Pro-LHBT bisschop McElroy, de meest schandalige kardinaalskeuze van Bergoglio tot nu toe

Bergoglio heeft op 29 mei de creatie van van 21 nieuwe kardinalen aangekondigd, waaronder 16 kardinaal-kiesmannen, die tijdens een consistorie op 27 augustus zal plaatsvinden. Onder de benoemingen bevinden zich enkele openlijke liberalen, zoals de Braziliaanse aartsbisschop Leonardo Ulrich Steiner, die pro-LHBT is, en aartsbisschop Arthur Roche, hoofd van de Congregatie van de Goddelijke Eredienst, die tegen de Latijnse Mis is. Maar de meest radicale keuze van Bergoglio die van bisschop Robert McElroy van San Diego, bij gelovige katholieken bekend als misschien wel de meest pro-homoseksuele en ultraliberale prelaat in de Verenigde Staten, en één van de meest schandalige figuren in de hele kerkelijke hiërarchie (als hij überhaupt nog tot de Kerk behoort, want met zo’n standpunten loop je gewoon tal van automatische excommunicaties op).

In de afgelopen jaren heeft McElroy verontwaardiging gewekt door “LHBT-Missen” te vieren, het standpunt van de Kerk over homoseksuele handelingen te verwerpen, aan te dringen een katholieke begrafenis voor actieve homoseksuelen, en zijn steun te betuigen aan de dissidente Jezuïet pater James Martin terwijl hij de “destructieve” houding van ‘conservatieven’ op het gebied van seksualiteit veroordeelde.

Zijn staat van dienst inzake levenskwesties is niet veel beter. Geen enkele bisschop heeft het geven van communie aan pro-abortus politici zo krachtig verdedigd als McElroy, die abortus gelijkstelt met “klimaatverandering” en het idee verwerpt dat abortus de meest belangrijke morele kwestie is waarmee de Amerikaanse kerk wordt geconfronteerd.

Nadat Bergoglio vorig jaar nieuwe beperkingen op de Tridentijnse Mis had afgekondigd, heeft McElroy snel twee van de drie Tridentijnse parochiekerken van het bisdom opgeheven. Tijdens de uitrol van de COVID-prik, zette hij vaccinatie in als de “enige weg” terug naar een normale situatie. En op het gebied van seksueel misbruik van geestelijken trekken zelfs liberale activisten aan de bel over zijn verleden.

McElroy is al lang een favoriet van Bergoglio, die hem in 2015 benoemde tot bisschop van San Diego, hem benoemde tot synodevader van de Pan-Amazone Synode van 2019 en hem vorig jaar benoemde tot lid van het Vaticaanse Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling. De bisschop van San Diego is ook een nauwe bondgenoot van de andere linkse, pro-LHBT Amerikaanse kardinalen van Bergoglio, waaronder kardinaal Joseph Tobin en kardinaal Blase Cupich.

Jorge Bergoglio en Robert McElroy

Bisschop McElroy’s ultraliberale standpunten en zijn snelle opkomst zijn des te significanter gezien zijn revolutionaire visie op de Katholieke Kerk. In een lang artikel voor America Magazine, twee dagen na zijn benoeming tot kardinaal, beschreef McElroy zijn doel van een “transformatie” van de Kerk door middel van de Synode over Synodaliteit en verdere “aanhoudende synodaliteit”.

Het “synodale proces” beoogt “niets minder dan een herschikking van de cultuur van de kerk die generaties lang zal standhouden”, jubelde McElroy. “De geloofsschat is geen bewegingloos en abstract geheel van leringen”, benadrukte hij, en stelde veranderingen voor in “kerkelijke leer die voor verandering vatbaar is”.

“Kerkelijke Leer die voor verandering vatbaar is,” antwoordde kerkjurist en EWTN medewerker priester Gerald Murray, “is een categorie die ik niet ken, omdat de Leer wordt onderwezen als waarheid afkomstig van Christus, onderwezen door de Apostelen.”

