Bergoglio aan het Paris Peace Forum: “geen terugkeer naar normaliteit”, roept op tot nieuwe “oecumenische beweging”

In een boodschap aan het globalistische Paris Peace Forum, dat bijgewoond wordt door leiders van landen en organisaties van over de hele wereld, zei Jorge Bergoglio dat een “terugkeer naar de normaliteit” niet kan en dat we een “nieuwe weg” moeten vinden. Hij sprak over het “beter eruitkomen dan voorheen”, en het “bouwen aan vrede”. Zijn woorden waren min of meer dezelfde als die van Klaus Schwab van het WEF, bij de aankondiging van de Grote Reset.

Bergoglio viel het idee van een zogenaamde “terugkeer naar de normaliteit” aan als een normaliteit waarin rijkdom en economische groei voorbehouden waren voor een minderheid, en waarbij de aarde werd vervuild door de exploitatie van grondstoffen, vervuiling en wegwerpconsumerisme. “Een terugkeer naar de normaliteit zou ook een terugkeer naar de oude sociale structuren geïnspireerd door zelfgenoegzaamheid, nationalisme, protectionisme, individualisme en isolatie betekenen, en onze armste broeders en zusters uitsluiten,” en hij voegde eraan toe: “Is dit een toekomst die wij kunnen kiezen.”

We kunnen niet ontkennen dat hij deels gelijk heeft. Het oude ‘normaal’ is zeker verre van ideaal. Het systeem heeft inderdaad gefaald, vooral doordat God uit onze maatschappij werd gebannen, en hebzucht, gierigheid, egoïsme, hoogmoed enz… hoogtij vierden.

Bergoglio riep op tot een “nieuwe weg”, om er “beter uit te komen dan voorheen”. Hij pleitte voor volledige militaire ontwapening en een “oecumenische beweging” bestaande uit de “Christelijke kerk – in het bijzonder de sociale leer van de Kerk”, alsook “andere religieuze tradities”, die “zouden tonen dat onrechtvaardigheid en geweld niet onvermijdelijk zijn, dat ze niet onze bestemming zijn.”

Allemaal mooie, maar holle woorden, want waar Bergoglio naartoe wil is een soort ‘ene-wereldreligie’ waar niet Christus maar de mens centraal staat. Geen woord over een terugkeer naar God, over het centraal stellen van Christus in ieders leven en in de maatschappij…

Hij besloot:

“Laten we deze opportuniteit om onze wereld te verbeteren [Build Back Better] niet verspillen; om rechtvaardigere wegen aan te nemen om te vorderen en vrede te bouwen. Met deze overtuiging is het mogelijk om economische modellen te creëren die de noden van allen dienen terwijl we de giften van de natuur bewaren, alsook verziende beleidsbepalingen die de integrale ontwikkeling van de menselijke familie promoten [m.a.w. de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN]

Het Paris Peace Forum wijdt zich toe aan het “bestrijden van fake news, het bereiken van gelijkheid tussen man en vrouw, het beantwoorden van de Covid-19-crisis, het hervormen van kapitalisme en het besturen van artificiële intelligentie.”

Het Forum werd voorgesteld als het bijeenbrengen van “de meest belangrijke spelers op gebied van globaal bestuur”, om “concrete oplossingen te bevorderen voor de enorme uitdagingen die geboden worden door de Covid-19-pandemie, en om het mondiaal bestuur in tijden van Covid-19 te verbeteren.”

Onder de sprekers waren vele staatshoofden, leiders van internationale organisaties, activisten en journalisten, waaronder heel wat pro-abortus, pro-LHBT en pro-NWO figuren: Amerikaans Vice-president Kamala Harris, de Canadese Premier Trudeau, de Franse President Macron, Melinda Gates, de President van de UNESCO Audrey Azoulay, de directeuren van het IMF, de WHO, de VN, de Europese Raad (Charles Michel), de Europese Commissie,…

Officiële partners van het Forum zijn: De Microsoft Corporation, Open Society Foundations (van George Soros), de Bill & Melinda Gates Foundation, de Rockefeller Foundation, alsook diverse banken, en Big Tech bedrijven zoals Youtube en Twitter.

Bron: LifeSiteNews