Onze missie hier loopt stilaan ten einde

Deze website Restkerk.net bestaat nu reeds meer dan 10 jaar (incl. de voorloper van deze site), en was opgericht om aan te tonen dat Benedictus’ aftreden niet geldig was, en dat Bergoglio de voorzegde valse paus was. We zijn beginnen met het publiceren van berichten na de verkiezing van Bergoglio op 13 maart 2013. We zijn intussen mei 2023, en Paus Benedictus XVI is reeds 4 maand gestorven. Onze missie begint stilaan op z’n eind te lopen.

We hebben in de afgelopen tien jaar meer dan 1700 berichten of artikelen (1702 om precies te zijn) op deze website gepubliceerd. Als we die allemaal in een boek zouden bundelen, zouden we misschien tot een boek (afhankelijk van het formaat) komen van om en bij de 3000 bladzijden tekst. Zoveel informatie hebben we reeds de lezers meegegeven. Als het nu nog niet duidelijk is dat de profetieën authentiek zijn, dat Benedictus’ aftreden inderdaad niet geldig was, en dat Bergoglio de voorzegde vernietiger is van de Kerk, de Valse Profeet; de wolf in schaapvacht, de Judas Iskariot onder de bisschoppen, uit de profetie van Mgr. Fulton Sheen; de bisschop in het wit uit de profetie van Fatima; de niet-canoniek verkozen valse paus uit de profetie van St. Franciscus; dan weten wij niet meer wat wél nog kan overtuigen. Wie het nu nog niet ziet (na alles bewijs te hebben gezien), is eigenlijk niet katholiek, en moet zich dringend bekeren.

Daarom is het voor ons ook niet langer nuttig om nog veel meer te publiceren hier op deze website. We gaan onze focus verleggen op andere aspecten van het apostolaat.

We weten waar ze mee bezig zijn in het Vaticaan; we weten waar het naartoe gaat. We hebben vele malen erop aangedrongen om een huiskapel in te richten; om vast te houden aan de ware Leer van de Kerk (en desnoods een deftige catechismus aan te schaffen). De Leer van de Kerk blijft onveranderd, wat er ook zal gebeuren. Velen zullen afvallen in de toekomst, maar blijven jullie standvastig in het geloof!

Deze webstek zal uiteraard blijven bestaan, zolang dat kan (en deze site niet gecensureerd, geblokkeerd, of verwijderd wordt door externen), en we zullen er heel af en toe nog iets op publiceren indien dat nuttig is (bvb. een commentaar van een bisschop). Daarom is het ook aanbevolen om zich in te schrijven met e-mailadres; zodat het artikel dan in uw mailbox komt en u niet om de haverklap deze site moet bezoeken. Maar we hebben het gevoel dat het belangrijkste nu gezegd geweest is. Onze missie begint op z’n eind te lopen. We hebben 10 jaar lang de ketterijen, valsheden etc. van Bergoglio ontmaskerd. We hebben vele artikelen van bvb. Mgr. Carlo Maria Viganò gepubliceerd, welke een grote steun zijn voor ons (en zodra er iets van hem verschijnt dat de moeite waard is, zullen we dat nog steeds publiceren). We hebben alle informatie gegeven die noodzakelijk was, om te zien dat het Vaticaan totaal is overgenomen door de vijanden van Jezus Christus.

We zien dat op andere alternatieve katholieke websites vaak onnutte informatie wordt gepubliceerd, dat hoe langer hoe meer op roddelpers begint te gelijken. Onlangs was er veel te doen rond vader Rupnik, de bekende kunstenaar van onder meer de mozaïeken te Lourdes en te San Giovanni Rotondo; maar omdat het zo smerig was, hebben wij er geen aandacht aan besteed (en we raden u niet aan het op te zoeken). Ook over iedere laatste ketterij van Bergoglio, uitgesproken in één of ander interview, wensen wij geen aandacht meer te besteden. Het is toch steeds hetzelfde. Bergoglio is niet katholiek, en dat weten we na 10 jaar nu toch al zeker? De informatie is ter ieders beschikking in het archief.

Wat is het belangrijkste in het leven van een christen? De laatste ketterij van Bergoglio vernemen, of een dieper gebedsleven, en een diepe relatie met de Heer opbouwen, in voorbereiding van de eindtijd? Wij denken het laatste.

Blijf bidden, zoekt een goede H. Mis op (ook al moet je daarvoor wat afstand afleggen), lees geestelijke boeken, volhardt in het geloof. En wendt u af van iedere bisschop of priester die u nieuwigheden verkoopt, die in strijd zijn met de ware Leer van de Kerk.