Iedereen proefpersoon: de werking en de gevaren van de verschillende coronavaccins uitgelegd

 

Omdat er weinig kerkelijk nieuws te melden is, en omdat de coronavaccins momenteel het heet van de naald zijn, willen we opnieuw graag een artikel onder de aandacht brengen dat we eerder vandaag op Eindtijdklok publiceerden, in ieders belang. Bergoglio zegt dat iedereen het vaccin moet nemen. De bisschoppen zeggen hetzelfde. Maar wij zeggen u: lees onderstaand artikel en maak dan uw conclusie. 

De bevolking zal geïnjecteerd worden met heel wat verschillende vaccins: van Pfizer, Moderna, AstraZeneca,… Niet iedereen zal hetzelfde vaccin krijgen, en die verschillende vaccins maken zelfs gebruik van verschillende technieken. In dit artikel zullen we nogmaals uitvoerig aantonen dat de coronavaccinatie één groot medisch experiment is. 

Covid is een (+)ss-RNA-virus

Eventjes wat ‘les’ in virologie.

Covid-19 is een RNA-virus zoals ook het rhinovirus dat veroorzaker is van een gewone verkoudheid. Maar ook HIV is een RNA-virus. RNA-virussen kan men opdelen in verschillende soorten.

Je heb de enkelvoudige RNA-virussen (single stranded, ss) en de dubbelvoudige RNA-virussen (double stranded, ds) zoals het rotavirus. Binnen de enkelvoudige RNA-virussen heb je positieve (+) en negatieve (-). De positieve RNA-virussen zijn direct leesbaar voor de ribosomen; de negatieve moeten zich eerst omzetten naar een positieve streng. Ribosomen zijn de uit eiwit opgebouwde “kleine machines” in de cellen die mRNA lezen en omzetten (vertalen) naar een eiwit.

In een normale cel moeten genen tot uiting komen (gen-expressie): dit gebeurt door het bepaald gen – een stukje van het DNA – om te zetten naar een mRNA (messenger- of boodschappers-RNA). Dat mRNA zal worden “gelezen” door het ribosoom en vertaald worden naar een eiwit, dat op zijn beurt een bepaalde reactie zal teweegbrengen waar nodig (vb voor de groei van weefsel etc…).

De groene structuur is het ribosoom: bestaande uit een grote en een kleine subeenheid. tRNA is het transport-RNA dat een aminozuur draagt. Dit tRNA bindt op een specifiek codon van drie opeenvolgende nucleotiden (dat codeert voor een specifiek aminozuur) op het mRNA en aldus worden aminozuren aan elkaar gekoppeld. Die reeks van aminozuren wordt dan opgevouwen tot een functioneel eiwit.

Indien men geïnfecteerd wordt met een virus, zal dat virus binnendringen in een bepaalde cel door middel van de ‘spike’ eiwitten die op het omhulsel van het virus zitten en die het celmembraan penetreren. Daarna komt het viraal RNA in de gastheercel terecht. Indien het (+)ssRNA is, dan is dat vrijwel gelijk aan mRNA, en zal dat direct worden gelezen door een ribosoom. Op dat viraal RNA zitten ook bepaalde instructies die zorgen dat de gewone werking van de cel stopt. Zo kan het virus zich vermenigvuldigen; kunnen er andere cellen geïnfecteerd raken en kan de ziekte zich uitbreiden.

Daarnaast heb je ook nog de enkelvoudige RNA-virussen die aan omgekeerde transcriptie doen: de zogenaamde ssRNA-RT (Reverse Transcription) virussen of retrovirussen zoals HIV. Dit type virus is het enige dat z’n RNA zal omzetten naar DNA en dat DNA zal inbouwen in uw eigen DNA om van daar uit de genen tot uiting te brengen. Vandaar dat als men eens met HIV is geïnfecteerd, men daar nooit meer van kan genezen: men is permanent besmet, tot aan de dood.

Covid-19 zou echter een (+)ssRNA virus zijn. Er zijn echter wetenschappers die beweren dat er mee geknoeid is geweest, en dat het geen gewoon coronavirus zou zijn, maar een in een lab (in Wuhan) gemanipuleerd virus, waar fragmenten van HIV in zouden gebracht zijn. Dit is uiteraard allemaal voer voor speculatie. Maar laten we nu even de verschillende vaccins bestuderen. Er zullen twee soorten vaccins worden toegediend aan de bevolking.

‘Normale’ vaccins

Klassieke vaccins bevatten ofwel afgezwakte levende virussen of virusdelen, ofwel dode virusdelen, waartegen het lichaam een immuunreactie ontwikkelt en immuniteit aanmaakt. Maar de coronavaccins maken in het geheel geen gebruik van deze technieken: men koos voor twee geheel nieuwe technieken die nog nooit eerder in vaccins werden gebruikt.

