Prefect van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven: Bergoglio VREEST ‘traditionele standpunten’

Kardinaal João Braz de Aviz, Prefect voor de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven, zei onlangs tijdens een virtuele bijeenkomst naar aanleiding van de 50ste Nationale Week voor Instituten van Gewijd Leven, dat Bergoglio zijn “vrees” heeft geuit voor een bepaalde tendens om te ver van Vaticanum II te gaan en traditionele standpunten in te nemen. Verder zei Braz de Aviz ook dat we ons “navolgen van Jezus moeten updaten” en dat de Godgewijden trouw moeten blijven aan de “gedachtegang” van Bergoglio willen ze “trouw blijven” aan Jezus.

Bergoglio is ‘bang’ van de traditie in de Kerk. Kardinaal Braz de Aviz zei tijdens de online meeting, waaraan ondermeer ook Arthuro Sosa – de Generaal Overste van de Jezuïeten – deelnam, dat Bergoglio een vrees heeft voor de tendens van het innemen van traditionele standpunten.

Tijdens de discussie benadrukte Braz de Aviz ook het belang van de trouw van de Godgewijden – de kloosterlingen – aan de gedachtegang van Bergoglio, zeggende: “Het volgen van Christus omvat ook het hebben van een geloofsvisie betreffende Petrus en zijn opvolgers. Hoe kun je vandaag een Godgewijd leven leiden zonder diep naar de richtlijnen van paus Franciscus te luisteren? Enkel op deze manier houdt het steek om de stichter [van de orde] te volgen.”

Hij benadrukte dat we “ons volgen van Jezus moeten updaten”, en daarvoor de “essentiële criteria van synodaliteit en broederlijkheid” gebruiken.

Hij verwees onder meer naar de verhouding man-vrouw in het kloosterleven. Hij beschouwt de Katholieke Theologie hierover van vóór Vaticanum II als onwenselijk.

“Er is niet langer ruimte voor een statische vorming, die ééns en voor altijd heeft afgedaan.”

Braz de Aviz deelt Bergoglio’s antipathie tegenover traditionele Katholieke standpunten. Hij omschreef de traditionalisten ooit eens als “zichzelf vermoordend.” Hij waarschuwde in 2015: “Distantieer jullie niet van de grote lijnen van het Tweede Vaticaans Concilie.”

NCR berichtte nog dat hij de verantwoordelijken voor de religieuze vorming vertelde dat ze moeten weten dat de noden van de mensen die het religieuze leven overwegen in onze tijd, “niet hetzelfde zijn” als toen de stichters van hun orden hun charisma ontvingen: “Deze contexten zijn veranderd.”

Bron: LifeSiteNews