McElroy’s benoeming is een onmiskenbaar signaal over de “richting die Bergoglio de Kerk wil laten inslaan” – een signaal dat bevestigd wordt door een reeks andere Vaticaanse benoemingen op hoog niveau die deze week werden aangekondigd.

Hieronder volgt een nadere blik op de afschuwelijke achtergrond van de bisschop uit San Diego, van zijn onophoudelijke LGBT-reclame en zijn verontrustende banden met seksueel misbruik van geestelijken, tot zijn jarenlange gewoonte om abortus te bagatelliseren en zijn woke stellingname op politiek gebied.

Bisschop McElroy’s schandalige LGBT staat van dienst

De staat van dienst van de nieuwe kandidaat-kardinaal wat betreft het normaliseren en promoten van homoseksualiteit is vrijwel ongeëvenaard in het Amerikaanse episcopaat.

Onder andere, heeft McElroy:

– het standpunt van de Kerk over homoseksualiteit aangevallen, door te zeggen dat het verwijzen naar homoseksuele handelingen als “intrinsiek ongeordend” – zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk en leerstellige documenten van de Kerk doen – “zeer destructieve taal” is.

– “LHBT-Missen” gevierd, waaronder één met openlijk homoseksuele landelijke en lokale politici en een “getrouwd” koppel van hetzelfde geslacht met kinderen.

– zijn steun uitgesproken voor de wijding van tot hetzelfde geslacht aangetrokken mannen tot priester, ondanks het verbod van het Vaticaan, naast zijn steun voor vrouwelijke diakens en gehuwde priesters.

– bevestigd dat hij actieve, verstokte (actieve) homoseksuelen de sacramenten en een katholieke begrafenis niet zal ontzeggen. Het toestaan van dergelijke begrafenissen “is het gepaste beleid waarvan ik zou hopen dat de priesters het in acht zouden nemen,” vertelde hij in 2017 aan de dissidente National Catholic Reporter. “Ons fundamentele standpunt moet er een zijn van inclusie in de kerk, vooral bij een uitvaart.”

– steunde agressief het LGBT-activisme van pater James Martin en schreef een gloedvolle goedkeuring van Martins beruchte boek Building a Bridge uit 2017.

– suggereerde dat “huwelijken” tussen mensen van hetzelfde geslacht “het leven verrijken” van homoseksuelen, en kondigde in reactie op de beslissing van het Hooggerechtshof in 2015 aan dat het homoseksuele “huwelijk” in het hele land werd gelegaliseerd, dat zijn bisdom “de kerkelijke leer zou handhaven”, maar “op een manier die op elk moment diep respect toont voor de liefdevolle en familiale relaties die het leven verrijken van zovele homoseksuele mannen en vrouwen die onze zonen en dochters zijn.”

– publiekelijk een diocesane werknemer verdedigde en heeft geweigerd te ontslaan die een “huwelijk” met iemand van hetzelfde geslacht had gesloten, die voor een ketterse “katholieke” belangengroep werkte en abortus promootte.

– samen met zeven andere prelaten in de VS een verklaring ondertekend die was georganiseerd door een pro-homoseksuele lobbygroep die jongeren die zich identificeren als LHBT vertelde dat “God aan jullie kant staat”. De verklaring maakte geen melding van de kerkelijke leer over seksualiteit of geslacht.

– met klem ontkent dat homoseksualiteit verband houdt met de crisis rond misbruik van geestelijken, ondanks bewijs dat het overgrote deel van het misbruik van priesters in de afgelopen decennia plaatsvond tegen jonge, meestal adolescente, mannen.

– pro-LHBT retraites toegestaan, geleid door dissidente groepen in zijn bisdom.

In oktober 2016 lanceerde McElroy met name de “San Diego Synode,” waarvan hij zei dat het “het bisdom een nieuw model zou bieden voor ‘kerk zijn’” dat “het omarmen van LHBT-gezinnen” zou omvatten en gescheiden en hertrouwde katholieken die in de staat van overspel leven zou toestaan om de communie vrijelijk te ontvangen op basis van het “interne forum van het geweten.”

McElroy’s synode, die gelovige katholieken buitenspel zette, was een voorbode van de Synode over Synodaliteit en de Duitse ‘Synodale Weg’.

