Mgr. Schneider: “Covid-19-vaccinatie met QR-code voorafbeelding van het merkteken van het Beest, daarom moeten we het vermijden”

Op 31 augustus heeft LifeSiteNews Mgr. Athanasius Schneider, die is opgegroeid in de Sovjet-Unie, opnieuw geïnterviewd omtrent de Covid-19-vaccinatie. Hij zegt onder meer dat deze vaccinatie en het gebruik van de QR-code of ‘groene pas’ een voorafbeelding kan zijn van het merkteken van het Beest. Tevens zegt hij dat het in deze situatie geoorloofd is – indien echt noodzakelijk – te liegen of papieren te vervalsen om het vaccin te vermijden, omdat het hier gaat over het zich beschermen tegen zwaar immoreel gedrag van de overheid. Paus Pius XII stond ook toe dat papieren werden vervalst om Joden te redden van de concentratiekampen en gaskamers. Danken wij God voor Mgr. Schneiders bemoedigende en wijze woorden die een echte steun betekenen voor de Restkerk!

Ik ontmoet nu veel mensen die om verschillende redenen absoluut tegen het vaccin zijn, maar die het risico lopen hun baan en het levensonderhoud van hun gezin te verliezen als ze het niet nemen. Ze zeggen: het is mijn taak van de staat om het voortbestaan van mijn gezin te verzekeren, en ik kan niet anders dan dit vaccin te krijgen, ook al ben ik er absoluut tegen. Daarbij komt nog dat veel medicijnen en andere vaccins die iedereen in Frankrijk heeft gekregen hier al last van hebben. Wat zou je ze vertellen?

Voor andere vaccins en medicijnen die verontreinigd zijn met abortus, moeten we het bewijs hebben: de farmaceutische bedrijven moeten het bewijs leveren dat dit medicijn besmet of getest is. Wat betreft de momenteel beroemde anti-COVID-vaccins zoals Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, [en] Sputnik, heeft de farmaceutische industrie dit erkend. Voor andere medicijnen hebben we nog geen publieke erkenning, dus we kunnen ze gebruiken omdat we geen bewijzen hebben. Maar dat zouden we bij elk medicijn moeten vragen. Vanaf het moment dat ik van het farmaceutisch bedrijf het bewijs ontvang dat een geneesmiddel met abortus is besmet, ben ik verplicht het niet te gebruiken en een ander geneesmiddel te gebruiken. We moeten goede bedrijven en artsen kiezen die ons een alternatief medicijn kunnen geven dat niet besmet is met abortus, of op zijn minst een natuurlijk medicijn dat God ons heeft gegeven – en misschien zal dit meer voor ons betekenen.

Het tweede punt is moeilijker: mensen betrekken die weten dat ze hun baan zullen verliezen, vooral ouders die voor hun gezin moeten zorgen. Dit is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Maar ze moeten in ieder geval al het mogelijke doen om een dergelijk vaccin te vermijden. Ze kunnen gewetensbezwaren maken; misschien kunnen ze zelfs een document krijgen van hun arts die zal zeggen dat deze persoon om een medische reden geen vaccinatie kan krijgen – omdat er bijvoorbeeld een allergie is. In zo’n geval moeten ze alle mogelijke middelen proberen te vinden om dit te vermijden, of zelfs van baan veranderen, zelfs als ze daardoor armer worden. Ze moeten dit kiezen en niet een vaccin vanwege deze nauwe steun van de foetale industrie – niet van de aborteurs maar van de foetale industrie.

Ik denk dat God deze mensen zal belonen met veel spirituele gaven als ze ervoor kiezen om een ​​armer leven te leiden in plaats van samen te werken met de foetale industrie. Ze zullen zeker niet van honger omkomen, God zal het nooit toestaan! Dit was onze ervaring in communistische tijden. Mijn ouders werkten bijvoorbeeld niet samen met de Communistische Partij; daarom mochten mijn ouders geen beroep uitoefenen, dit mocht niet. Het waren dus eenvoudige arbeiders, ze hadden een laag salaris en we leefden heel eenvoudig. Maar God heeft ons niet in de steek gelaten; we waren gelukkig in ons geloof en dit gaf ons rijkdom voor ons hele leven – zelfs toen de anderen die de voorwaarden van de Communistische Partij hadden aanvaard, betere levensomstandigheden hadden dan wij, en dan andere mensen, Christenen bijvoorbeeld. En dus denk ik dat we opnieuw de prioriteit moeten geven aan het eeuwige leven dat we de afgelopen decennia zo grotendeels zijn vergeten. Zelfs in de Kerk, zelfs de goede katholieken, werden we overvallen door een soort materialisme omdat we zo erg gehecht waren aan het materiële leven en het voorrang gaven boven het eeuwige en het spirituele.

