Bemoediging van Mgr. Schneider aan diegenen die hun job dreigen te verliezen omwille van de weigering van het vaccin

Een bemoediging van een échte herder, Mgr. Athanasius Schneider, Hulpbisschop van Astana, Kazachstan, aan diegenen die weigeren het Covid-19-vaccin te nemen en daardoor dreigen hun job te verliezen.

Vandaag groet ik al die werknemers die op dit uur gedwongen worden te kiezen tussen het behouden van hun job en het nemen van het Covid-19-vaccin of ontslagen worden omdat ze het vaccin niet nemen.

Doorheen deze brief wil ik wat bemoediging aanreiken in jullie beproevingen. De Confraterniteit van Onze Lieve Vrouw van Fatima kan ook een religieuze vrijstelling bieden [hoewel deze in New York bvb. reeds niet meer aanvaard worden, nvdr].

Sommigen onder jullie hebben reeds de prijs betaald voor de waarheid omtrent het Covid-19-vaccin en diens oorzakelijke link met abortus.

Ik was diep getroffen door het getuigenis van een vrouw in de VS die schrijft:

“Vandaag was mijn laatste dag inpakken van de rest van mijn spullen. Omdat ik het vaccin niet neem, werd mij afgelopen vrijdag verteld dat ik moest vertrekken. Ze belden mij op en vroegen me om mijn bureau op te ruimen en zeiden dat vandaag mijn laatste dag zou zijn. Mijn baas hoopt dat ik zal toegeven, me zal laten vaccineren en terugkomen. Ik ben ten zeerste bedroefd.”

Ik ben getroffen door het getuigenis van deze vrouw. Ik zou tegen haar zeggen: “Vandaag pak je je dingen van je werkplaats in, en terwijl je inpakt, wordt jouw schat overgebracht naar de kamer die Jezus reeds voor jou heeft voorbereid in het Hemels Koninkrijk.”

Er zijn duizenden en duizenden Katholieken zoals zij, die de moed hebben om Christus te kiezen en die geen korreltje wierook zullen gooien voor Caesar, net zoals de eerste Katholieken van weleer. Ik moedig jullie allen aan om vast te houden aan jullie overtuiging en jullie getrouwheid aan Christus. Het lijden en het verlies die jullie zullen moeten verdragen zijn nietig vergeleken met de beloning die God voor jullie heeft voorbereid in de Hemel.

Ik ben er zelfs van overtuigd, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid waarvan ons de openbaring te wachten staat.

(Rom. 8,18)

Ik moedig jullie aan om te blijven verdergaan op deze weg die jullie hebben gekozen van het getuigen van de waarheid dat ongeboren leven heilig is en dat het verhandelen van foetale lichaamsdelen een boosaardige industrie is die naar de Almachtige roept om Zijn gerechtigheid!

Als jullie Zijn Koninkrijk eerst en bovenal zoeken, geloof dat er voor jullie gezorgd zal worden.

Jezus en Maria zullen nieuwe wegen openen om te zorgen voor jullie families. Ik vermaan en moedig de lekengelovigen met middelen aan om naar voor te komen en jullie medekatholieken te helpen nieuw zinvol werk te vinden.

Mijn geliefde broeders en zusters, dit zijn de prijzen waarvan we wisten dat die altijd moesten betaald worden om trouw te blijven aan Jezus Christus. En nu op dit uur wordt de betaling gevraagd, en dus moeten we bidden dat we de test doorstaan en trouw zijn aan de Heer Jezus.

Ik geef jullie allen Gods rijke zegen!

+Athanasius Schneider
Hulpbbisschop van Astana, Kazachstan

Bron: Remnant Newspaper