In 2018 hield McElroy de hoofdtoespraak op de jaarlijkse bijeenkomst van de ketterse Association of U.S. Catholic Priests, een groep die heeft aangedrongen op vrouwelijke en openlijk homoseksuele priesters en het “huwelijk” tussen mensen van hetzelfde geslacht. Pro-homoseksuele koopwaar was verkrijgbaar op het evenement.

De dissidente LHBT-organisatie New Ways Ministry, die voorheen op de zwarte lijst van het Vaticaan stond, juichte de benoeming van McElroy van harte toe en zei maandag: “Zijn nieuwe positie zal helpen om het episcopaat van de katholieke kerk in de VS, die overweldigend en heftig anti-LHBTQ is geweest, opnieuw vorm te geven.”

San Diego’s homoseksuele ‘LHBT Ministry’ coördinator

Opmerkelijk is ook McElroy’s betrokkenheid bij de St. John the Evangelist Catholic Church, die hij prees voor het feit dat ze “LHBT-gelovigen ‘zich bijzonder welkom laten voelen’”. De parochie, gelegen in Hillcrest, het historische epicentrum van homoseksualiteit in San Diego, viert “LHBT Missen” en maakt reclame voor maandelijkse “LGBTQ ministry” evenementen met een regenboog “pride” vlag.

In 2016 benoemde Bergoglio de radicaal pro-LHBT pastoor van de St. John the Evangelist parochie, Fr. John Dolan, tot hulpbisschop van McElroy. Dolan is voorgegaan in LHBT-thema-missen en heeft gezegd dat er geen probleem is met het homoseksuele “huwelijk” in de katholieke kerk.

De parochie had bovendien een homoseksuele activist die “gehuwd” was met iemand van hetzelfde geslacht, Aaron Bianco, in dienst als pastoraal medewerker, waardoor hij de onderwijsprogramma’s van de parochie kon leiden en leiding kon geven aan de pastorale zorg voor jonge volwassenen en pastorale hulpverlening, totdat hij in 2018 zijn ontslag nam als gevolg van tegenreacties en vermeend vandalisme in zijn kantoor, hoewel er geen verdachten werden gevonden. De parochie wees Bianco, die ook werkte voor de heterodoxe pro-LHBT-groep Call to Action, op schandalige wijze aan als het aanspreekpunt voor paren die zich voorbereiden op het huwelijk.

Kort na McElroy’s aankomst in San Diego verzekerde de nieuwe bisschop Bianco persoonlijk dat hij hem niet zou ontslaan vanwege zijn levensstijl, die uiteraard ernstig in strijd is met de katholieke moraal. Nadat een parochiaan zijn bezorgdheid uitte over de seksualiteit van de man, “liet McElroy me weten dat [homoseksueel zijn] me er niet van mocht weerhouden volledig deel te nemen aan het leven van de kerk,” zei hij volgens The Wall Street Journal.

“Bianco bracht pro-abortus pamfletten in de vestibule en promootte het New Ways Ministry,” rapporteerde ‘Church Militant’ over zijn betrokkenheid bij de St. John the Evangelist parochie. “De groep gelovige katholieken die klaagde – leden van een groep die regelmatig bijeenkwam om de rozenkrans te bidden – werd het doelwit van Bianco, die de deuren van de parochie op slot deed en hen dwong om op de parkeerplaats te bidden.

Het bisdom van San Diego nam Bianco uiteindelijk aan als coördinator van de “LHBT ministry”, en hij staat nog steeds te boek als theologieprofessor aan de Universiteit van San Diego, een nominaal katholieke universiteit die onder McElroy’s jurisdictie valt. McElroy heeft geen actie ondernomen tegen het schandalige LHBT-activisme van de Universiteit van San Diego, waaronder het geven van travestieoptredens en het financieren van “geslachtsveranderende” operaties.

Bisschop McElroy verdedigde Bianco later tijdens een “luistersessie” voor de San Diego Synode, waarbij hij een vrouwelijke parochiaan uitfoeterde die over zijn baan begon. Bewakers probeerden de vrouw uit het evenement te gooien.