Covid-19 vaccins

1 – Vaccins op basis van mRNA

Er zijn drie vaccins die gebruik maken van het mRNA-principe: Pfizer/BioNTech, Moderna en CureVac. Dat is een tot nu toe nog nooit eerder gebruikte techniek, waarbij mRNA (boodschappers RNA) dat rond een nano-vetbolletje (polyethyleenglycol (PEG)) is gewikkeld samen met nog een boel andere stoffen, wordt ingespoten in het lichaam. Dit komt eigenlijk neer op het inspuiten van een levend, niet afgezwakt virus (hoewel de fabrikanten dit ontkennen). Het mRNA is zo goed als het zelfde als een (+)ssRNA-virus, hoewel de fabrikanten beweren dat het ‘slechts’ een stukje van het origineel virus is. Het mRNA wordt gedwongen in de cellen ingebracht, terwijl het virus dat van nature doet. Het mRNA wordt gelezen door de ribosomen, en er worden eiwitten aangemaakt, waaronder de zogenaamde ‘spike’ eiwitten. Het immuunsysteem zou dan in werking worden gesteld om deze eiwitten aan te vallen, en aldus immuniteit op te bouwen.

Er zijn uiteraard enkele problemen: wij weten de sequentie niet van dat mRNA: is het wel van Covid-19 of van iets anders? Wij weten niet of in elk flesje wel hetzelfde product zit, met precies hetzelfde mRNA. Prof. Cahill waarschuwde hier reeds voor. We weten niet wat de fabrikant er PRECIES heeft ingestopt. Het komt gewoon neer op ‘blind vertrouwen’. Later meer daarover.

Niet officieel goedgekeurd

De vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna werden niet officieel goedgekeurd door de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), maar wel “goedgekeurd” voor noodgebruik onder een Emergency Use Authorization. Hetzelfde geldt hier in Europa. En hoe komt dat? Omdat de klinische tests nog aan het lopen zijn.

Pfizer geeft toe op hun website in een artikel van 6 januari 2021:

“Wij zullen deelnemers in onze fase 3 klinische proef opvolgen voor de volgende twee jaar volgend op hun tweede dosis, om de lange termijn effectiviteit en veiligheid van het vaccin te documenteren.”

Hieruit kan men al vaststellen dat iedereen die het vaccin krijgt, in feite proefpersoon is, want het vaccin zit nog in onderzoeksfase en dat onderzoek (naar o.a. de veiligheid!) wordt pas binnen twee jaar afgerond, als iedereen al gevaccineerd is.

Ethisch

Pfizer/NBiotech en Moderna maakten enkel gebruik van de foetale cellijn HEK293 (afkomstig van een geaborteerd meisje in Nederland in 1973; meerdere latere abortussen waren nodig voor het in stand houden van de cellijn) voor het testen van hun vaccins na initiële productie, en dus niet voor de eigenlijke ontwikkeling. Er kan dan ook geen foetaal DNA of resten van foetale cellen in de vaccins achterblijven.

Ethisch gezien is het vaccin van CureVac het beste. Deze maakt in het geheel geen gebruik van foetale cellen. Men heeft de HeLa-cellijn gebruikt, die ontwikkeld werd vanuit niet-foetale cellen, en bijgevolg niet afkomstig is van een abortus.

Directe bijwerkingen van mRNA-vaccins

Zoals we reeds hebben gezien in onze verschillende berichtgevingen, zijn er toch wel wat gevallen van zware bijwerkingen bekend, zowel bij Pfizer als bij Moderna. Dat varieert van stuiptrekkingen en gedeeltelijke verlamming tot een plotse dood door bvb. orgaanfalen. In de VS moesten reeds duizenden mensen medische hulp krijgen na toediening van het vaccin.

De meesten echter, die dit vaccin kregen, hadden eerder mildere bijwerkingen. Het is een beetje zoals een spelletje Russische roulette: je kan helemaal niks krijgen ofwel er direct aan sterven.

Vooral problematisch is dat nano-vetbolletje (polyethyleenglycol (PEG)). Deze stof werd nog nooit eerder gebruikt in goedgekeurde vaccins, maar wel al in andere medicijnen die af en toe anafylaxie veroorzaakten (een zeer zware immuunreactie die de dood tot gevolg kan hebben). Op 21 december 2020 verscheen in Science een artikel waarin werd gesteld dat het vermoeden groeit dat dit nanopartikel de veroorzaker is van de meeste zware allergische reacties na vaccinatie met het Pfizer- en Moderna-vaccin.

