Conservatieve pauselijke ceremoniemeester Guido Marini vervangen door ‘zeer moderne’ Diego Giovanni Ravelli

Afgelopen zondag heeft Bergoglio voormalig ceremoniemeester Mgr. Guido Marini – die nog aangesteld was door Paus Benedictus XVI in 2007, en tot nu toe nog niet werd vervangen – benoemd tot bisschop van Tortona. Zijn opvolger staat bekend als “zeer modern”.

Korteweg gesteld is de pauselijke ceremoniemeester diegene die de Mis van de paus (of in de huidige situatie: de Mis van de antipaus) voorbereidt. Hij bepaalt dus min of meer mee hoe de liturgie eruit zal zien.

De opvolger van de pauselijke ceremoniemeester Mgr. Guido Marini is reeds bekend. Don Diego Giovanni Ravelli zal zijn plaats innemen. Ravelli is sinds 2006 de ceremoniële officier van het Bureau voor Liturgische Vieringen van de Paus sinds 2006. Hij werd toen binnengehaald door (de modernist) Mgr. Piero Marini als de hulpceremoniemeester.

Piero Marini (ceremoniemeester ten tijde van Johannes Paulus II) was diegene die na de verkiezing van Bergoglio zei dat we ten tijde van Benedictus “muffe moeraslucht” aan het inademen waren, en dat er nu, met Bergoglio, een “frisse wind” zou komen.

Ravelli wordt beschouwd als de “modernste”onder de ceremoniemeesters, wat betekent dat zijn stijl nauw aanleunt bij die van zijn leraar Mgr. Piero Marini, die op zijn beurt een leerling van Mgr. Annibale Bugnini was, de bisschop-vrijmetselaar die de liturgische vernieuwingen van na 1965 bekokstoofde. Ravelli’s stijl is “sober”, “los van enige gehechtheid aan liturgische traditie”.

Reeds sinds 2017 gingen de geruchten dat Mgr. Ravelli Mgr. Guido Marini zou opvolgen.

Bron: Eponymous Flower/katholishes.info