Een overzicht van het afgelopen jaar

Laten we, nu de verjaardag van het aftreden van Paus Benedictus XVI nadert, eens terugblikken op de belangrijkste feiten omtrent de gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

 • Op 11 februari 2013, exact één jaar nadat de Heer ons de profetie gaf dat Benedictus zou aftreden, kondigde hij dan ook zijn aftreden aan. Diezelfde dag, omstreeks 18 uur brak er zwaar onweer uit boven het Vaticaan en sloeg de bliksem in op de St-Pietersbasiliek.

636447-vatican-pope-resign-st-peter

 • Op 13 maart 2013 werd kardinaal Bergoglio op de tweede dag van het Conclaaf verkozen met 90 van de 115 stemmen. Toen de witte rook uit de schoorsteen opsteeg waren daarin duidelijk demonische gezichten zichtbaar.

gezichtenrook

 • Toen Bergoglio op het balkon verscheen onderscheidde hij zich zeer duidelijk van al zijn voorgangers, want hij had stola noch mozetta aan, en hij behield zijn ijzeren pectoraalkruis. Hij weigerde tevens de pauselijke schoenen.

pausen3

 • Hij liet zich nog meer opvallen en onderscheidde zich daarbij weer van AL zijn voorgangers, door te weigeren zijn intrek te nemen in het pauselijk appartement. Hij koos ervoor om in Casa Santa Marta te verblijven, het gasthuis van het Vaticaan, waar hij een hele verdieping heeft. Hij koos ook voor ‘nederige’ vervoersmiddelen en weigerde de Mercedes van zijn voorganger. Deze extreme “nederigheid” werd door de Heer voorzegd op 12 januari 2012.

santa_marta 1003557_246699132150915_225862913_n

 • De Heer gaf ons op 14 maart de profetie dat de Valse Profeet een goddeloos gebaar zou verrichten tijdens de goede Week waardoor we zouden weten dat deze man niet van God komt. Inderdaad, op Witte Donderdag 28 maart ging hij de plechtige Mis in een jeugdgevangenis vieren, waar vooral Moslims en ongelovigen vertoeven. Hij heeft op die dag dan van enkelen de voeten gewassen, waaronder van een Moslima.

PAPA AI RAGAZZI DETENUTI, 'NON FATEVI RUBARE LA SPERANZA'

 • God de Vader gaf ons op 12 maart 2013 de profetie dat zijn kroning zou gevierd worden door Vrijmetselaarsgroeperingen in alle windstreken. Dit was inderdaad zo, want reeds op 14 maart 2013 betuigde de Grootloge van Italië, Grande Oriente d’Italia, hun steun voor paus Franciscus waarbij Grootmeester Raffi zei dat met paus Franciscus niets meer zal zijn zoals het vroeger was. Op 16 maart berichtte Masonic Press Agency de steun van de Grootloge van Argentinië en werd er gemeld dat het aantreden van paus Franciscus door diverse grootloges in Europa, Latijns-Amerika en Azië gevierd werd.

top

 • Paus Franciscus heeft een grote pik op traditionelen en conservatieven en liet dat al voor de eerste keer blijken op 16 april 2013 waar hij in een homilie dege­nen bekritiseerde die zich verzetten tegen veran­der­ing en ‘de klok willen terug­draaien’ en ’ de Heilige Geest willen tem­men’ 50 jaar na het con­cilie. Hij noemde de critici van Vaticanum II koppig.
 • Op 23 mei 2013 sprak hij de leugen dat atheïsten ook door Jezus gered kunnen worden indien ze een goed leven leiden. Deze onwaarheid werd achteraf verworpen door een priester in het Vaticaan die zei dat atheïsten toch naar de hel gaan.
 • Op 6 juni 2013 had hij een bijeenkomst met de voorzittende raad van Latin American and Caribbean Confederation of Religious Men and Women, waarbij hij opnieuw zijn bezorgdheid en kritiek uitte over de traditionelen. Hij zei dat ze hem bezorgd maken en dat ze terug willen keren naar oude praktijken die hij zelf doorgeleefd en achter zich gelaten heeft.