McElroy’s ‘LGBT Missen’

In 2017 concelebreerde McElroy een ‘Mis’ voor “Families van de LHBT-gemeenschap” met bisschop Dolan waarin “getrouwde” homoseksuele partners en travestiet stadscommissaris “Nicole” Murray-Ramirez aanwezig waren, meldde LifeSiteNews. De mis herdacht de 20-jarige verjaardag van de brief van de Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen (USCCB) over homoseksualiteit “Altijd onze kinderen,” die door het Vaticaan (onder Johannes Paulus II) werd gecensureerd binnen een jaar na de publicatie ervan.

Het evenement was goed gepubliceerd en aanwezig waren pro-LHBT burgemeester van San Diego, Kevin Faulconer,  en lid van de state assembly van Californië, Todd Gloria, een openlijke homoseksueel.

Na de communie ging “Nicole” Murray-Ramirez naar de lezenaar en zei dat na tientallen jaren in San Diego te hebben gewoond zijn “gebeden werden verhoord door deze twee bisschoppen [Dolan en McElroy],” die zich “hadden uitgesproken voor gelijkheid en burgerrechten.” Twee “getrouwde” homoseksuelen zeiden dat ze de “LHBT Mis” bijwoonden met hun 8- en 9-jarige wettige kinderen om hen te leren over “gelijkheid”.

Tafels met regenboogkleurige tafelkleden waren klaargezet voor de receptie na de ‘Mis’ op de speelplaats van de K-12 school van de parochie.

Terwijl McElroy collega-bisschoppen heeft bekritiseerd voor het “instrumentaliseren” van de Eucharistie door pro-abortus politici te weren van de Heilige Communie, beschuldigden parochianen uit San Diego hem ervan “de viering van de Heilige Eucharistie te veranderen in een media-evenement” met zijn heiligschennende mis.

“Het hele evenement leek gechoreografeerd, met de tv-camera’s, de VIP’s, waaronder de burgemeester en het gemeenteraadslid, de geïmporteerde rijke homoseksuelen (ten minste twee van hen waren afkomstig uit Palm Springs),” vertelde een lokale katholiek, die het evenement bijwoonde om te bidden voor de deelnemers, aan LifeSite.

De “LGBT-mis” van 2017 was blijkbaar niet McElroy’s eerste. McElroy, die in 2010 tot hulpbisschop van de vaak pro-homoseksuele aartsbisschop van San Francisco George Niederauer werd gewijd, droeg de mis op in “een grotendeels homoseksuele parochie in de wijk Castro van de stad” terwijl hij in San Francisco was, meldde The Wall Street Journal.

De verdediging van vader James Martin S.J.

Bisschop McElroy is onder de Amerikaanse bisschoppen misschien wel de meest hartstochtelijke aanhanger van de LHBT-activistische priester James Martin, SJ, en heeft de beruchte, dissidente Jezuïet, die “huwelijken” tussen mensen van hetzelfde geslacht aanmoedigt en heeft gesuggereerd dat de katholieke leer over de zondigheid van homoseksuele handelingen niet “gezaghebbend” is, consequent verdedigd.

In 2017 haalde McElroy uit naar kritiek op Martin over zijn dissidente standpunten, beschuldigde de tegenstanders van de priester van te veel nadruk leggen op kuisheid en zich bezighouden met “homofobie” en “verbaal geweld” en hij deed hen af als onderdeel van een “kanker van smaad.” De bisschop stelde dat pater Martin niet heterodox is, ondanks zijn schaamteloze steun aan homoseksuele “huwelijken”, en zei dat zijn critici gemotiveerd waren door een “verkapte aanval op paus Franciscus”.

In de context van Martins uitsluiting van spreekbeurten vanwege zijn pro-LHBT standpunten, zei McElroy: “We moeten onder ogen zien dat er een groep mensen is, dwars door alle religieuze opvattingen heen, die bijzonder vijandig staan tegenover LHBT-mensen.” “Dat komt diep uit de menselijke ziel, en het is echt agressief en weerzinwekkend,” vervolgde hij.