Dus dit is een principe: ik zou zeggen van werk veranderen, en zelfs als ik een eenvoudig klusje moet doen, zoals de straten schoonmaken, heb ik nog steeds wat middelen om mijn gezin te onderhouden, maar op een armere manier. Dit is een gewetensbeslissing, denk ik, maar God zal deze mensen natuurlijk belonen, en het zal een teken van protest zijn en een getuigenis dat we niet samenwerken met de vreselijke foetale industrie.

Wat is uw reactie op degenen die zeggen dat dergelijke maatregelen, bijvoorbeeld de sanitaire pas en wijdverbreide vaccinatie, absoluut essentieel zijn zodat we allemaal samen de openbare vrijheden kunnen terugkrijgen, en dat het weigeren ervan egoïsme tonen is? We horen dit veel: mensen die het vaccin niet willen, worden egoïsten genoemd.

Nee, dit is geen egoïsme. Als je het vaccin krijgt, zul je alleen schijnbare vrijheid vinden omdat deze zogenaamde sanitaire pas je in een slaaf verandert, want met deze pas zal je lichaam toebehoren aan de staat en op de een of andere manier niet langer aan jou met deze codes enzovoort, en zo verlies je je vrijheid. Hoe kun je het egoïsme noemen als niet bewezen is dat het vaccin beschermt tegen besmetting van het virus? Het is niet bewezen dat wanneer u het vaccin heeft gekregen, u geen COVID kunt ontwikkelen of overdragen. We behouden meer vrijheid als we die niet krijgen.

Is deze QR-code een poging om het merkteken van het Beest op te leggen waarover de Apocalyps spreekt, of een soort voorafbeelding ervan, voor zover de niet-gevaccineerde het slachtoffer dreigt te worden van een soort opsluiting, wat het voor velen zal maken onmogelijk om de kost te verdienen of om te studeren?

We kunnen zeggen dat dit misschien al een soort voorafbeelding is van het Merkteken van het Beest. Misschien zou ik zelf niet direct zeggen dat dit al het merkteken van het Beest is. Ik heb nog niet alle elementen om dit te zeggen, maar we kunnen in ieder geval zeggen dat het een soort voorafbeelding is omdat de Apocalyps zegt dat je niet kunt kopen of verkopen als je het merkteken niet in je hand hebt, op je lichaam. Het is heel dichtbij wanneer mensen die niet met het vaccin in hun lichaam zijn gemerkt – dit is een merkteken – bepaalde winkels of supermarkten niet kunnen betreden: ze kunnen er niet binnen, ze kunnen er niet kopen of verkopen, en dit wordt letterlijk al uitgevoerd.

Ik denk dat we voorbereid moeten zijn om uitgesloten te worden. Misschien kunnen er alternatieve systemen worden opgezet: wie bijvoorbeeld tegen vaccinatie is, kan misschien een nieuwe ruilketen maken, de particuliere ruil van producten op een kleinere manier, met kleine winkeltjes die niet aan de pas zijn onderworpen, of in de open lucht , of particuliere ruilketens van producten. Ik denk dat het mogelijk is om dit vast te stellen. In Frankrijk zijn er grote protesten tegen gedwongen vaccinatie: ik denk dat deze protesten kunnen leiden tot nieuwe wederzijdse systemen voor het kopen en verkopen van producten die mensen nodig hebben omdat er zoveel mensen bij betrokken zijn. Hopelijk kunnen op andere plaatsen en in andere landen dergelijke systemen voor de verkoop van producten worden gecreëerd.

We moeten alternatieven vinden; het is erg belangrijk, zelfs voor het kopen en verkopen van producten. Wanneer we worden uitgesloten van het openbaar vervoer, zoals treinen, bussen, enzovoort, kunnen we een systeem creëren om met privéauto’s te reizen. We moeten nu al alle praktische mogelijkheden zoeken om deze nieuwe gedwongen dictatuur over ons lichaam en onze vrijheid te vermijden. Als we dit niet doen, zal er een totalitarisme zijn dat compleet zal zijn, en dit zal het einde zijn van elke menselijke samenleving.

