Mgr. Pascal Roland van het bisdom Belley-Ars in Frankrijk: “Epidemie van het coronavirus of epidemie van angst?”

Mgr. Pascal Roland van het bisdom Belley-Ars publiceerde op de website van zijn bisdom een herderlijke brief over het coronavirus. Hij schreef dat hij geen maatregelen wil introduceren in zijn bisdom, en dat de kerken plaatsen van gebed en hoop moeten zijn; het zijn geen risicoplaatsen om besmet te worden.

“Meer dan de epidemie van het coronavirus, moeten we bang zijn voor de epidemie van angst! Van mijn kant weiger ik toe te geven aan collectieve paniek en mezelf te onderwerpen aan het voorzorgsbeginsel dat civiele instellingen lijkt te bewegen. Ik ben dus niet van plan om specifieke instructies voor mijn bisdom te geven: zullen christenen stoppen met samenkomen om te bidden? Zullen ze opgeven met omgaan met elkaar en hun medemensen redden? Afgezien van de elementaire voorzorgsmaatregelen die iedereen spontaan neemt om anderen niet te besmetten wanneer ze ziek zijn, is het niet raadzaam om meer toe te voegen.”

Mgr. Roland herinnert ons aan de plagen uit vroegere tijden, die veel erger waren, en de toenmalige reactie van de christenen: “We moeten liever onthouden dat in veel ernstiger situaties, die van de grote plagen, en toen de sanitaire middelen niet die van vandaag waren, de christelijke bevolking zich onderscheidde door gezamenlijk gebed, evenals door hulp aan de zieken, hulp aan de stervenden en de begrafenis van de overledenen. Kortom, de leerlingen van Christus keerden zich niet van God af of staken zich niet weg voor hun medemensen. Integendeel!”

Hij gaat verder: “Onthult de collectieve paniek waar we vandaag getuige van zijn niet onze verstoorde relatie met de realiteit van de dood? Vertoont het niet de verontrustende effecten van het verliezen van God? We willen verbergen dat we sterfelijk zijn en omdat we gesloten zijn voor de spirituele dimensie van ons wezen, verliezen we terrein. Omdat we steeds geavanceerdere en efficiëntere technieken hebben, doen we alsof we alles beheersen en verbergen we dat we niet de meesters van het leven zijn!”

Dan vergelijkt Mgr. Pascal Roland de situatie met een banale griep en de doden ten gevolge van alcohol en tabak:  “Waarom onze aandacht plotseling richten op dat enige coronavirus? Waarom voor ons verbergen dat de banale seizoensgriep elk jaar tussen 2 en 6 miljoen mensen treft en ongeveer 8.000 doden veroorzaakt? We lijken ook uit ons collectieve geheugen te hebben verwijderd dat alcohol verantwoordelijk is voor 41.000 doden per jaar, terwijl naar schatting 73.000 doden aan tabak worden toegeschreven!”

Geen haar op het hoofd van Mgr. Roland die eraan denkt om kerken te sluiten of bepaalde regels op te leggen wat betreft de toediening van de H. Communie. “Verre van mij dan, het idee van het voorschrijven van het sluiten van kerken, het onderdrukken van Missen, het weglaten van het vredesgebaar tijdens de Eucharistie, het opleggen van deze of gene vorm van Communie die als hygiënischer beschouwd wordt, omdat een kerk geen plaats van risico is, maar een plaats van redding. Het is een ruimte waar we Degene verwelkomen die Leven is, Jezus Christus, en waar we door Hem, met hem en in hem, samen leren leven. Een kerk moet blijven zoals het is: een plaats van hoop!,” aldus Mgr. Pascal Roland.

Tot slot brengt Mgr. Roland nog deze sterke woorden van Jezus in herinnering: “‘Hij die zijn leven wil redden, zal het verliezen; maar wie zijn leven verliest vanwege Mij en het evangelie zal hem redden’ (Markus 8:35). Hij [de Christen] stelt zichzelf zeker niet onnodig bloot [om besmet te worden], maar hij probeert zichzelf ook niet te behouden. In navolging van zijn gekruisigde Meester en Heer leert hij zichzelf genereus te geven in dienst van zijn meest kwetsbare broeders, met het oog op het eeuwige leven.

En als besluit schreef hij: “Laten we dus niet toegeven aan de angstepidemie!”

Bron: Catholique Belley-Ars