Benedictus XVI handelt als een regerende paus: verleent prive-audiëntie aan Lorenzo Festicini en benoemt hem tot Ambassadeur van Vrede

Paus Benedictus XVI heeft onlangs een privé-audiëntie verleend aan Lorenzo Festicini, hoofd van Instituto Nazionale Azurro, een humanitaire hulporganisatie werkzaam in Benin (Afrika). Benedictus benoemde Festicini tot Ambassadeur van de Vrede. Hiermee toonde hij aan dat hij nog steeds paus is.

Het was eerst ReggioToday die er op 16 maart aandacht aan besteedde. Het nieuws werd op 18 maart bevestigd in Il Libero door Andrea Cionci, die een gesprek had met Lorenzo Festicini.

Zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI heeft de beweringen van Massimo Franco in La Stampa – die begin deze maand beweerde Benedictus te hebben geïnterviewd waarbij hij (volgens die journalist) zou hebben beweerd dat Bergoglio de enige paus zou zijn – op zijn eigen manier van tafel geveegd. Hij zei toen trouwens inderdaad dat er maar één paus is, maar… zonder namen te noemen.

Hij gaf de hint dat hijzelf nog steeds de paus is door een audiëntie te verlenen aan Lorenzo Festicini, die aan het hoofd staat van een NGO die de armen helpt in west-Afrika, enkele foto’s te laten nemen van deze ontmoeting, én hem tot een humanitaire Ambassadeur te benoemen:

Il Santo Padre emerito dopo aver ascoltato le parole del presidente Festicini ha voluto impartire la benedizione e la sua “nomina” ad “Ambasciatore di Pace in ogni parte del mondo, alla sequela degli insegnamenti del cardinale Bernardin Gantin di v.m.”

Of in het Nederlands:

“De Heilige Vader emeritus heeft geluisterd naar de woorden van president Festicini, wenste zijn zegen over hem uit te spreken en zijn nominatie als ‘Ambassadeur van Vrede in elk deel van de wereld, in de voetstappen van de leer van wijlen Kardinaal Bernardin Gantin’.”

Festicini is president van het Instituto Nazionale Azurro, een humanitaire hulporganisatie. Kardinaal Bernardin Gantin was Aartsbisschop van Benin, meer bepaald Aartsbisschop van Palestrina. Hij stierf in 2008.

Het iemand tot Ambassadeur benoemen is een daad van een koning (of een leider) die nog steeds al zijn gezag en zijn ambt heeft.

Op 18 maart verscheen daarover een artikel in Il Libero, waarbij Andrea Cionci het verhaal bevestigde. De titel van het artikel luidt:

“Ratzinger nomineert een Ambassadeur, zoals een regerende paus zou doen.”

Bron: From Rome