pope-audience-clar

 • Op 15 juni deed Bergoglio de volgende ketterse uitspraak (bron: Vat. Radio): Echte verzoening betekent dat God in Christus onze zonden op zich nam, en Hij werd de zondaar voor ons. Wanneer we naar de biecht gaan, bijvoorbeeld, is het niet dat we onze zonden biechten en dat God ons dan vergeeft. Nee, dat niet! We zoeken naar Jezus Christus en zeggen “Dit is jouw zonde, en ik zal opnieuw zondigen.” En Jezus houdt daarvan, want het was zijn missie: de zondaar voor ons te worden, om ons te bevrijden.” De paus besloot zijn homilie door te zeggen dat de ‘pilaar’ van het christelijk leven het feit is dat “Christus zonde werd voor ons, onze zonden zitten in Zijn Lichaam, in Zijn Ziel! Dit – zegt de paus- is zot, maar het is waar. Dit is het schandaal van het Kruis!”
 • Bergoglio duidde op 16 juni een vertrouweling aan als hoofd van de Bank van het Vaticaan: Argentijnse priester Battista Mario Salvatore Ricca. Deze bleek echter verbonden te zijn met het homonetwerk in het Vaticaan, maar desondanks liet Bergoglio hem aangesteld. Eind juli zei Bergoglio: “Als een homo oprecht de Heer zoekt, wie ben ik om te oordelen?”
 • Op 21 juli 2013 liet een vertrouwelinge van de paus, Cleria Luro, in een interview weten dat hij van plan is om het celibaat af te schaffen. Deze vertrouwelinge en goede vriendin van de paus, was zelf nog getrouwd geweest met een bisschop en Bergoglio heeft haar geholpen waardoor ze bekomen heeft dat de Katholieke Kerk haar het pensioen van haar inmiddels overleden man – de geëxcommuniceerde bisschop Podesta – moet uitbetalen.

CLLIA-~1

 • Op 27 september zei Bergoglio op een audiëntie voor de deelnemers van de pelgrimage van de catechisten n.a.v. het Jaar van het Geloof en het Internationaal Congres over Catechese, dat het OK is om in slaap te vallen voor het H. Tabernakel. Wanneer jullie de Heer bezoeken, wanneer jullie kijken naar het Tabernakel, wat doen jullie? Zonder spreken…”Maar ik spreek, ik praat, ik denk, ik mediteer, ik luister…” Zeer goed! Maar laten jullie jezelf bekeken worden door de Heer? Jezelf laten aangestaard worden door de Heer. Hij kijkt naar ons en dit is op zich een manier van bidden. Laten jullie jezelf aangestaard worden door de Heer? Maar hoe doen jullie dit? Jullie kijken naar het Tabernakel en jullie laten jezelf bekeken worden… het is simpel! “Het is een beetje saai, ik val in slaap.” Val dan in slaap, slaap! Hij kijkt nog steeds naar je! Maar weet zeker dat Hij naar je aan het kijken is! (bron: vatican.va)
 • Op 13 oktober 2013 heeft paus Franciscus de wereld “toegewijd” aan het Onbevlekt Hart van Maria. Echter, tijdens de toewijding werd geen enkel keer het Onbevlekt Hart van Maria vermeld. Hij had het echter over “ons hart” en “hun harten (van de mensen)”

