Pro-abortus Joe Biden: Bergoglio vertelde mij “dat ik de Communie zou moeten blijven ontvangen”

Afgelopen vrijdag ontving Bergoglio Joe Biden, een notoire abortusvoorstander, in een privé-audiëntie, waarbij hij hem vertelde dat hij een “goede katholiek” is, en hij moedigde hem aan om “te blijven de Communie te ontvangen“. Kardinaal Burke echter, wees erop dat iemand die abortus promoot onder Canon 915 van de Codex van het Canoniek Recht automatisch geëxcommuniceerd is en de H. Communie niet kan en mag ontvangen.

Bergoglio en Biden praatten tijdens hun ontmoeting over hun ouderdom, klimaatverandering, armoede en de coronapandemie. Biden zei dat abortus niet ter sprake kwam.

“We praatten gewoon over het feit dat hij gelukkig was dat ik een goede Katholiek was, en dat ik de Communie zou moeten blijven ontvangen”, aldus Biden.

In april 2020 zei Biden nog dat abortus “een essentiële gezondheidszorg” is, en in juli dat hij abortus “in alle omstandigheden steunt”.

De steun van Biden voor abortus en het homohuwelijk is echter voor een aantal Amerikaanse bisschoppen terecht een obstakel om hem verder de H. Communie te geven. Onder meer Kardinaal Burke heeft reeds meerdere malen erop gewezen dat men hem de H. Communie moet weigeren omdat hij de zware zonde van abortus promoot. Geëxcommuniceerden en mogen de H. Communie niet langer ontvangen:

Tot de heilige Communie mogen niet toegelaten worden geëxcommuniceerden en degenen die door een interdict getroffen zijn, na het opleggen of verklaren van hun straf, alsook anderen die halsstarrig volharden in een zware zonde die bekend is.

Canon 915

Verder is het steunen van abortus er indirect aan meewerken. Onder Canon 1398 wordt iemand die medeplichtig is aan abortus automatisch geëxcommuniceerd. Tevens is het houden van de overtuiging dat abortus niet altijd moreel slecht is, en dus niet altijd een overtreding is van het 5de gebod (gij zult niet doden), een ketterij. Ketterij is onder Canon 751 gedefinieerd als de hardnekkige ontkenning van een waarheid die moet geloofd worden door goddelijke en Katholiek Geloof. De waarheid die hier moet geloofd worden is dat abortus altijd moord is, en dus een overtreding van het 5de gebod, en daardoor nooit geoorloofd kan worden, noch gepromoot kan worden. En Canon 1364 verklaart duidelijk:

“Een apostaat van het geloof, een ketter of een schismaticus loopt een excommunicatie latae sententiae op.”

Canon 1364

Doordat Bergoglio Biden aanmoedigt om als geëxcommuniceerde die volhardt in een zware zonde (het promoten van abortus), de Communie verder te ontvangen, veroordeelt hij hem eigenlijk tot de verdoemenis; helpt hij hem op de weg naar de Hel.

“Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis.”

Korintiërs 11:27-30

Ware naastenliefde betekent: hem terechtwijzen voor zijn publieke zonde, en hem vermanen de Communie niet te ontvangen totdat hij zich publiek bekeert. Dit is wat onder meer Kardinaal Burke doet.

Bron: ABC News; LifeSiteNews; Catechism: abortion and excommunication