Bisschop Eleganti uit Zwitserland (het thuisland van Klaus Schwab): ‘Transhumanisme is een nieuwe manifestatie van de oude verleiding om als God te zijn’

Mgr. Marian Eleganti uit Zwitserland schreef voor de Internationale Federatie van de Associatie van Katholieke Artsen een paasboodschap over transhumanisme, een onderwerp dat ook zijn landgenoot Klaus Schwab van het World Economic Forum na aan het hart ligt.

Hij schrijft:

Het doorbreken van biologische grenzen met behulp van technologie is niet nieuw voor ons artsen; het is zelfs vanzelfsprekend. Dit kan zeer nuttig en zinvol zijn.

Het probleem is niet de verbinding tussen mens en technologie. Het probleem is de overmoed, de arrogantie, de menselijke overmoed en de aanmatiging.

Het probleem is de Homo Deus: de mens die als God wil zijn! De mens die zichzelf tot god maakt en tegelijkertijd God wil afschaffen met zijn willekeurige zelfoptimalisatie door zijn eigen krachten. De mens die zichzelf in de plaats van God stelt.

Het is de oude, altijd dezelfde verleiding om als God te zijn zonder God (of Zijn hulp). Het was zo in het begin, bij de val van de engelen; in het paradijs (“je zult zijn als God”). Het is zo vandaag, bijvoorbeeld in het transhumanisme.

Youval Noah Harari (nauw verbonden met het WEF) zegt: “Een god boven ons, een vrije wil: dat is voorbij. Dat is ‘oud nieuws!'” Eén van zijn bestsellers heet “Homo Deus.”

Maar wij christenen geloven in de enige utopie die zeker zal uitkomen: onze opstanding, in lichaam en eeuwig leven. Waarom? Omdat God het zal realiseren. Elke menselijke gedachte en handeling los van Hem zal falen!

God zij dank: de oplossing voor de problemen van de mensheid komt niet van ‘Homo Deus‘, maar van ‘Deus Homo‘, van de God-Mens en zijn bondgenoten: Jezus Christus.

Hij stierf voor ons en stond op uit de dood. Hij leeft in de eeuwigheid en blijft gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde (Hebreeën 13:8). De nieuwe mens die zichzelf overstijgt (niet in de transhumanistische zin) bestaat niet zonder Hem.

Zalig Pasen, lieve broeders en zusters!

Ik citeer vrijelijk uit Psalm 2:

De koningen der aarde zijn opgestaan. De groten hebben samengespannen tegen de Heer en zijn gezalfde. Maar Hij die in de hemel troont lacht. Hij zegt: Ikzelf heb mijn koning opgericht: Mijn Zoon bent U, vandaag heb Ik U verwekt! Vraag Mij, en Ik zal U de volken tot een erfenis geven, de einden der aarde tot een bezitting.

Tot de apostelen zegt de opgestane Heer: “Mij is gegeven alle macht en kracht in de hemel en op aarde!”(Mt 28,18).

Deze woorden geven ons vertrouwen en hoop, veerkracht en weerstand! Hij (en wij met Hem) zullen zegevieren over alle machinaties van de vorst van deze wereld. Alleen Christus is waardig om macht, heerlijkheid en eer te ontvangen! (zie Openb. 5:12).

Waarom? Omdat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd – in tegenstelling tot de heersers van deze wereld!

Daarom heeft de Vader Hem verheven en Hem de naam gegeven die boven elke naam verheven is en waarvoor elke knie zich zal buigen (vgl. Fil. 2, 9-11). In deze naam zullen wij overwinnen en de demonen van onze tijd verdrijven!

Aan u allen een gezegend Pasen!

Christus is opgestaan! Hij is werkelijk opgestaan! Alleluia!

+ Mgr. Marian Eleganti

Bron: LifeSiteNews