Proficiat aan de Heilige Vader! Paus Benedictus XVI wordt vandaag 93!

Paus Benedictus XVI wordt vandaag 93. Het is intussen ruim 7 jaar geleden dat hij is afgetreden (februari 2013).

Wordt het geen tijd dat de Paus zijn mond opendoet en de waarheid zegt omtrent zijn aftreden?

Laten we hopen dat spoedig de Grote Waarschuwing zal komen. Misschien zal hij dan de moed bijeenrapen om te spreken. Alle voorwaarden uit de profetieën van Garabandal zijn reeds vervuld:

1. De laatste Paus in de rij van 4 is gekomen: Paus Benedictus. Na hem zou het Einde der Tijden beginnen.

2. Er is een belangrijke Synode geweest, namelijk de Amazonesynode, waarbij er heiligschennissen en afgoderij werden gepleegd in het Vaticaan.

3. Paus Benedictus leeft ondergedoken, maar heeft zijn titels behouden, evenals zijn pauselijke kledij. Op het moment van de Waarschuwing zou hij zich niet in het publiek kunnen tonen.

4. Het Communisme: het Vaticaan zit vol linkse bevrijdingstheologen die aanpappen met het Communistisch regime in Peking.

5. Er zijn geen publieke H. Missen meer beschikbaar door de coronacrisis. Verschillende zieners van Garabandal hebben gezegd dat op het moment van de Waarschuwing, het moeilijk zou zijn om nog een H. Mis bij te wonen.

Maranatha!