McElroy heeft regelmatig katholieken die bezwaar maken tegen homoseksualiteit en transgenderisme veroordeeld omdat ze “destructief” en bevooroordeeld zouden zijn.

In 2016 gaf hij de massale schietpartij in een homoseksuele nachtclub in Orlando, Florida, de schuld van “een vals begrip van religieus geloof” en zei dat het incident “een oproep is voor ons als katholieken om steeds krachtiger het anti-homo vooroordeel te bestrijden dat bestaat in onze katholieke gemeenschap en in ons land.” De schietpartij, gepleegd door een radicale islamist die zelf op een gegeven moment werd beschuldigd van homoseksualiteit, zou een daad van wraak zijn geweest voor Amerikaanse militaire aanvallen tegen IS.

McElroy en McCarrick

Zoals veel van zijn linkse broederbisschoppen die de klerikale misbruikcrisis vastpinnen op de hiërarchische structuur van de kerk, is McElroy bekritiseerd voor het persoonlijk verkeerd behandelen van misbruikbeschuldigingen, onder meer in verband met ex-kardinaal Theodore McCarrick.

In 2016 ontving de bisschop van San Diego een 13 pagina’s tellende brief met beschuldigingen tegen McCarrick van A.W. Richard Sipe, een vooraanstaand onderzoeker van seksueel misbruik van priesters. Sipe schreef dat hij 12 seminaristen en priesters had geïnterviewd die getuigden van seksuele voorstellen en intimidatie van of seksuele activiteit met McCarrick. McElroy reageerde niet op de brief en zei later dat hij hem negeerde omdat hij de beschuldigingen niet hard kon maken.

McElroy was “goed op de hoogte van het misbruik van McCarrick,” volgens het getuigenis van 2018 van voormalig Apostolisch nuntius in de VS, Aartsbisschop Carlo Maria Viganò, die eraan toevoegde dat McElroy’s benoeming in het bisdom San Diego werd “georkestreerd” door machtige krachten binnen het Vaticaan.

Zelfs SNAP, het extreem-linkse activistennetwerk van misbruikslachtoffers, waarschuwde maandag in een verklaring dat “bisschop McElroy werk te doen heeft om geloofwaardig te worden,” en “nieuwsberichten zeggen dat er bijna 100 nieuwe zaken zijn ingediend tegen zijn bisdom en dat Zuid-Californië nu geconfronteerd wordt met meer dan 500 nieuwe zaken.”

“McElroy was zelf vicaris-generaal in San Francisco en woonde samen met priesters die, naar later bleek, kinderen misbruikten,” merkte SNAP op.

Onder leiding van McElroy heeft het Bisdom van San Diego een parochie niet verteld dat de politie een onderzoek was gestart naar een kapelaan voor vermeende seksuele aanranding van een seminarist toen het bisdom de priester in 2018 verwijderde. Diocesaan woordvoerder Kevin Eckery verdedigde het besluit door te zeggen dat de aanklager een volwassene was en het bisdom geen invloed wilde uitoefenen op een strafzaak.

Bagatelliseren van abortus en anticonceptie

Bisschop McElroy staat er ook om bekend dat hij abortus bagatelliseert en vooral dat hij tekeer gaat tegen het feit dat de bisschoppen van de VS de legale slachting van honderdduizenden baby’s per jaar aanwijzen als de “belangrijkste” kwestie voor de Amerikaanse kerk.

Voorafgaand aan een stemming over de stemwijzer 2015 van de USCCB (Amerikaanse Bisschoppenconferentie) bekritiseerde McElroy het document omdat het zou breken met Bergoglio door te veel nadruk te leggen op abortus en euthanasie en niet genoeg op armoede en het milieu. Het leven “bij uitstek” noemen was logisch in het verouderde “wereldbeeld van 2007”, zei hij tegen zijn collega-bisschoppen.

