Nog meer corona-gekte in kerken in landen wereldwijd…

De Kerk zou moeten “één” zijn, maar dat is ze allesbehalve als het komt op de ‘corona-maatregelen’. In ieder land zijn de maatregelen anders. Het is een echte corona-gekte. En dat komt vaak ook doordat de overheden absurde (dictatoriale) maatregelen opleggen, die de bisschoppen dan klakkeloos opvolgen. 

India

In de Christelijke staat Kerala in India bijvoorbeeld, zijn kerken weer opengegaan, maar wordt de uitreiking van de H. Communie door de overheid verboden. Ook mogen mensen van +65 jaar niet binnen in de kerk en werd het gebruik van Wijwater en Heilige Olie afgeschaft. Vele bisdommen hebben daarom besloten om de kerken niet te openen, zogezegd vanwege de ban op de H. Communie.

Schotland

In Schotland zullen de gelovigen zich moeten vooraf inschrijven, zullen ze aangemoedigd worden om een mondmasker te dragen, wordt Communie enkel in de hand gegeven, en moet de homilie van de priester “beknopt” zijn. Waarom dat moet, is echter onduidelijk. Tot op heden zijn de kerken in Schotland (en in heel het VK) zelfs nog tot ten minste 15 juni gesloten voor persoonlijk gebed. Verwacht wordt dat ze binnenkort weer geopend zullen worden, waarna de publieke H. Missen zullen hervat worden.

Canada

In Canada kan het wel twee jaar duren vooraleer de beperkingen in de kerken opgeheven worden. Het zal wellicht blijven duren totdat er een ‘vaccin’ is. Dat werd besloten door het ‘Speciaal Raadgevend Comité over het Coronavirus.’

Australië

In Sydney, Australië, klaagt de bisschop dan weer dat er meer mensen toegelaten worden op de bus dan in zijn kathedraal. Mgr. Fisher vindt het ook absurd dat men zich moet inschrijven om binnen te mogen in de kerk, terwijl iedereen zomaar het café om de hoek kan bezoeken.

Duitsland

Duitsland is blijkbaar kampioen wat betreft het uitvinden van allerlei heiligschennende communie-maatregelen. We berichtten al eerder over de meeneem-communie in papieren zakjes en luciferdoosjes.

In Duitsland is een parochiepriester nu op het idee gekomen om de mensen zelf een sneetje brood mee te laten nemen naar de kerk. Bij de consecratie vraagt hij dan de mensen hun brooddoos te openen, en zelf een zegening over hun sneetje te maken. “Het kan niet hygiënischer zijn dan dat”, zegt vader Bernhard Albert van het bisdom Würzburg. Ook de parochianen waren enthousiast. Andere priesters vonden zijn idee schitterend en zullen hem navolgen. Echter: protestantser dan dit kan niet meer!