Opnieuw oproep tot gebed m.b.t. de versoepeling van de abortuswet in België

Reeds verschillende malen dit jaar is de stemming omtrent de versoepeling van de abortuswet in België telkens nipt afgewend. Dat kwam onder andere door het begin van de coronacrisis waardoor de stemming werd uitgesteld, maar ook door CD&V- voorzitter Coens die onlangs de regeringsvorming dreigde op te blazen. Verder dreigt ook Bart De Wever roet in het eten te gooien, omdat hij deze wetswijziging ‘schandalig’ vindt. Deze week zou er opnieuw kunnen worden gestemd. Laten we intens bidden om dat opnieuw te verhinderen.

Sp.a, Groen, Open VLD, PS enz… zijn allemaal voorstander van de wetswijziging. CD&V, Vlaams Belang en N-VA zijn tegen de wetsuitbreiding.

  1. Men wil de termijn verlengen van 12 naar 18 weken
  2. Men wil de bedenktijd verkorten van 6 dagen tot 2 dagen.
  3. Men wil de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen.
  4. Men wil abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de geboorte.
  5. Het verhinderen van een abortus (door mensen van bvb. pro-life groepen) tot een misdrijf maken met drie maanden gevangenisstraf.
  6. Het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden
  7. Abortus volledig depenaliseren, en tot een gewone medische ingreep maken.

Het gebed heeft tot nu toe gewerkt om verwarring te zaaien onder de politici en de stemming uit te stellen. De Rozenkrans is ons wapen! Gebed kan deze geplande gruwel afwenden.