Fr. Paul Kramer zegt het onomwonden: “paus Franciscus is een ketter!”

kramer

De “Fatimiden ” (aanhangers van het 3de geheim van Fatima) hebben de paus geëxcommuniceerd.

Vader Paul Kramer , een van de bekendste leden van deze beweging, vooral in de Verenigde Staten en Canada , die beweert dat het geheim van Fatima niet volledig is geopenbaard, zei dat paus Franciscus duidelijk een ketter is en daarom niet geldig kan zitten op de troon van Petrus , en dus de zetel vacant is.

Paus Franciscus schreef in  Evangelii Gaudium bij no. 247 : ” We hebben bijzondere aandacht voor de Joden omdat hun verbond met God nooit herroepen werd. ” Volgens Kramer , deze is deze tekst “een expliciete uiting van ketterij , direct tegengesteld aan de plechtige definitie van het dogma van paus Eugenius III en de Oecumenische Raad van Florence , en met de leer onderwezen door het opperste leergezag van paus Benedictus XIV in Ex Quo Primum , waarin hij herhaaldelijk en uitdrukkelijk citeerde dat het Mozaïsche Verbond is herroepen en ingetrokken.”

Kramer ging verder: “Ik heb al jaren gezegd dat wanneer een “paus” officieel expliciete en duidelijke ketterij zal leren, die platweg de onfeilbare gedefinieerde dogma van het Katholiek geloof tegenspreekt, dan zal je weten dat hij de Valse Paus is, voorzegd in vele door de Kerk goedgekeurde profetieën en Mariale verschijningen.

St. Robert Bellarmine, St. Alohonsus Liguori, S.t Antonius en Paus Innocent III leren allemaal dat wanneer de paus een ketter blijkt te zijn, dit wil zeggen, een duidelijk publiek gemanifesteerde ketter, houdt hij op met paus zijn (of, als hij al een publieke ketter was, is hij ongeldig verkozen), omdat hij geen Katholiek is- geen lid van de Katholieke Kerk.

St. Franciscus van Assisi voorzegde dat een paus, die niet op een canonieke manier werd verkozen (dwz. omdat hij al ketters was),” geen ware leider, maar een vernietiger zou zijn.” Bergoglio past volledig in deze beschrijving.

Vandaar dat hij de Valse Profeet genoemd wordt. Hij is nooit een geldige paus geweest, omdat hij reeds als kardinaal in Argentinië een publieke ketter was (zie o.a. zijn boeken!). Bijgevolg is Benedictus nog steeds de Paus (en de laatste!). Net zoals er staat in de boodschappen van de Waarschuwing!

kramer fb

http://www.lastampa.it/2013/12/02/blogs/san-pietro-e-dintorni/fatimiti-il-papa-eretico-ZS1TdNAFVQADKWBGaiLqyK/pagina.html

http://radiospada.org/2013/11/il-rev-paul-kramer-considera-pubblicamente-la-sede-vacante/