Bergoglio plaatste bij de terugkeer van Paus Benedictus zijn huishouding onder toezicht

Bergoglio heeft de gemeenschap van Memores Domini onder toezicht van een Apostolische Commissaris geplaatst. Vier zusters van deze gemeenschap leven in het klooster Mater Ecclesiae, en zorgen voor Paus Benedictus. In Rome wordt geproken over een gluiperige zet, vooral omdat het Paus Benedictus zelf treft.

Op dezelfde dag dat Paus Benedictus terugkeerde van zijn bezoek aan zijn zieke broer in Regensburg, Duitsland, kwam hij tot de vaststelling dat Bergoglio zijn huishouding – de zusters van de gemeenschap van Memoris Domini – onder pauselijk toezicht had geplaatst middels een Apostolische Commissaris. Bergoglio deed in de afgelopen zeven jaar reeds hetzelfde met tal van kloostergemeenschappen die in zijn ogen ‘te traditioneel’ waren, om ze vervolgens te ontmantelen. Het is gewoon schering en inslag onder Bergoglio.

In januari schreef een Amerikaanse zuster hier nog een open brief over: ‘De stille euthanasie op de contemplatieve kloosters.

Paus Franciscus heeft zich sterk uitgesproken tegen euthanasie, maar tegelijkertijd heeft hij ingestemd met de publicatie van officiële Vaticaanse documenten die overduidelijk werken aan de overhaaste ondergang van het contemplatieve leven. De regels en richtlijnen die in deze documenten zijn vastgelegd, hebben al geleid tot verdeling, samensmelting of volledige ontbinding van veel religieuze gemeenschappen, tegen de wil van veel van de betrokken religieuzen in. Enkele voorbeelden (van vele!) zijn: het klooster van de arme Clarissen in Montalto, de Karmelieten van het Heilig Aanschijn in de Verenigde Staten, de Trappistenabdij van Mariawald in Duitsland, de Kleine Zusters van Maria, de Moeder van de Verlosser en de Cisterciënzerzusters in Bolivia.

De Commissaris voor de Memoris Domini

De gemeenschap werd, als onderdeel van CL (Communie en Bevrijding ) gesticht door Don Luigi Guissani in 1964 (heeft niets met bevrijdingstheologie te maken, nvdr). Ze zijn canoniek erkend door de Bisschop van Piacenza als een associatie van gelovigen. In 1988 werd hun pauselijk recht erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken. De Memores Domini Associatie bestaat uit leken die een roeping hebben van volledige toewijding aan God, maar tegelijk in het midden van de wereld willen leven. Ze zien hun werk als een plaats van Christus’ aandenken en missie. Ze volgen de evangelische raden van zuiverheid, armoede en gehoorzaamheid – dus de traditie van de Kerk; ze leven samen (maar mannen en vrouwen apart) in huizen, om elkaar te onderrichten, om steeds aan Christus te herinneren. Er zijn vandaag wereldwijd zo’n 1600 leden in 32 landen, inclusief 13 landen in Europa.

Paus Benedictus heeft de leiding over een kleine gemeenschap van vier leden van Memores Domini, die reeds deel uitmaakten van de Pauselijke huishouding tijdens zijn pontificaat, en nu nog steeds voor hem zorgen. Over deze vrouwen is bijna niets bekend – ze doen hun werk in stilte.

Op dezelfde dag dat Benedictus het nieuws ontving van het overlijden van zijn broer, ontdekte de Vaticaanjournalist en expert Aldo Maria Valli dat Bergoglio de gemeenschap van Memores Domini middels een decreet onder voorlopig toezicht had geplaatst.

Bergoglio heeft de Jezuïet Gianfranco Ghirlanda – tot aan zijn pensioen professor kerkelijk recht aan de Roomse Universiteit Gregoriana – aangeduid als de Apostolische Commissaris. Hij moet het “herzieningsproces” uitvoeren ten aanzien van de statuten van Memores Domini.

Het leiderschap van de gemeenschap kreeg op 26 juni bevel om het decreet te lezen, in het bijzijn van Kardinaal Farrell, Prefect van de Romeinse Dicasterie.
Bergoglio heeft nooit veel moeten hebben van de gemeenschap. Toen in 2015 de leiders van de gemeenschap en talloze leden ontving in het Vaticaan, zei hij al ‘waarschuwend’, verwijzend naar hun gehechtheid aan de traditie:

“Don Guissani zou jullie nooit vergeven indien jullie jullie vrijheid verloren en veranderden in een museumgids of een vereerder van de assen.”

De vrees bestaat dat de vier zusters zouden kunnen weggehaald worden van bij Paus Benedictus en vervangen worden door anderen. Wordt vervolgd.

Bron: The Eponymous Flower/Katholisches.info