Bisschoppen van Engeland en Wales vinden dat “katholieken de plicht hebben” om zich te laten vaccineren

 

De Bisschoppenconferentie van Engeland en Wales heeft gesteld dat Katholieken “de plicht hebben” om zich te laten vaccineren tegen het ‘coronavirus’, zelfs als de vaccins gemaakt werden met behulp van cellen van geaborteerde kinderen. 

“De Katholieke Kerk steunt sterk vaccinatie en beschouwt Katholieken als plicht hebbend om gevaccineerd te worden, niet enkel voor hun eigen gezondheid, maar ook uit solidariteit met anderen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.”

Zo stellen de bisschoppen in een brief die op 30 juli werd vrijgegeven. En ze vervolgden:

“We geloven dat er een morele plicht bestaat om de vaccinatie-dekking te garanderen, voor de veiligheid van anderen. Dit is in het bijzonder belangrijk bij de ontdekking van een vaccin tegen COVID-19.”

Terwijl ze opmerken dat de Kerk tegen de productie is van vaccins die gebruik maken van weefsel van geaborteerde foetussen, stellen ze ook:

“De Kerk leert dat het grootste belang van de gezondheid van een kind en andere kwetsbare personen ouders zou kunnen toelaten om een vaccin te gebruiken die in het verleden ontwikkeld werd, gebruik makend van deze diploïde cellijnen [dus: cellijnen van geaborteerde kinderen].”

De bisschoppen vermelden kort een document uit 2005 van de Pauselijke Academie voor het Leven, betreffende vaccins en foetaal weefsel, om dan een andere verklaring van diezelfde (maar sinds 2013 gecorrumpeerde) academie uit te citeren uit 2017, die het volgende stelt:

In 2005 publiceerde de Pauselijke Academie voor het leven een document met als titel: “Morele reflecties over vaccins bereid van cellen van geaborteerde menselijke foetussen”, die in het licht van de medische vooruitgang en de huidige omstandigheden van de ontwikkeling van vaccins, spoedig zou kunnen herzien en bijgewerkt worden.

In het bijzonder in overweging van het feit dat de cellijnen die momenteel gebruikt worden, zeer ver verwijderd zijn van de originele abortussen en niet langer die band van morele medewerking [aan de abortus] impliceren, noodzakelijk voor een ethisch negatieve evaluatie van het gebruik ervan.

En verder:

“Daarom geloven wij dat alle klinisch aanbevolen vaccinaties met een zuiver geweten kunnen gebruikt worden, en dat het gebruik van zulke vaccins niet een soort medewerking met een vrijwillige abortus betekent.”

Gebruik van celmateriaal van geaborteerde kinderen blijft echter immoreel, hoe lang die abortus ook mag geleden zijn, en hoe zeer het Vaticaan dit nu mag goedkeuren!

In een open brief die in mei werd gepubliceerd, onder leiding van Mgr. Viganò en Kardinalen Müler, Zen en Pujats, staat dat het voor Katholieken “moreel onaanvaardbaar is om vaccins te ontwikkelen of te gebruiken die gemaakt werden van materiaal van geaborteerde foetussen.”

Mgr. Joseph Strickland van Texas herbevestigde zijn oppositie tegenover zulke vaccins.

“Ik hernieuw mijn uitroep, dat wij ieder vaccin afwijzen dat ontwikkeld werd gebruik makende van geaborteerde kinderen. Zelfs als het decennia geleden is, betekent het nog steeds dat het leven van een kind werd beëindigd, voordat het geboren werd, en dat hun lichaamsdelen werden gebruikt als afzonderlijke onderdelen. We zullen nooit abortus stoppen als we dit KWAAD NIET BEËINDIGEN!”

Bron: LifeSiteNews