McElroy viel de gids in 2019 opnieuw aan door te verklaren: “Het is niet de katholieke leer dat abortus de belangrijkste kwestie is waar we als wereld mee te maken hebben in de katholieke sociale leer. Dat is het niet.” Blijven vasthouden aan abortus als de “preëminente prioriteit” is “op zijn minst in strijd met de leer van de paus (Bergoglio), zo niet inconsistent” en is een “ernstige slechte dienst aan onze mensen als we proberen aan hen over te brengen wat het leergezag leert,” voegde hij eraan toe.

In februari 2020, tijdens een toespraak aan de Universiteit van San Diego, noemde McElroy zowel “het milieu” als abortus als “kernpunten van de katholieke levensleer”. Hij bagatelliseerde ook openhartig de ernstig zondige aard van anticonceptie, door op te merken dat “het een veel groter moreel kwaad voor ons land is om het klimaatakkoord van Parijs op te geven dan om anticonceptie te verstrekken in federale gezondheidscentra.”

Communie eisen voor voorstanders van abortus

Al voor zijn toetreding tot het episcopaat was McElroy er een voorstander van om de Heilige Communie te geven aan politici die de leer van de Kerk aan hun laars lappen en de moord op ongeborenen vergemakkelijken. In 2005 bekritiseerde McElroy de aartsbisschop van Newark voor het verbieden van de communie aan pro-abortus politici, omdat dit de Kerk te “dwingend” zou maken, zei hij.

Bisschop McElroy herhaalde zijn standpunt vorig jaar in de context van het presidentschap van Biden en beweerde dat het ontzeggen van de eucharistie aan pro-abortus “katholieken” een “instrumentalisering” zou zijn van het Heilig Sacrament “voor een politiek doel”, wat “niet mag gebeuren”.

Als politici die abortus promoten de communie niet kunnen ontvangen omdat “waardigheid integrale overeenstemming vereist met alle belangrijke leerstellingen van het katholieke geloof,” dan zouden maar weinig mensen überhaupt de communie kunnen ontvangen, schreef hij, zeggende: “Falen in het volledig vervullen van die verplichting kan niet de maatstaf zijn voor eucharistische waardigheid in een kerk van zondaars en mensen die vragen hebben, die in hun dagelijks leven te maken hebben met intense druk en complexiteit”.

McElroy zegt tijdens 2021 discussie Georgetown University dat het verbieden van de communie aan pro-abortus politici “destructief” zou zijn.

Gebruikmakend van zijn standaard retoriek over LGBT-kwesties, zei McElroy vorig jaar dat het “destructief” zou zijn om Joe Biden of andere pro-abortus politici te verbieden de Heilige Communie te ontvangen. “De [USCCB] heeft hierin geen echte rol,” benadrukte hij. “Het voorstel om pro-choice katholieke politieke leiders uit te sluiten van de eucharistie zal enorm destructieve gevolgen hebben,” benadrukte hij bij een andere gelegenheid.

En in mei 2021 sloot McElroy zich aan bij een brief die door meer dan 60 prelaten was ondertekend en waarin de voorzitter van de USCCB, aartsbisschop José H. Gomez, werd verzocht te stoppen met discussies over eucharistische waardigheid.

McElroy’s benoeming tot kardinaal kwam minder dan twee weken nadat aartsbisschop Salvatore Cordileone van San Francisco de communie formeel verbood aan U.S. House Speaker Nancy Pelosi, een feit dat door de liberale media onmiddellijk werd geïnterpreteerd als een bruskeren van aartsbisschop Cordileone, die opnieuw werd gepasseerd voor een rode hoed.

Biden steunen, Trump ‘ontregelen’

McElroy is ook een van een handvol bisschoppen die publiekelijk steun hebben aangeboden aan de groteske pro-abortus, pro-LGBT, extreem-linkse regering van Joe Biden.

Slechts drie weken voor de presidentsverkiezingen van 2020 verdedigde McElroy de vermeende katholieke identiteit van Biden en klaagde hij dat iedereen daar vraagtekens bij zette. “Dergelijke ontkenningen zijn schadelijk omdat ze de katholieke sociale leer reduceren tot een enkele kwestie (Bidens pro-abortus standpunt). Maar ze zijn beledigend omdat ze een aanval zijn op de betekenis van wat het is om katholiek te zijn,” zei hij, en veroordeelde “weerzinwekkende” pogingen “om” katholicisme “te reduceren tot één enkele kwestie van overheidsbeleid.”

