Mgr. Viganò over de heilige taak van de leken

Uittreksel uit een brief van Mgr. Viganò, als antwoord op een open brief van LifeSite verslaggever Stephen Kokx met de vraag wat onze taak (dus: de taak van de leken) in deze tijd is.

De lekengelovigen hebben vandaag een heilige taak: goede priesters en goede bisschoppen troosten, die zich als schapen rond hun herders verzamelen. Geef ze gastvrijheid, help ze, troost ze in hun beproevingen. Creëer een gemeenschap waarin mopperen en verdeeldheid niet de boventoon voeren, maar broederlijke naastenliefde in de band van het geloof. En aangezien onderdanen in de door God ingestelde orde gehoorzaamheid verschuldigd zijn aan het gezag en niet anders kunnen doen dan het te weerstaan wanneer het zijn macht misbruikt, zal hun geen schuld worden toegeschreven aan de ontrouw van hun leiders, op wie de zeer ernstige verantwoordelijkheid rust voor de manier waarop waarin zij de plaatsvervangende macht uitoefenen die hun is gegeven. We moeten niet rebelleren, maar ons verzetten; we moeten niet blij zijn met de fouten van onze herders, maar voor hen bidden en respectvol terechtwijzen; we moeten hun gezag niet in twijfel trekken, maar de manier waarop ze het gebruiken.

[…]

De remedie voor rebellie is gehoorzaamheid. De remedie voor ketterij is trouw aan de leer van de Traditie. De remedie voor schisma is kinderlijke toewijding voor de Heilige Herders. De remedie voor afvalligheid is liefde voor God en zijn allerheiligste Moeder. De remedie voor ondeugd is de nederige beoefening van deugd. De remedie voor de corruptie van de moraal is om constant in de aanwezigheid van God te leven. Maar gehoorzaamheid kan niet worden vervormd tot keiharde slaafsheid; respect voor autoriteit kan niet worden vervormd tot eerbetuiging van de hofhouding. En laten we niet vergeten dat als het de plicht is van de leken om hun herders te gehoorzamen, het zelfs een zwaardere plicht van de herders is om God te gehoorzamen.

Mgr. Carlo Maria Viganò

Bron: LifeSiteNews