Potentiële gevolgen op langere termijn

Zoals we reeds uitvoerig hebben uiteengezet in vorige artikelen, zijn de gevolgen voor diegenen die ingeënt werden met een mRNA-vaccin op lange termijn uiteraard niet met zekerheid gekend, maar wel voorspelbaar.

Immunologe Prof. Dolores Cahill

Professor immunologie Dolores Cahill legde uit dat in het verleden nog nooit mRNA-vaccins tegen coronavirussen zoals MERS en SARS werden goedgekeurd. Dat kwam omdat bij de dierproeven de dieren na vaccinatie altijd zwaar ziek werden, of stierven na blootstelling aan het echte virus. Bij de ontwikkeling van het Covid-19-vaccin hebben ze de dierproeven maar overgeslagen. Het probleem is dus dat er anafylaxie wordt ontwikkeld of een soort immuunziekte met overgevoeligheid voor de ziekte, maar géén immuniteit. Indien men gevaccineerd is met dit vaccin, en men komt in aanraking met het echte virus (waarop het mRNA werd gebaseerd); dan kan men een zodanig heftige immuunrespons ontwikkelen, dat men binnen de vier dagen sterft aan orgaanfalen.

Moleculair farmacoloog Dr. Timothy Cardozo & patholoog Dr. Ronald Veazey

Ook Dr. Timothy Cardozo, moleculair farmacoloog aan het Departement voor Biochemie en Moleculaire Farmacologie bij NYU Langone Health in New York, en Dr. Ronald Veazey, patholoog aan de afdeling Vergelijkende Pathologie, Departement Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde aan de Tulane University School of Medicine in Tulane, waarschuwden voor dit coronavaccin vanwege de potentiële gevaren. Ze schreven een artikel dat o.a. op PubMed werd gepubliceerd en ook in the International Journal of Clinical Practice verscheen.

De beide wetenschappers onderlijnen dat vaccins voor SARS, MERS en RSV nooit werden goedgekeurd, en de data die gegenereerd werd in de ontwikkeling en het testen van deze vaccins een ernstige mechanistische zorg naar voor brengen: dat vaccins de COVID-19 ziekte kunnen verergeren via antilichaam-afhankelijke versterking (antibody-dependent enhancement, ADE).

ADE is het fenomeen waarbij de binding van een virus aan sub-optimale (dus geen goede) antilichamen diens ingang in gastheercellen verbetert, waarna het virus zich vermenigvuldigt. Dit fenomeen kan leiden tot zowel een toegenomen besmettelijkheid van het virus, alsook een toegenomen virulentie (de mogelijkheid om een gastheer ziek te maken). Met andere woorden: een slechte immuunrespons veroorzaakt door het vaccin, kan de ziekte en de pandemie net versterken of erger maken.

De twee wetenschappers benadrukken dat er genoeg bewijs is om te stellen dat de kans bestaat dat het coronavaccin een gelijkaardige ziekte-versterkende immuunrespons teweegbrengt, en dat dit risico afdoende aan het publiek moet bekend gemaakt worden, maar dat het nu weggemoffeld wordt voor het publiek.

Het belangrijkste dat we moeten onthouden is dat in het verleden mRNA vaccins voor gelijkaardige coronavirussen nooit goedgekeurd geraakt werden, en dus nooit in gebruik genomen zijn vanwege de vele alarmsignalen. De Covid-19-vaccins van Pfizer, Moderna en CureVac zijn wezenlijk niet verschillend van die voorgaande coronavaccins.

2 – Vaccins op basis van virale vectoren

Dan heb je nog de vaccins op basis van virale vectoren, of de zogenaamde DNA-vaccins. Dat zijn onder meer de coronavaccins van Johnson & Johnson en AstraZeneca/Oxford University. Dat zijn vaccins waar een ander virus (zoals een adenovirus) als ‘vector’ wordt gebruikt waarin (een deel van) de genetische code van het virus waartegen moet gevaccineerd worden, wordt ingebed.

Een virale vector is dus een grotendeels geïnactiveerd en gemanipuleerd virus dat als “vervoermiddel” wordt gebruikt om bepaald genetisch materiaal in cellen in te brengen én (meestal) het genetisch materiaal in te bedden in het DNA van de gastheer: dit proces heet transductie. Dit proces wordt door moleculair biologen algemeen gebruikt om vreemd DNA in te brengen bij het genoom (DNA) van een gastheer.