Die opmerkingen leverden een directe berisping op van bisschop Thomas Daly van Spokane, Washington, die zei dat McElroy’s opmerkingen “in feite een verdediging vormden van Biden en andere prominente katholieke verkozen functionarissen die openlijk onbeperkte abortus ondersteunen.”

Kort na de verkiezingen van 2020 moedigde bisschop McElroy katholieken aan om als “trotse medewerkers” samen te werken met het regime van Biden, onder andere op het gebied van “klimaatverandering” en de uitrol van de COVID-vaccinatie. Na het aantreden van Biden afgelopen januari, klaagde McElroy dat sommige prelaten dachten dat de USCCB “een algemene houding van confrontatie met de president en zijn administratie moet aannemen” vanwege de “centraliteit van abortus”.

Omgekeerd viel McElroy binnen enkele dagen na de inauguratie van president Donald Trump in 2017, de pro-life Republikeinse president aan en spoorde deelnemers aan de door het Vaticaan gesponsorde World Meeting of Popular Movements conferentie aan om “ontregelaars” te worden van de Trump regering.

“Hij was ‘de ontregelaar’. Welnu, nu moeten we allemaal ontregelaars worden,” zei hij.

COVID-prikken een ‘verplichting’

Tijdens de uitrol van de COVID-19 prik begin vorig jaar, drong McElroy er bij zijn parochianen sterk op aan om de nieuwe, door abortus bezoedelde injecties te nemen, door hen te vertellen dat er voor ons als samenleving “maar één echte uitweg uit de pandemie was, en dat is door het omarmen van vaccinaties door onze hele gemeenschap, dus ik moedig jullie aan om je te laten vaccineren”.

Hij voegde eraan toe dat het “van vitaal belang is dat wij allemaal het Covid-vaccin krijgen”, ook om “de vreugde van het leven terug te brengen”. McElroy instrueerde later priesters om geen religieuze vrijstellingen voor mandaten te tekenen.

Op folders over de COVID-inentingen die door het bisdom van San Diego werden verspreid, stond te lezen:

“Het vaccin is een manier om Jezus’ gebod om je naaste lief te hebben op te volgen … Katholieken hebben ook de plicht om hun familie, vrienden en gemeenschap te beschermen door zich zo snel mogelijk te laten vaccineren volgens de richtlijnen en protocollen van de volksgezondheid in hun regio.”

De folders vermeldden niet dat de injecties niet op lange termijn werden getest of dat er ernstige bijwerkingen konden optreden, noch dat de injecties experimenteel waren en onder meer ingingen tegen de Code van Neurenberg 1947.

Hard optreden tegen de Traditionele Latijnse Mis

Binnen enkele dagen na het motu proprio van Bergoglio van afgelopen zomer dat het opdragen van de Traditionele Latijnse Mis (TLM) beperkte, beval bisschop McElroy twee van de drie plaatsen in het bisdom waar de TLM werd opgedragen daarmee te stoppen, en de TLM te degraderen naar de Sint-Annakerk, ver van parochianen in het noorden van San Diego County, totdat er overeenstemming kon worden bereikt over “één enkele niet-parochiale omgeving voor de toekomstige viering van één wekelijkse Mis in het noorden”.

“Er zullen geen andere openbare vieringen van de Eucharistie met gebruikmaking van het Romeins Missaal van 1962 worden toegestaan in het bisdom San Diego,” schreef hij in de brief, gedateerd 2 augustus. “Priesters die de Mis met gebruikmaking van de tekst van 1962 in besloten kring willen opdragen, dienen daarvoor mijn uitdrukkelijke toestemming te vragen,” merkte hij op.

Het feit dat Bergoglio uitgerekend deze bisschop koos uit heel het Amerikaanse episcopaat, zegt natuurlijk weer veel over Bergoglio zelf…

Om van te kotsen!

Bron: Lifesitenews via Fortes in Fide