Bergoglio en Rotary Club

Kardinaal Bergoglio was in 1999 erelid van Rotary International, een organisatie of sociëteit die niet veel verschilt van de gewone vrijmetselaarsloges, het is enkel wat anders ‘ingepakt’.

francesco-rotary

Nadat Bergoglio als paus werd verkozen verscheen op de website van Rotary van Buenos Aires dit document – een brief van Bergoglio aan de president van Rotary Club van Buenos Aires.

francisco1

Aartsbisdom van Buenos Aires

Prot. N. 753/99
Buenos Aires, 26 juli, 1999

Aan de Heer Juan Carlos Becciu, President van de Rotary Club van Buenos Aires

San Martíin 969 P. 8
1004 – Buenos Aires

Met mijn onderscheiden overweging:

Ik ben in het bijzonder verheugd om u, Mr President, te kunnen schrijven, om het ontvangst van de vriendelijke nota van de 23ste van deze maand te bevestigen, die u samen met de Eerbiedwaardige Secretaris mij zond, waarin u mij bevestigde als Erelid van deze prestigieuze instelling.

Ik dank u diep voor deze vriendelijkheid en ik feliciteer u tegelijk voor uw buitengewoon werk dat u uitvoert voor het goed van de gemeenschap.

Mijn uitingen van vriendschappelijke achting herhalend,
Msgr. Jorge Mario Bergoglio
Aartsbisschop van  Buenos Aires
Primaatschap van  Argentinië

[noot van Rotary]: Als een Argentijnse Instelling, hebben we onze felicitaties gezonden naar ons ex-erelid die de “Argentijnse Prijs voor de Persoon van het Jaar 2005” heeft ontvangen, Monseigneur Jorge Bergoglio, vandaag paus Franciscus.

Nog even voor alle duidelijkheid: Rotary Club is een soort loge die in 1905 door enkele vrijmetselaars werd gesticht. Doel is zoals veel andere soortgelijke organisaties en loges het” bevorderen van vrede onder de mensen, en het doen van goede daden”, maar alles zonder God.

 

Een paar nuttige links voor wie meer wil weten:

http://rotaryba.com.ar/wp-content/uploads/2013/03/Francisco1.jpg

http://rotaryba.com.ar/?p=3402#more-3402

http://www.rotaryfirst100.org/history/famous/honorary.htm#.Ux8pliyA2Uk

http://www.infowars.com/bill-gates-and-47500-cases-of-paralysis/

http://www.frankdevlyn.org/endpolio/download.htm

http://www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1480/klubber/rotaryeclub1480denmark/presentations/rotaryingeneral/foodplantsolution/

http://www.unfoundation.org/what-we-do/partners/organizations/rotary-international.html