Tirannie stopt niet: nieuw protocol voor erediensten in België vanaf 9 juni: corona-alert-app “sterk aanbevolen”

Met dank aan o.a. Monseigneur De Kesel en Minister van Justitie Van Quickenborne, is er een nieuw “protocol” opgesteld voor erediensten binnen en buiten vanaf 9 juni. Die tirannieke maatregelen blijven uitermate buiten alle proportie, mét medewerking/onderwerping van De Kesel, die onlangs in een interview naar aanleiding van zijn nieuw boek met nadruk verklaarde: “Onze vijand, dat is nog altijd het virus hé”. In dat interview zei hij dat het niet de taak van de bisschoppen is om op te roepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid, om te gaan protesteren in de straten, tegen de absurde maatregelen van de overheid, gezien de “ernst van de pandemie”.

Ondanks het feit dat in de samenleving alles bijna weer “normaal” is, is dat in de kerken niet zo. De waanzinnige dictatoriale “sanitaire” maatregelen blijven daar onverkort gelden, en werden op sommige vlakken zelfs uitgebreid, wellicht totdat iedereen “gevaccineerd” is, waarna wellicht enkel de gevaccineerden weer op een normalere manier toegang zullen krijgen tot de kerken, en de niet-gevaccineerden na verloop van tijd zullen buitengesloten worden. Een kort overzicht:

 • Vanaf 9 juni mogen maximaal 100 mensen in een kerkgebouw, vanaf juli 200.
 • Het protocol voorziet nog steeds een aanbeveling voor “stewards” die iedereen die binnenkomt controleren; iedereen moet nog steeds braaf zijn handen ontsmetten en een “mondneusmasker” opzetten. Ze gebruiken specifiek deze term, zodat niemand zijn mondmasker onder zijn neus zou dragen. “Mondneusmasker” is nog altijd verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.
 • Afstand van 1,5 m moet nog steeds gehandhaafd worden, alsook de te volgen pijltjes.
 • Samenscholingen zijn nog steeds verboden.
 • Er moet een coronaverantwoordelijke worden aangesteld aangesteld. Als die een overtreding ziet van de regels, dan moet die daar op wijzen. Indien de overtreder weigert te luisteren, wordt geadviseerd om “de politie in te schakelen.”
 • Een koor zonder mondmasker mag, maar dan moeten ze 3 meter van elkaar verwijderd staan.
 • Na iedere eredienst moet alles (stoelen, klinken, etc.) worden schoongemaakt en ontsmet.
 • Tijdens de eredienst moeten ramen en deuren open blijven. Indien er ventilatie beschikbaar is, moet deze op de maximale stand staan.
 • De ‘Aanbevelingen voor de praktische implementatie en bewaking van ventilatie en binnenluchtkwaliteit in het kader van COVID-19van de Taskforce Ventilatie moeten worden opgevolgd.
 • Het is aanbevolen om de luchtkwaliteit te monitoren door op korte termijn CO2-metingen of debietmetingen (in geval van mechanische ventilatie) te houden.
 • Indien er geen CO2-metingen mogelijk zijn en indien er onvoldoende verlucht kan worden, wordt de bezetting beperkt (aantal aanwezigen toe te laten in functie van het aantal geopende ramen en deuren).
 • Indien er geen degelijke ventilatievoorziening aanwezig is en men enkel aan de CO2-richtwaarden kan voldoen door het openen van ramen en deuren, is het wenselijk om een actieplan uit te werken om er op termijn voor te zorgen dat er ventilatievoorzieningen aanwezig zijn.
 • Voor de collecte worden online betalingen aangemoedigd.
 • Alle maatregelen worden op zoveel mogelijk manieren bekendgemaakt: website, mailinglijst, sociale media, enz.
 • De installatie en het gebruik van de ‘corona alert app’ wordt sterk aanbevolen.
 • Alle aanwezigen worden tijdig en duidelijk zichtbaar geïnformeerd over de geldende maatregelen. Er hangen instructiebladen bij alle in- en uitgangen.

En dan nog de bijkomende maatregelen voor de Katholieke Kerk:

 • Het wijwatervat aan de ingang wordt afgedekt of onbruikbaar gemaakt.
 • Diegene die de communie uitreikt, ontsmet de handen en draagt een mondneusmasker. Uitreiker en communicant houden ruim afstand door armen ver uit te strekken. Uitreiker laat Jezus in de geconsacreerde Heilige Hostie “eerbiedig vallen” in de uitgestrekte hand van de communicant (zonder hand van communicant te raken). De communie-uitreiking op de tong is (nog steeds) “niet toegelaten”.

Het fameuze protocol werd opgesteld door Vincent van Quickenborne, “in samenwerking met” (of: onderwerping van) de verantwoordelijken van de diverse religies in ons land, waaronder Mgr. De Kesel voor de Katholieke Kerk.

Bron: Kerknet