Priorijen van FSSPX zien een stijging in het aantal gelovigen

De coronacrisis is dan toch nog voor iets goed. Verschillende priorijen van het Priesterbroederschap van Sint Pius X in Duitsland, maar ook elders, zagen de aantallen gelovigen die de Mis bij kwamen wonen toenemen. 

Vele gelovigen die vinden dat hun eigen parochiepriesters hen in de steek hebben gelaten, en die teleurgesteld zijn in het modernisme van na Vaticanum II grijpen terug naar de traditie. Ook vinden sommige voorheen ongelovige mensen, hun weg terug naar het geloof, en grijpen ze direct naar de traditie.

Bijna overal in Duitsland, zijn de aantallen gelovigen die de H. Mis bijwonen in een kerk van het Priesterbroederschap van Sint Pius X (FSSPX) toegenomen, zo schreef Vader Franz Schmidberger, een voormalige Piux-X Generaal-Overste in een bericht op 15 februari.

“In één priorij in Duitsland is het aantal gelovigen zelfs verdubbeld.” Volgens Schmidberger hebben de nieuwkomers weinig religieuze vorming, weten ze weinig over het leven van de Kerk en zijn ze in dringende nood van catechese.

De Post-conciliaire Kerk in Duitsland is één van deze die het laagst aan de grond zitten op vlak van geloof, ondanks hun grote financiële rijkdom (de Duitse Kerkprovincie is één van de rijkste, zoniet de rijkste ter wereld).

Ook in bvb. België merkten ze bij FSSPX een stijging in het aantal mensen die naar de Mis komen of zich kwamen aanmelden voor o.a. de catechese.

Een hoopvol teken.

Bron: Gloria News