Een overzicht van het afgelopen jaar (2)

synode

  • Op 1 november kondigde het Vaticaan aan dat er een poll wordt gehouden in alle landen en alle bisdommen om te peilen naar de mening van de gelovigen omtrent kwesties als het huwelijk, contraceptie, gescheidenen, enz… Men wil informatie bijeengaren voor de komende Synode over de familie in oktober.
  • Kardinaal Marx, één van de 8 kardinalen die paus Franciscus heeft aangesteld om o.a. de Curie te hervormen loochent het Vagevuur en de Hel. Hij zei op een lezing op 8 november  in Erding: “De Kerk heeft met beelden van het vagevuur en de hel angst gemaakt voor de dood. Niet enkel dit, de Kerk moet zich bekeren van het verspreiden van deze angstwekkende beelden, zodat de kwaadaardige uitvinding ervan voor de hand zal liggen.”
  • Op 25 november 2013 verscheen de eerste publicatie van de paus, zijn brief of exhortatie “Evangelii Gaudium”. Echter, Fr. Paul Kramer, een expert op vlak van het 3de geheim van Fatima, zei dat paus Franciscus duidelijk een ketter is en niet geldig op de troon van Petrus kan zitten want Paus Franciscus schreef in  Evangelii Gaudium bij no. 247 : “ We hebben bijzondere aandacht voor de Joden omdat hun verbond met God nooit verbroken werd. ” Volgens Kramer is deze tekst “een expliciete uiting van ketterij direct tegengesteld aan de plechtige definitie van het dogma van paus Eugenius III en de Oecumenische Raad van Florence , en met de leer onderwezen door het opperste leergezag van paus Benedictus XIV in Ex Quo Primum , waarin hij herhaaldelijk en uitdrukkelijk citeerde dat het Mozaïsche Verbond is herroepen en ingetrokken.” Kramer ging verder: “Ik heb al jaren gezegd dat wanneer een “paus” officieel expliciete en duidelijke ketterij zal leren, die platweg de onfeilbare gedefinieerde dogma van het Katholiek geloof tegenspreekt, dan zal je weten dat hij de Valse Paus is, voorzegd in vele door de Kerk goedgekeurde profetieën en Mariale verschijningen.

kramerevangelii_gaudium

  • Over de Curiehervorming: op 3 december bevestigde de woordvoerder van het Vaticaan dat Franciscus en de groep van acht kardinalen ook de Liturgie onder de loep zullen nemen en begonnen zijn met het bediscussiëren van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Reeds op 29 oktober zei de Chileense kardinaal Francisco Javier Errazuriz Ossa, één van de leden van de achtkoppige raad van adviseurs, dat de hervormingen diepgaand zullen zijn. De Heer heeft het voorzegd dat er met de liturgie en de sacramenten zou gefoefeld worden op 21 januari  en 26 mei 2012, en de H. Maagd op 18 januari.

533d37f7be

  • Voor de mensen die dachten dat  Franciscus een aanhanger zou zijn van Medjugorje e.d.: tijdens de homilie van de Mis op 14 november 2013 sprak paus Franciscus klare taal TEGEN ELKE VORM van boodschappen. Hij zei namelijk dat “Maria geen postmeester is, die elke dag boodschappen zendt. Dit leidt ons af van het Evangelie, van de Heilige Geest, van vrede en wijsheid, van de glorie van God.” “Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid.” Reeds op 7 september zei hij in een homilie dat mensen soms rare dingen gaan opzoeken, namelijk private openbaringen, en hij vermaande en zei: de openbaring staat in de Bijbel.

medjugorje-NO

  • Dan nog wat ketterijen: Op 29 novemberr zei paus Franciscus in een homilie dat Jezus in het Evangelie maar doet alsof hij kwaad wordt. (vaticaninsider). Op 11 december sprak hij dat op Oordeelsdag Jezus ons zal bijstaan als onze Advocaat. (news.va) En op 20 december zei hij over de H. Maagd toen ze onder het Kruis stond: “Onze Lieve Vrouw was menselijk! En misschien had ze het verlangen om te zeggen: ‘Leugens, Ik werd bedrogen!‘”
  • Paus Franciscus werd gedurende het eerste jaar van zijn pontificaat al meerdere keer ‘Man van het jaar’ (In juli in het modeblad Vanity Fair, in december in Times, het homoblad The Advocate en door MTV, …). Hij was tevens de populairste op Facebook en de meest besproken persoon op het Engelstalig Internet. Ook heeft hij ruim 10 miljoen volgelingen op Twitter.

1604472_757866647559165_1152915684_npopetwitter

  • En daar blijft het niet bij. Hij is op zo’n korte tijd zo populair geworden dat men “heiligenbeelden”, posters, T-shirts, maskers, iconen, rozenkransen enz… van hem maakt. De Heer heeft het voorzegd op 21 januari 2012 dat hij zeer geliefd zal worden en dat hij een grote aanhang zal hebben en als een levende heilige zal beschouwd worden. Iedereen die hem bekritiseerd zal als een ketter beschouwd worden.

frankie-says-relax_tshirt_navy-maroon-purpleAPTOPIX Brazil Pope Maskpope-swag-art203000_COLROSARY_199CCCC_grande

(Bron van dit overzicht:  onze archieven)