Alle publieke Missen in Italië opgeschort tot zeker 3 april

Op 8 maart vaardigde de Italiaanse bisschoppenconferentie een decreet uit waarbij per onmiddellijke ingang alle publieke Missen (dat zijn H. Missen die de gelovigen kunnen bijwonen) opgeschort worden tot zeker 3 april. De Missen en audiënties van Bergoglio worden nu via de tv uitgezonden en op schermen vertoond.

Volgend op het urgente decreet van de Italiaanse centrale regering op 7 maart waarbij de hele regio van Lombardije en andere noordelijke provincies in quarantaine werden geplaatst om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werd op 8 maart een verbod uitgevaardigd op “burgerlijke en religieuze ceremonies, begrafenissen incluis,” dat geldt voor het hele land. De Italiaanse bisschoppen volgden met hun eigen verklaring: de Missen voor de gelovigen worden in heel het land opgeschort tot zeker 3 april.

https://image-media.gloria.tv/placidus/g/bp3e4uplaunxz484ntzz2tzbct87qw546y9j5t6.jpg

De veronderstelling is dat de H. Missen verder blijven gecelebreerd worden, maar in privaat (zonder kerkvolk). De leken kunnen dan een geestelijke communie doen. Men kan maar hopen en bidden dat de priesters de H. Mis niet staken. Want de H. Mis is er om Gods toorn te bedaren en verzoening af te smeken bij God. Geen H. Missen meer = Gods toorn krijgt de vrije loop.
Deze situatie is ongezien: nog nooit in het verleden, tijdens de vele oorlogen, de vervolgingen enz., zelfs niet sinds het Evangelie de kusten van Italië bereikte is het hele Italiaanse schiereiland inclusief de eilanden zonder Mis voor het volk geweest. Zelfs in de catacomben ging de liturgie door, onder de hevige vervolging van de heidense keizers.

En dit terwijl dancings, bars, cafés, parken en dergelijke meer gewoon toegankelijk blijven voor het grote publiek!

Bron: Rorate Caeli

Advertentie