Profetie van La Salette & Fatima

maagd

In het geheim van La Salette kunnen we als volgt lezen: “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist.

Wat wil dat nu zeggen? Rome zal eerst het geloof verliezen en dan de zetel worden van de Antichrist. Hoe zal Rome het geloof verliezen? Niet door een paar priesters of bisschoppen die dwalen, neen, het zal de  “paus” zelf zijn. De apostasie zal beginnen van aan de top. En dan, als de Kerk afgedwaald is en een valse leer verkondigt, zal de Antichrist ten tonele komen en zich verheffen. En in de Kerk zal hij zichzelf uitroepen tot Messias. Hij zal zeggen: “Ik ben Jezus Christus, en ik ben gekomen om de wereld te redden.”

In Fatima zei de H. Maagd: Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk (dat is dus: de H. Stoel!).” Ook in Rome zullen er grote veranderingen komen. Rome zal verwoest worden (dat is: het geloof zal verdwijnen). […] De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten.”