Aartsbisschop Gänswein onthult: Traditionis Custodes pijnigde Benedictus’ hart

In een uitgebreid interview na het overlijden van Paus Benedictus XVI vertelt diens persoonlijke secretaris Mgr. Georg Gänswein onder meer over Traditionis Custodes, het beruchte document van Bergoglio waarmee hij Summorum Pontificum wilde ongedaan maken, en daarmee zonder schroom een mes in de rug stak van Benedictus. Gänswein vertelt dat het document het hart van Benedictus brak.

Velen vroegen zich af waarom Benedictus zich stil hield na Bergoglio’s publicatie (en verraad). Zo vertelt Mgr. Gänswein over hoe Benedictus zich voelde na de publicatie van Traditionis Custodes:

“Het raakte hem heel hard. Ik geloof dat Paus Benedictus’ het nieuw motu proprio met pijn in het hart las, omdat zijn bedoeling was om diegenen te helpen die gewoonweg een thuis vonden bij de oude Mis, om innerlijke vrede te vinden, liturgische vrede […].

Ook Gänswein geeft aan dat hij zich niet gemakkelijk voelt bij wat Bergoglio heeft gepubliceerd.

Uiteraard hoeft niemand zich Traditionis Custodes aan te trekken: het is een waardeloze vod papier die gewoon Bergoglio’s haat voor de Tridentijnse Mis uitdrukt – voor al wat mooi en heilig is. Niemand heeft de plicht dit te gehoorzamen, want dat zou een valse gehoorzaamheid zijn.

Bron: Remnant Newspaper