Interreligieus pachamama-park van ‘ontmoeting’ in Argentinië, ontworpen met persoonlijk advies van Bergoglio

In Santiago del Estero, Argentinië werd onlangs een interreligieus ‘Park van Ontmoeting’ ingehuldigd. Het omvat de gebouwen die het Protestantisme, Islam, Boeddhisme, Jodendom en (vals) Katholicisme vertegenwoordigen. Bergoglio was een persoonlijke adviseur voor het project in zijn thuisland.

Een vijfkantige “Obelisk van Menselijke Broederlijkheid” vormt het hoogtepunt van de site. Urgente24.com bevestigde dat Jorge Bergoglio zelf advies heeft gegeven voor de bouw van het project. Het amfitheater in het midden van het park moet “de Zuid-Amerikaanse cultus van Pachamama” voorstellen, en werd gebouwd met stenen terrassen, als een uiting van de “vruchtbaarheid van Moeder Aarde”.

Voor de inhuldiging schreef Bergoglio dat het nieuws van dit initiatief hem “gelukkig maakte” omdat temidden van zoveel onenigheden, een gemeenschap de moed heeft gehad om iets zoals dit te doen, wat “een verlangen om samen te wandelen” veronderstelt.

Hij zei dat dit park, vooral gericht op kinderen en jongeren, “vrede en harmonie” creëert.

Bron: Gloria News