Enkele bijzonderheden omtrent de naderende komeet

Komeet Leonard, de meest heldere komeet van 2021, maakt zijn opwachting. Ze is nu reeds te zien met het geoefende blote oog, of met een verrekijker aan de heldere morgenhemel, in het oosten. Er zijn toch wel enkele opvallende bijzonderheden te melden omtrent deze komeet. Hierboven ziet u de komeet gefotografeerd in Oostenrijk door een amateur-astronoom M. Jaeger op 8 december.

  • De komeet zal het dichtst bij de aarde zijn op 12 december: de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe.
  • Deze feestdag is niet zomaar een feestdag. Het is dan precies 490 jaar geleden dat de miraculeuze beeltenis van Onze Lieve Vrouw verscheen op de tilma van de H. Juan Diego (12 december 1531).
  • Onze Lieve Vrouw wordt in de Litanie van Loreto ‘Morgenster‘ genoemd. De komeet is een “ster” die ’s morgens aan de hemel te zien is: ofwel: een morgenster.
  • Op 12 december zal ze het helderst zijn (zichtbaarheid magnitude 4+). Op 3 januari passeert ze de zon.
  • Guadalupe zou een verbastering zijn van het Azteeks ‘Coatlaxopeuh’, uitgesproken als ‘quatlasupe’, wat zoveel betekent als ‘Zij die de Slang Verplettert‘.
  • Door dit mirakel van Onze Lieve Vrouw vond er een massale bekering plaats: op 10 jaar tijd bekeerden ruim 10 miljoen indianen zich tot het Katholiek geloof.
  • Zondag 12 december is het eveneens de derde zondag van de Advent ofwel Gaudete (waarbij in de traditie de priester roze gewaden draagt). We zien hoopvol uit naar de komst van de Messias, de Verlosser, en verheugen ons omdat Zijn komst dichterbij komt.

Foto komeet: Spaceweather