Mgr. Schneider: “Nog nooit eerder zijn de demonen zo actief geweest”

In een video ‘Het uur van de Heilige Engelen‘ die Mgr. Athanasius Schneider van Kazachstan recent heeft gepost, zegt hij dat de demonische krachten zo zijn toegenomen, dat we ons in een spiritueel gevecht bevinden die qua omvang alles overstijgt dat we ooit gezien hebben.

“De frontlinies in deze strijd zijn deze tussen waarheid en dwaling, en natuurlijkheid en bovennatuurlijkheid,” zo legt Mgr. Schneider uit. Hij merkt op dat er een enorme verwarring bestaat met betrekking tot de Leer, de moraal en de liturgie, in die mate dat zelfs goede mensen beginnen te twijfelen over basiswaarheden zoals morele principes betreffende contraceptie, echtscheiding of overspel.

De waarheid wordt verdoezeld met suggestieve formuleringen, zoals “de voorrang van barmhartigheid”; “verrassingen van de Heilige Geest”; “paradigmaverschuiving”; “individueel geweten”; “pastorale begeleiding” of “proces van onderscheiding”. Dit zijn uiteraard allemaal formuleringen gebruikt door… Bergoglio.

Mgr. Schneider beveelt de verering van de Heilige Engelen aan in de strijd tegen de boze geesten, maar ook om kleine dagelijkse dingen aan hen toe te vertrouwen.

Eén voorbeeld:

“Soms wekt mijn engelbewaarder mij me op het exacte moment dat ik moest wakker worden, toen het alarm niet had afgegaan.”

Zijn besluit:

“Hoe meer we de engelen vragen, hoe meer ze ons helpen.”

Bron: Gloria news