Bergoglio en de Loge van de B’nai B’rith

bergoglio-bnai-01

In de jaren dat Bergoglio aartsbisschop van Buenos Aires was, participeerde hij in de jaarlijkse ceremonie van de Joodse Loge van de B’nai B’rith voor der herdenking van de kristallnacht.

B’nai B’rith behoort niet officieel tot de vrijmetselarij, alhoewel er enkele overlappingen zijn en menselijke vormen van samenwerking. De loge ontstond in 1843 toen de Joden vaak werden afgewezen in Vrijmetselaarsloges, zodus vormden ze hun parallele loges die in contrast met de Vrijmetselarij geen geheime sociëteit is. De Onafhankelijke Orde van de B’nai B’rith kan daarom gezien worden als een soort Joodse vorm van Vrijmetselarij met eigen rites en identificatie.

bergoglio-bnai-02

Argentijnse katholieke organisaties vroegen zich af hoe het mogelijk was dat een Joodse organisatie, en tevens loge, een herdenkingsplechtigheid mocht houden in de kathedraal van het aartsbisdom van Buenos Aires.

Kardinaal Bergoglio was de hoofdspreker tijdens het evenement en het is duidelijk dat men zou kunnen spreken van een ‘heiligschennis’ van de kathedraal [en heiligschennis van het H. Sacrament omdat men geen eerbied toonde voor Christus in het H. Tabernakel].  In feite werd met de herdenking een soort van eredienst gevierd. Sinds de herdenking reeds meerdere jaren werd gedaan, werden steeds dezelfde riten en daden herhaald. Voor het altaar zaten verschillende vertegenwoordigers van christelijke denominaties (Lutheranen, Presbyterianen, Methodisten,…) vlak naast kardinaal Bergoglio. Het officiële programmaboek met de symbolen van de B’nai B’rith en het wapenschild van het aartsbisdom van Buenos Aires, word een “Interreligieuze liturgie” genoemd. Zes kandelaars symboliseren de 6 miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Rabbi Alejandro Avruj stak iedere kaars aan, samen met een vertegenwoordiger van een Christelijke denominatie of Joodse organisatie.

Kardinaal Bergoglio heeft goede contacten met de B’nai B’rith gevormd door een jaarlijkse serie van ontmoetingen en wederzijdse uitnodigingen waar Bergoglio zijn lof voor het sociale engagement van de Joodse Loge uitte.

Onder Bergoglio werd het sinds 1994 de jaarlijkse gewoonte dat in het Aartsbisdom van Bueons Aires de B’nai B’rith de jaarlijkse ceremonie, ter nagedachtenis van de Holocaust slachtoffers, in de katholieke kerken kwam vieren.

bnai brith

 

http://eponymousflower.blogspot.be/2013/03/bnai-brith-memorial-liturgy-in.html

http://www.katholisches.info/2013/03/22/bnai-brith-gedenkliturgie-in-kathedrale-von-buenos-aires-mit-kardinal-bergoglio/

https://www.bnaibritheurope.org/bbeurope/en/what-we-do/public-policy/375-bnai-brith-welcomes-pope-francis