Ik doe zelfs een beroep op ongelovigen, alle mensen van goede wil: begin alsjeblieft al met het plannen van alternatieve systemen, in transport, in het kopen en verkopen van producten, misschien ook om te studeren, door particuliere studiecentra te hebben. Die moeten we in ieder geval theoretisch ontwikkelen en dan praktisch, met al die goede mensen die demonstreren: hoe te overleven. We moeten een wereldalliantie sluiten van protest en alternatieven; als we dat niet doen, hebben we een compleet totalitair systeem. En dit moeten we vermijden.

Kan de QR-code die wordt gebruikt om de vaccinstatus te bewijzen, op zichzelf al worden beschouwd als een vorm van het merkteken van het Beest?

Ja. Deze code bevat al uw persoonlijke informatie over uw gezondheid die al onder controle is van de staat. Deze code is, zoals ik het begrijp, gekoppeld aan het vaccin. De vaccinatie bevat op zijn minst enkele “voetsporen” van abortus, ook al zijn ze ver verwijderd van de gruwelijke moord op kinderen die op zich al een satanische daad is. Het gebruik van hun lichaam, van hun weefsels, is ook in se satanisch omdat het een opstand is tegen God, de Gever van het leven. In dit geval hebben de met abortus besmette vaccins enkele satanische voetafdrukken, ook al zijn ze ver verwijderd, van het Beest. Dus het vaccin, met het bijbehorende codenummer, is een voorafbeelding van het teken van het Beest. Ik zeg niet dat dit het directe teken van Beest is, om duidelijk te zijn, maar het zou al gedeeltelijk een voorafbeelding van dit teken kunnen zijn en daarom moeten we dit ook vermijden. Deze code is op de een of andere manier immoreel omdat, ik herhaal, de regering volledig bezit van je lichaam neemt.

Is het volgens u in theorie toegestaan om manieren te vinden om de wet te omzeilen om aan de hardheid ervan te ontsnappen, bijvoorbeeld door middel van een vals certificaat? Ik zou mensen niet aanmoedigen om dit te doen vanwege de hoge boetes die ermee gemoeid zijn.

Het de facto verplichte vaccin is machtsmisbruik van de kant van de overheid; dat is op zich immoreel. Hiermee herhaal ik dat de overheid de eigenaar wordt van je lichaam en je privacy, en dat is in strijd met de grondrechten. God beval de structuur van de samenleving waartoe de overheid niet de macht heeft. De intrinsiek slechte wet van gedwongen vaccinatie, die op de een of andere manier verband houdt met of besmet is met abortus en de foetale industrie, is immoreel. Omdat het een gedwongen handeling is, denk ik dat je op deze manier zelfs een nepdocument kunt voorleggen.

Ik zou deze situatie willen vergelijken met de immorele wetten toen sommige totalitaire regeringen immorele bevelen uitvaardigden tegen de Joden. We weten dat paus Pius XII en de bisschoppen, toen de joden werden vervolgd door de Nazi’s, het gebruik van valse documenten toestonden om de Joden te beschermen. Het was toegestaan omdat de wetten tegen de Joden intrinsiek immoreel waren.

Het zou een soort zelfverdediging zijn: je verdedigt je lichaam en je privacy tegen een agressor die je onderdrukt. Op dezelfde manier kunt u uw kind of uw gezin verdedigen tegen een agressor die uw kinderen zou vermoorden of tot slaaf zou maken. Als je bijvoorbeeld een moeder bent en je hebt kinderen in huis en er komen slechte mensen aan die je kinderen willen stelen om ze in slavernij te brengen: als ze je vragen of je kinderen er zijn, dan zal je als moeder toch zeker zeggen “nee ”, omdat je ze moet beschermen. Zeggen: “Ja, ze zijn hier, ik zal de deur openen en je laten zien waar ze zijn” zou gek zijn als je een moeder was. Je zegt: “Nee, ze zijn hier niet.” Je zult een onwaarheid zeggen, maar omdat het intrinsiek slecht is om je kinderen tot slaaf te maken. Als er geen andere manieren zijn, is het het laatste middel tot zelfbescherming tegen de agressie van de staat.

Wat is uw spirituele advies voor katholieken die zich zorgen maken? Ik zie velen die nu erg bang zijn voor de situatie die zich voordoet. Wat zou je ze vertellen om te doen?