Virale vectoren worden gebruikt bij experimenten met gentherapie en nu ook bij (tot op heden nog nooit goedgekeurde) DNA-vaccins die heden worden uitgerold. Gentherapie is het inbrengen van vreemd genetisch materiaal in cellen van bepaalde organen of lichaamsdelen, om genetische ziekten tegen te gaan.

Er zijn verschillende types virale vectoren. Retrovirale vectoren zorgen er voor dat het DNA ingebed wordt in het DNA van de gastheer. Dit is echter bij de Covid-vaccins niet het geval.

De vectoren in Covid-19-vaccins zijn gebaseerd op een adenovirus. Bij AstraZeneca een adenovirus van een chimpansee (dus niet menselijk, zodat er geen natuurlijke afweer tegen bestaat); bij Johnson & Johnson een menselijk adenovirus (waar mensen mogelijk wél reeds afweer tegen hebben) en bij beide adenovirussen werd een stuk van het genoom van Covid-19 (?) ingebouwd. Adenovirussen integreren zich, in tegenstelling tot bijvoorbeeld retrovirussen (dat zijn ssRNA-RT virussen, die ook vaak als virale vectoren worden gebruikt) niet in het DNA van de gastheer. Er treedt dus géén ‘genetische manipulatie’ op. De adenovirale vector zal dus het DNA in de cel van de gastheer inbrengen en dat DNA zal daar tot uiting komen zonder in het DNA van de gastheer verweven te worden.

Deze adenovirus gebaseerde DNA-vaccins kunnen echter immunotoxiciteit veroorzaken. Er is tevens risico op virale verschuiving.

Immunotoxiciteit

Immunotoxiciteit is het optreden van tegenreacties in het immuunsysteem, als resultaat van blootstelling aan toxische substanties zoals chemische oorlogsmiddelen. Het immuunsysteem wordt als het ware aangevallen en verstoord. Gevolg is onder andere het ontstaan van auto-immuunziekten en mogelijk ook kanker.

Virale verschuiving

Omdat er via de virale vector verschillende delen van verschillende virussen (een niet-menselijk adenovirus en een coronavirus) worden ingebracht kan ook virale verschuiving optreden, een soort genetische recombinatie waarbij een nieuw virus kan ontstaan doordat virussen (in dit geval de vectoren of bvb. de vector en een virus) hun genetisch materiaal uitwisselen. Hierdoor kan een potentiëel nieuw virus ontstaan die onder bepaalde omstandigheden een epidemie of pandemie kan veroorzaken.

Probleem is verder ook dat men, net zoals bij de mRNA-vaccins, de sequentie van dat ingebracht genoomfragment niet kent: welk fragment is het, wat doet het en van welk virus is het? Is het wel in ieder vaccin hetzelfde stuk genoom, is het van Covid-19, of is het van iets anders? Wie controleert dat?

We mogen vrij sceptisch zijn hierover.

Ethisch

De vaccins van AstraZeneca/Oxford University en Johnson & Johnson werden wél ontwikkeld rechtstreeks gebruik makend van cellijnen van geaborteerde foetussen, in tegenstelling tot de verschillende mRNA-vaccins. Er kunnen dus resten celmateriaal of DNA van de foetus aanwezig zijn in het vaccin. Deze vaccins zijn dus niet bepaald ethisch verantwoord.

Directe bijwerkingen van viral-vector-vaccins

In september 2020 werd testfase 3 van het vaccin van AstraZeneca even stilgelegd omdat een proefpersoon zware bijwerkingen kreeg. De persoon bleek een ontsteking aan het ruggenmerg (transverse myelitis) te hebben gekregen.

In december 2020 gebeurde hetzelfde bij de derde testfase van het vaccin van Johnson & Johnson. Ook daar werd de test stilgelegd omdat iemand een zware bijwerking had ontwikkeld. Er werd niet bekend gemaakt wat de bijwerking was.

Beide vaccins zijn nog in productie, en zijn nog niet in gebruik genomen. We kennen dus de gevolgen bij de gewone bevolking (en dus niet de ‘proefpersonen’), die ermee ingeënt zal worden, niet.

Potentiële gevolgen op lange termijn

Net zoals bij mRNA vaccins waarschuwden Dr. Timothy Cardozo, moleculair farmacoloog aan het Departement voor Biochemie en Moleculaire Farmacologie bij NYU Langone Health in New York, en Dr. Ronald Veazey, patholoog aan de afdeling Vergelijkende Pathologie, Departement Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde aan de Tulane University School of Medicine in Tulane, voor dit type coronavaccin vanwege de potentiële gevaren. Ze schreven in een wetenschappelijk artikel dat o.a. op PubMed werd gepubliceerd en ook in the International Journal of Clinical Practice verscheen, dat gelijk welk type vaccin voor coronavirussen zoals SARS en MERS nooit werden goedgekeurd, en dat de onderzoeksdata van de tests van die vaccins toonde dat ook deze vaccins de ziekte kunnen verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking (ADE).

