Oproep van Mgr. Viganò voor priesters en bisschoppen om te vasten en het exorcisme te bidden op 14 augustus

Mgr. Viganò heeft een oproep gelanceerd voor priesters en bisschoppen wereldwijd, om hem te vervoegen in een dag van vasten en het bidden van het exorcisme van Leo XIII op zaterdag 14 augustus, de vooravond van het feest van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming op 15 augustus.

Uitnodiging voor bisschoppen en priesters van over heel de wereld om een dag van vasten te houden en het exorcisme van Leo XIII te reciteren op de vigilie van de Opneming van de Heilige Maagd Maria in de Hemel.

Op dit moment van zeer ernstige geestelijke en materiële crisis, waarin de openbare autoriteiten de plannen van de Nieuwe Wereldorde steunen en de Herders stille handlangers zijn bij de vernietiging van de samenleving en van de Kerk van Christus zelf, is het onze heilige plicht om ons te verenigen in de geestelijke strijd, ons zonder aarzeling op één lijn te brengen onder de banieren van Christus onze Koning en Maria onze Koningin.

De Heer heeft bisschoppen en priesters de macht gegeven om demonen uit te drijven in Zijn Naam. Reeds op Stille Zaterdag van 2020 verwelkomden velen van hen mijn oproep met vrijgevigheid en een bovennatuurlijke geest. Vandaag ben ik van plan deze oproep te vernieuwen. Ik vraag daarom mijn eerbiedwaardige broeders in het episcopaat en het priesterschap om de Vigilie van de Tenhemelopneming van de Allerheiligste Maagd Maria te wijden aan gebed en vasten, en aan het reciteren van de Exorcismus in Satanam et angelos apostaticos van Leo XIII (Rituale Romanum, Tit. XII, Caput III), om 12.00 uur in Rome [als het 12 uur in Rome is]. Dit sacramentale zal worden geplaatst onder de mantel van de meest gevreesde Tegenstander van de Helse machten, zodat het koorgebed van de Dienaren van God uit de Kerk en de wereld de strikken van de Vijand van de mensheid zal verwijderen die vandaag de samenleving, gezinnen, individuen, en in het bijzonder de gelovigen van Christus.

De geseculariseerde wereld, en niet weinig herders met hen, zullen in staat zijn om deze oproep en het exorcisme zelf te bespotten, aangezien het de erfenis is van een verleden dat samen met het geloof van onze vaderen moet worden geannuleerd. Maar we weten heel goed dat, hoewel we onwaardige zondaars zijn, ons door Onze Heer een macht is gegeven die de poorten van de Hel en zijn dienaren terroriseert. Laten we in de stilte en het vasten die ons voorbereidt op het feest van de Tenhemelopneming van de Koningin van de Hemel, de Allerheiligste Maagd aanroepen, verschrikkelijk als een leger in slagorde, en de Aartsengel Michaël, de patroonheilige van de Heilige Kerk en Prins van de Hemelse Heerscharen.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

12 augustus 2021
Sanctae Clarae Virginis

Bron: Remnant Newspaper