PF Maria

 • Paus Franciscus had enkele maanden eerder de Franciscanen van de Immaculata het verbod opgelegd om nog de H. Mis op Tridentijnse wijze te doen (in het Latijn). Dat viel niet in goede aarde bij paus Benedictus XVI, die op 1 oktober 2013 zei dat daardoor zijn decreet  Summorum Pontificum van 2007, waarin hij de regels voor Latijnse Missen versoepelde, verwond werd. Enige tijd later heeft paus Franciscus Fr. Volpi over de zaak aangesteld, en sedert dien werden de Franciscanen zwaar vervolgd. Hun seminaries werden gesloten, enkele priesters werden verbannen naar verre oorden, sommige van hun boeken kwamen op de Index, de overste (een oude pater van meer dan 80 jaar) kreeg huisarrest en contactverbod enz…

mass-forbidden-01

 • Op 14 oktober zei Bisschop Fellay, overste van de SSPX, dat de situatie in de Kerk een echte ramp is en de huidige paus maakt het 10.000 keer erger. Fellay zei dat hij een echte modernist is. Hij vertelde o.a. dat we in het Derde Geheim van Fatima kunnen lezen dat de grote apostasie aan de top zal beginnen.
 • Op 8 november ontmoette Bergoglio in het Vaticaan zijn Taoïstische, Oosterse geneesheer Liu Ming.  Hij verzorgde de gezondheidsproblemen van kardinaal Bergoglio reeds 8 jaar voordat hij paus werd. Bergoglio had vele gezondheisproblemen. Hij was diabetisch, had problemen met de galblaas en de lever, hij had een longoperatie en zware hartproblemen. In deze kritieke situatie hoorde hij van Liu Ming en hij regelde enkele consultaties. In het begin kwam de Taoïst drie keer per week. De behandeling bestond in sessies van acupunctuur en massages die de Taoïstische methode volgen (van de Yin en de Yang). In 2005 werd Bergoglio op miraculeuze wijze genezen van zijn hartkwaal. Hij had dringend een operatie nodig, maar dat wou Bergoglio niet. Liu Mingh heeft toen de energie in zijn lichaam opnieuw gericht, en toen was Bergoglio plots genezen. Sindsdien houdt Bergoglio er een levenswijze op na die rekening houdt met de energiebalans van Yin en Yang. (bron: Perfil)

0833_110813_medico_chino_del_papa_francisco_jpg_1853027552

Bergoglio blijft dus nu gezond door de kracht van het occulte!

Het Taoïsme verkondigt dat een fundamentele energie het universum vormt. Deze energie heeft twee matrixen, de mannelijke, zwarte Yang en de vrouwelijke, witte Yin. (Yin & Yang). Natuurlijkheid, spontaniteit en eenvoud zijn noodzakelijk voor een persoon om perfect in evenwicht te zijn met de universele energie Tao. De drie hoofdkenmerken van Taoïsme, ook de “drie parels” genoemd zijn medelijden, matigheid en nederigheid. Zodus, wanneer ziekte ontstaat in een persoon, overweegt het Taoïstische medicijn – het onmiddellijke gevolg van die religie-filosofie- het fysieke defect dat wordt veroorzaakt door een verstoring van Taos universele energie die natuurlijk door een persoon zou moeten vloeien. Het medicijn herstelt het gebroken energetisch equilibrium en herstelt het ziek orgaan.

naamloosbev160-TAO-3

De Zalige Anna Katharina Emmerick had over zulke occulte geneesmethoden het volgend visioen: (Emmanuel, Visioenen van A.K. Emmerick, boekdeel IV, pag 330, nr. 1662.). Ik zag iets gruwelijks tussen hen en de magnetiseur; ik zag allerlei zwarte wolken heen en weer van de één naar de ander trekken. (…) Ik zag hoe personen uit het Rijk van het Licht, dat ik daarboven zag, door hun aandeel in, en hun belangstelling voor die toverachtige geneeskunst, waartoe zij in het belang van hun wetenschap zich gerechtigd achtten, naar het duistere rijk afdwaalden.

Een genezing bewerkstelligen door magnetiseren of het ‘richten van de energie’ in iemands lichaam is niets minder dan iemand “genezen” door de kracht de duivel zelf! Tijdens zo’n “genezing” vloeien de demonen van de magnetiseur over naar de zieke persoon.

Yin_YangBlack-Ghost-Animated-Wallpaper

(vervolg van het overzicht: zie volgende post)