Ten eerste zou ik ze het woord van onze Heer Jezus Christus in het evangelie willen geven. Hij zegt: Vrees niet degenen die je lichaam doden, maar vrees degenen die je ziel zullen nemen of je ziel zullen beschadigen. We moeten niet bang zijn voor de regering; we moeten prioriteit geven aan onze ziel, aan ons geestelijk leven, aan het leven van gebed met de sacramenten, en zo moeten we elke dag diep geworteld zijn in ons gebed. We moeten geworteld zijn in ons geloof, in onze overtuiging dat ons leven uiteindelijk in de handen van God is en niet in de handen van de regering, zelfs niet in een dictatuur, zelfs in een totalitair systeem! Ons leven ligt uiteindelijk in de handen van God, die onze hemelse Vader is. Hij is onze Vader, zelfs wanneer we, in bepaalde perioden, in nood verkeren en vervolgd en vernederd worden, zoals bij deze gedwongen vaccinatie. Dit is een relatief korte tijd, dus we moeten ruimer en verder kijken, omdat God dit uiteindelijk alleen toelaat voor het welzijn van onze ziel. De Heilige Paulus zegt dat alles zal bijdragen aan het grotere voordeel van degenen die God liefhebben, alle dingen zullen bijdragen aan het welzijn van een groter goed voor degenen die van God houden. Als we geworteld zijn in ons geloof, in het vertrouwen van de Voorzienigheid van onze Hemelse Vader, wetende dat ons leven in Zijn handen is, zou dit ons vertrouwen moeten geven.

We kennen de huidige sanitaire COVID-dictatuur, dit totalitarisme is kort, het is relatief kort, het is geen eeuwigheid! De geschiedenis heeft altijd aangetoond dat dictaturen niet zo lang hebben geduurd, en God zal zelfs aan deze nieuwe “sanitaire dictators” laten zien dat hun macht beperkt is. We moeten geloven dat God zal ingrijpen in de geschiedenis. We moeten ons ook diep concentreren op het feit dat dit misschien een oproep van God aan ons is om dieper in ons gebedsleven te gaan. We moeten ons sacramentele leven verdiepen met meer regelmatige biecht, regelmatigere communie en gebeden. Misschien moeten we ons meer verenigen met al degenen die tegen deze dictatuur zijn, om een ​​ketting te maken. Misschien zijn deze moeilijke tijden een gelegenheid om God te belijden, om Hem trouw te zijn. Maar God is zo goed dat Hij altijd de nodige genaden geeft, en Hij beloont ons in moeilijke tijden en geeft ons Zijn troost. Dit is mijn raad en mijn advies.

Het lijkt ons dat er een wil is om het menselijk lichaam over te nemen, een transhumanistisch plan dat wordt opgezet en zelfs wordt uitgevoerd. Is het denkbaar dat God zou toestaan dat de mensheid – voor de meeste mensen onwillig – zou vallen in iets dat zo tegengesteld is aan Zijn wil voor de mensheid?

Ik denk nee, omdat God Zichzelf Zijn goddelijke scheppingskrachten voorbehoudt, en er dus geen wezenlijk nieuwe mens zal zijn zoals transhumanisten willen scheppen. Het zal ze niet lukken: God zal het niet toestaan. Hij is de Heer; we moeten dit geloven. Ze zullen misschien het een en ander voortbrengen, maar het zal geen mens zijn, nooit, want God schept de ziel die het wezenlijke deel van de mens is. Ik herhaal: ik geloof niet dat God dit zal toestaan. Van hem zijn de krachten van de Schepper, en ze zijn aan Hem voorbehouden. Als ze doorgaan met deze verschrikkelijke dingen die God lasteren, komt er het einde der tijden, zoals we lezen in de Apocalyps en het Oordeel. En voor ons zei Jezus: Als deze tijd komt, hef dan je hoofd op, want je redding is nabij, hef je hoofd op in vertrouwen, je redding is nabij! Nogmaals, we moeten deze situatie aangrijpen als een kans om ons geloof en ons gebed te verdiepen en om meer geworteld te zijn in de visie van het eeuwige leven, om meer bovennatuurlijk gericht te zijn op ons eeuwige leven, omdat we hier in de vallei van tranen leven, zoals we zingen in het Salve Regina: hac lacrimarum valle. Dit is onze situatie, maar er is ook de diepe vreugde dat we een Moeder hebben. Ze laat ons nooit in de steek en is altijd dicht bij ons. Dit is mijn advies, dat ze ons nooit in de steek zal laten, zij is de voorspeekster omnipotens, de omnipotens van voorspraak bij ons. Ze zal voor ons zorgen; altijd moeten we onder haar mantel vluchten. Vooral in deze tijden moeten we bidden: Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix: we zullen onder haar bescherming vluchten.

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix

Bron: LifeSiteNews