Franciscus vraagt wederzijdse vergeving tussen Lutheranen en Katholieken

Martin+Luther+martinluther

Paus Franciscus sprak op 21 oktober de Lutherse Wereld Federatie en vertegenwoordigers van de Luthers-Katholieke Commissie voor eenheid toe en riep op tot wederzijdse vergiffenis tussen Lutheranen en Katholieken.

“Het is met een gevoel van dankbaarheid tot onze Heer Jezus Christus dat ik denk aan de vele vooruitgangen die gemaakt werden in de relaties tussen Lutheranen en Katholieken in de voorbije decennia, niet enkel door theologische dialoog, maar ook door broederlijke samenwerking in een verscheidenheid van pastorale hulpmiddelen, en boven al, in het engagement om spirituele oecumene te bevorderen.”

“Katholieken en Lutheranen kunnen vergiffenis vragen voor de schade die ze aan elkaar hebben berokkend, en hun beledigingen gedaan in het zicht van God. Samen kunnen we ons verheugen in het verlangen naar eenheid welke de Heer opwekt in onze harten en dat ons met hoop naar de toekomst doet kijken.”

Dus hij vraagt dat wij een oogje toeknijpen en de Lutheranen (en hun ketterijen) omarmen? Men kan nooit de Waarheid met een Leugen verzoenen!  De H. Theresia van Avila zei in haar autobiografie dat Lutheranen (en Protestanten) vaak naar de Hel gaan. Dus oecumene met deze sekte? Vergeet het. Het enige dat wij moeten doen is hen trachten naar de Waarheid te brengen en bidden voor hun zielen.

Franciscus had al op 8 april 2013 een positieve oecumenische ontmoeting met het hoofd van de Duitse Lutherse kerk. We weten allemaal dat de Lutherse Kerk niet zomaar een “kerk” is. Luther, de stichter ervan, was een monnik die uit het klooster is getreden, met een non is getrouwd en een draai heeft gegeven aan het christelijk geloof. Zo stelde hij bvb. dat iedereen dankzij het doopsel priester is en dat het pontificaat moet worden afgeschaft (de vorst in de staat is het hoofd van de kerk). Luther wees de Transubstantiatie (het veranderen van wijn en brood in Vlees en Bloed) af en vond een nieuw concept uit: Consubtantiatie; een verklaring in termen van de filosofische metafysica.  En in de Lutherse Kerk zijn er slechts 2 sacramenten (Doop en “Avondmaal”).  Paus Benedictus zei in 2011 dat het een politieke misinterpretatie was om te denken dat hij zou komen met een oecumenisch geschenk, zoals de toelating voor Protestanten om de Katholieke eucharistie te ontvangen. Hij wees alle oproepen om de regels te versoepelen af.

Bron: Vaticaninsider

http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/cattolici-catolicos-catholics-luterani-lutherans-luteranos-28838/