60 jaar ‘Garabandal’

Naast het feit dat het dit jaar 175 jaar geleden is dat O.L.Vrouw verscheen in La Salette, Frankrijk, is het dit jaar tevens 60 jaar geleden dat Onze Lieve Vrouw verscheen in Garabandal, Spanje.

Op 18 juni 1961 begonnen de verschijningen van de H. Aartsengel Michaël als voorbereiding op de komst van Onze Lieve Vrouw (net zoals in Fatima), en op 2 juli begonnen vervolgens de verschijningen van Onze Lieve Vrouw.

De eerste publieke boodschap van Onze Lieve Vrouw, aan de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie, op 18 oktober 1961, luidde:

“Breng vele offers,
Doe veel boete,
We moeten vaak het H. Sacrament bezoeken,
Maar vooral moeten we zeer goed zijn,
Als men dat niet doet,
Dan zal een straf ons treffen,
De beker vult zich reeds,
Als wij niet veranderen zullen wij gestraft worden.”

Na 1962 kwamen er zo goed als geen verschijningen meer van Onze Lieve Vrouw. Op 18 juni 1965, enkele maanden vóór de afsluiting van het Tweede Vaticaans Concilie (1963-1965) verscheen de H. Aartsengel Michaël voor de laatste maal om de volgende boodschap namens De H. Maagd en de H. Drievuldigheid te geven en te doen verspreiden:

“Omdat men mijn Boodschap van 18 oktober 1961 niet vervuld heeft, en men er geen grote bekendheid aan heeft gegeven in de wereld, wil ik U zeggen dat de nu volgende de laatste Boodschap is. Eerder vulde de beker zich. Nu loopt hij over (de beker van Gods toorn, nvdr). Vele kardinalen, bisschoppen en priesters gaan het pad van de verdoemenis op en nemen vele zielen met zich mede. Aan de Eucharistie wordt steeds minder waarde gehecht. Wij moeten alle nodige pogingen in het werk stellen om Gods toorn, die zwaar op ons drukt, te ontwijken. Als gij Hem vergiffenis vraagt, met een oprecht gemoed, dan zal Hij U vergeven. Ik, uw moeder, wil U zeggen, door de bemiddeling van de H. Michaël, dat ge U moet bekeren. Gij zijt al in de tijd der laatste waarschuwingen. Ik hou veel van U en ik wil uw veroordeling niet. Vraag ons oprecht en Wij zullen het U geven. Gij zult U opofferen. Mediteer het Lijden van Jezus.”

Gedurende de loop van de verschijningen in de jaren 1961-1962 haalde Onze Lieve Vrouw meermalen drie belangrijke gebeurtenissen aan: de Grote Waarschuwing of de Gewetensverlichting; het Groot Wonder en de Grote Kastijding (of de Straf).

Wij zullen nu niet uitvoerig de verschijningen behandelen, maar er is genoeg videomateriaal op het internet beschikbaar. Wij zochten voor u enkele video’s uit.


Enkele video’s over Garabandal

Documentaire over Garabandal (Nederlandstalig):

Documentaires over Garabandal (Engelstalig):

Speelfilm over Garabandal (Nederlands ondertiteld):

Reportage van wijlen John Vennari en wijlen vader Gruner (Fatima center; Engelstalig)):

 

Interviews met Conchita (Engelstalig):