Het gevaar is dus quasi hetzelfde als bij mRNA vaccins, en waar Prof. Cahill zo voor waarschuwde: in plaats van immuniteit te creëren, creëert men een immuunziekte. Als men dan in aanraking komt met het virus dat overeenstemt met het RNA in de virale vector dat men kreeg ingespoten, kan men een zodanige immuunrespons opwekken dat men heel ziek kan worden en er zelfs van sterven. Cahill verwacht niet dat iedereen die het vaccin heeft gekregen, perse zal sterven bij contact met het echte virus, maar toch een significant deel van de bevolking.

Wat zeggen de farmabedrijven?

De farmabedrijven promoten uiteraard hun vaccins, en beweren dat ze zoveel % effectief zijn. Maar wat betekenen al die getallen als er nooit onafhankelijk, degelijk en langdurig onderzoek naar die vaccins werd gedaan? Als die vaccins zelfs nog in de testfases zitten? Ze zijn zo betrouwbaar als de cijfers van de fabrikant van schoonmaakproducten die beweert dat zijn zeep of zijn zwabber de ergste vlekken voor 99% wegveegt in één handbeweging.

Iedereen proefpersoon

De hele bevolking moét worden ingeënt tegen Covid-19. Maar ze verplichten het niet, er zal enkel grote psychologische druk worden uitgeoefend op de bevolking. Waarom verplichten ze het niet? Omdat ze dan niet aansprakelijk kunnen gesteld worden in geval van permanente lichamelijke schade of overlijden door het vaccin. De farmabedrijven kunnen eveneens niet aansprakelijk gesteld worden: daar heeft de overheid voor gezorgd. De bevolking zal nu willekeurig met diverse types vaccins worden ingeënt. De bejaarden en het medisch personeel wordt nu met het mRNA-vaccin van Pfizer ingeënt. Later op het jaar zal de gewone bevolking met de vaccins van AstraZeneca, Johnson & Johnson en Moderna worden ingeënt. Niemand heeft te kiezen: u krijgt wat op dat moment in het vaccinatiecentrum ter beschikking ligt. Maar men noteert wél wie wat heeft gekregen, en zal dat blijven opvolgen.

Verder wil men zelfs verschillende types vaccins combineren en kijken welke resultaten dat geeft. Aan de universiteit van Oxford is men een test begonnen waar bij men Covid-19-vaccins van Pfizer en AstraZeneca wil gaan combineren. Eerst een dosis van het ene type vaccin (bvb. het mRNA-vaccin) en dan een dosis van het andere type (het virale vector-vaccin). In uw lichaam een cocktail van verschillende types vaccins! En dan zullen ze kijken wat dat met de mensen doet.

Alle vaccins zitten nog volop in de derde testfase en werden slechts ‘voor noodgebruik’ goedgekeurd door de bevoegde agentschappen van de EU en de VS. Officieel kreeg dus geen enkel vaccin een standaard goedkeuring. Het bleek tevens dat het Europees Geneesmiddelenagentschap onder druk werd gezet door de Europese Commissie en diens voorzitter Ursula Von der Leyen, om de vaccins van Pfizer en Moderna zo snel mogelijk ‘goed te keuren’. Intussen werd het AstraZeneca-vaccin vorige week ook “goedgekeurd” door Europa. In België zal het worden toegediend aan volwassenen onder de 55 jaar, omdat het “niet zeker blijkt” dat het werkt bij mensen boven de 55. Zwitserland, dat buiten de EU valt, heeft echter het vaccin van AstraZeneca in het geheel afgewezen.

En terwijl die verschillende types vaccins nog allemaal in de derde testfase zitten, worden die reeds toegediend aan de bevolking op willekeurige basis, zonder dat men de gevolgen kent en zonder dat de bevolking eigenlijk weet wat er in dat vaccin zit. Maar u wordt wél opgevolgd. Het is géén genetische modificatie (zoals sommigen beweren), maar er zijn wel een hele reeks andere risico’s en gevaren. Het mag duidelijk zijn dat dit inderdaad één groot medisch experiment is. Iedereen is proefpersoon! Toparts Dr. Lee Merrit maakte zelfs gewag van biologische oorlogsvoering tegen de bevolking.

Maar er is ook een lichtpuntje: de levering van vaccins lijkt niet zo van een leien dak te lopen als ze hadden gehoopt. Het vaccinatieplan zal wat in de war worden gestuurd…