Nieuw soort heiligschennissen tijdens coronacrisis: meeneem-Communie in luciferdoosjes of in papieren zakjes…

In bepaalde Duitstalige kerken komen ze op de proppen met een nieuw soort heiligschennis. Hoewel het wellicht door de priesters “goed bedoeld” lijkt, is het gebrek aan respect voor het Allerheiligste Sacrament om te huilen. Heilige Hosties worden in kartonnen doosjes of papieren zakjes gestopt, en de mensen mogen ze naar huis meenemen om daar te nuttigen.

In een parochie in centraal Zwitserland, worden in drie kerken meeneem-Communies aangeboden. De geconsacreerde Heilige Hosties worden in witte luciferdoosjes gestopt. Een handgeschreven bordje erbij, zegt: “Geconsacreerde Hosties om mee te nemen voor huis-Communie.”

Een vrouw vertelde aan Kath.ch (de website van de Zwitserse bisschoppen) dat zij en haar ouders meeneem-Communie nuttigen terwijl ze naar een uitgezonden H. Mis kijken.

Uiteraard worden deze Hosties ongetwijfeld met de hand uit het doosje genomen en genuttigd, en kunnen er kruimels van de Hostie op de grond vallen etc…

Iedereen die maar wil kan zo’n doosje komen meenemen, dus ook mensen met slechte bedoelingen…

In Duitsland waren er ook enkele parochies waar dit soort praktijken werden geïntroduceerd. Zo bood Vader Adler, S.J. op 3 april een “liturgische kit” aan, die door zijn parochianen konden meegenomen worden. Het zakje bevatte een H. Hostie, een palmtakje, wijwater en een gebedskaartje:

Deze priester uit het Duitse bisdom Limburg wikkelde enkele geconsacreerde Hosties in een papiertje, en voegde er een gebedje bij, om die vervolgens aan zijn parochianen uit te delen:

Het is duidelijk dat deze priesters het Allerheiligste Sacrament op één lijn stellen met de sacramentaliën zoals een palmtakje of wijwater. Een Heilige Hostie wordt door de meeste priesters van vandaag niet meer als het Heilig Lichaam van de Heer beschouwd, als een geconsacreerde Hostie, maar als een “gewijde” Hostie, dus een gewijd broodje. Daarom wordt er dan ook zo nonchalant omgesprongen met het H. Sacrament.

Bidden wij voor de bekering van de priesters! Opdat ze weer mogen geloven in de werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in het H. Sacrament.

Want God zal ook aan ons rekenschap vragen: “Heb je wel voor hen gebeden?”

En laat ons ook eerherstel brengen aan het H. Sacrament!

Bron: Gloria.tv