De perfecte storm: dreigende pandemie, plagen van Bijbelse omvang, gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten en een crashende beurs

De 4 ruiters uit de Apocalyps.

We schrijven niet  graag om de mensen angst aan te jagen, maar het lag er vingerdik op dat 2020 geen gewoon jaar ging worden. En dat bleek al gauw met het oprukkende coronavirus in China. Intussen heeft het virus Italië bereikt, en is in het bisdom Milaan geen biechtgelegenheid meer, noch kan men er een H. Mis bijwonen. Verder zijn er berichten van een gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten, met als spilfiguur de dictator Erdogan. De angst voor het coronavirus is ook aan het inspelen op de beurzen, die allemaal diep in het rood gaan. En ook de Bijbelse sprinkhanenplagen in de hoorn van Afrika en delen van Azië zijn nog aan het groeien in omvang.

Apocalyps 6: 1-8:

Toen zag ik, dat het Lam het eerste van de zeven zegels verbrak, en ik hoorde het eerste van de vier dieren roepen als met de stem van de donder: “Kom!” En daar verscheen voor mijn ogen een wit paard, en die erop zat droeg een boog en hem werd een kroon gegeven, en hij reed weg, zegevierend en om zege te behalen.

 

Toen Hij het tweede zegel verbrak, hoorde ik het tweede dier roepen: “Kom!” En er kwam een ander paard tevoorschijn, vuurrood. En hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde te nemen, zodat zij elkander zouden uitmoorden. En hem werd een groot zwaard gegeven.

 

Toen Hij het derde zegel verbrak, hoorde ik het derde dier roepen: “Kom!” En ik zag een zwart paard verschijnen, en die erop zat hield een weegschaal in de hand.  En ik meende daar waar de vier dieren waren een stem te horen, die zei: “Een maat tarwe voor een tienling en drie maten gerst voor een tienling, maar doe geen schade aan olijfboom en wijnstok.”

 

Toen Hij het vierde zegel verbrak, hoorde ik de kreet van het vierde dier: “Kom!”  En daar verscheen een vaalgroen paard. En die erop zat, zijn naam was de Dood, en Hades kwam achter hem aan. En hem werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde, om te doden met het zwaard en met hongersnood en met de pest en door de wilde dieren der aarde.

Coronavirus

In Italië wordt massaal gehamsterd, en werden op bevel van bisschoppen H. Missen geannuleerd vanwege het oprukkende coronavirus. Ook wordt her en der het gebruik van wijwater en tongcommunie aan banden gelegd.

Ook Bergoglio is kennelijk ziek gevallen: hij annuleerde alle officiële audiënties, maar ontmoet wel nog mensen in Casa Santa Marta.

Pope Francis, 83, cancels SECOND day of engagements after ...

De dag nadat hij Aziatische pelgrims had ontmoet (zie foto boven), viel Bergoglio ziek. Het is nog niet duidelijk of hij het coronavirus heeft, of een gewone verkoudheid.

Pope Francis sick a day after supporting coronavirus ... The Pope covered his mouth as he coughed

Omdat ook in Nederland een eerste geval werd vastgesteld hebben de Nederlandse bisschoppen richtlijnen uitgevaardigd. Tongcommunie wordt onder andere verboden (!!!), en het gebruik van wijwater afgeschaft!

Nu het virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 

-Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;

 

-De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;

 

-De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;

 

-Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;

 

-Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

God komt de wereld kastijden, en wat doen de bisschoppen: in plaats van boete te doen en eerherstel te brengen: Hem nog méér beledigen!

Insectenplagen van Bijbelse omvang

In Kenia hebben ze momenteel de ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar. Een Keniaanse christelijke predikant zei dat dit een teken is dat Kenia “zich moet bekeren.” Ook in buurland Somalië werd de noodtoestand uitgeroepen. De zwerm breidde zich tevens uit richting Saudi-Arabië en Jemen. Daar zijn de zwermen zo gigantisch dat ze de hemel af en toe verduisteren. In Pakistan werd na de invasie van een sprinkhanenzwerm uit India, de nationale noodtoestand uitgeroepen. Ook daar is het de ergste plaag sinds lange tijd. De minister van voedselveiligheid sprak over een “ongeziene en alarmerende situatie.” De zwerm heeft, volgens de laatste berichtgevingen, nu ook de grens van China bereikt.

Er is bovendien een nog grotere zwerm op komst, die in de komende maanden wordt verwacht. Men verwacht dat de omvang van de zwerm 500 maal zal vergroten tegen juni. Men spreekt over “nog nooit geziene” gebeurtenissen. Er dreigt dan ook hongersnood in de getroffen gebieden.

Gevaarlijke escalatie in het Midden-Oosten

5 dead in Russian missile test explosion

Turkije heeft sinds enkele maanden een offensief gelanceerd in het noorden van Syrië, maar dat lijkt te escaleren, doordat de Turken de plunderende en verkrachtende rebellen van het “Vrije Syrische Leger” steunen, en strijd leveren tégen het echte Syrisch leger dat op zijn beurt de steun heeft van Rusland. Turkije zocht reeds toenadering tot de VS voor de levering van wapens, die.. rara… de kant van Turkije kiest. Doordat gisteren 33 Turkse soldaten zijn omgekomen door een bombardement van het Syrische leger, dreigt een escalatie. Telefoongesprekken tussen Erdogan en Poetin leverden niks op. Een adviseur van Erdogan zei vandaag:

“We hebben in het verleden 16 keer tegen Rusland gevochten, en we zullen er weer tegen vechten.”

Turkije wil uiteraard wraak nemen op Syrië. Intussen werd op vraag van Turkije een vergadering bijeengeroepen van de NAVO, waarbij bekeken werd of de NAVO steun kan leveren aan Turkije (want het motto van de NAVO is: een aanval op één lid is een aanval op alle leden). De NAVO uitte z’n medeleven voor de gedode soldaten, maar weigerde het verzoek van Turkije om militaire steun.

Als er effectief oorlog uitbreekt tussen Rusland en Turkije, kan dit een vervulling inluiden van de profetie van een Grieks-orthodoxe kluizenaar en mysticus, die in de jaren 1990 een toekomstige oorlog zag tussen deze twee landen, waarbij Turkije in de pan zal worden gehakt door Rusland, met een mondiale oorlog tot gevolg. Turkije als land zal ophouden te bestaan en Constantinopel zal dan teruggegeven worden aan Griekenland.

“Er zullen weer Missen opgedragen worden in de Hagia Sofia.”

Nieuwe vluchtelingenstroom

Turkije heeft intussen ook de grenzen geopend, zodat de vluchtelingen in dat land, die anders werden tegengehouden, nu kunnen doorreizen naar Europa.

Crashende beurzen

De angst voor het coronavirus laat zich ondertussen ook voelen op de beurzen, die zware klappen krijgen:

De Amerikaanse DOW JONES industrial average zakte zelfs met 1.190 punten, de grootste daling op één dag in de geschiedenis, en is deze maand zelfs al met 11% gezakt.

Ook de Nederlandse en Belgische beurzen doen het zeer slecht. De Bel 20 is deze maand al 12% gezakt. Men vergelijkt 2020 al met 2008-2009, het jaar van de laatste grote financiële crisis. En het einde is nog lang niet in zicht.

Het weer

Dit weekend voorspellen ze opnieuw rukwinden tot 90km/u. Dit is al het vierde weekend op rij dat we te maken krijgen met storm of stormachtig weer. Drie keer op een rij was al heel uitzonderlijk, maar er lijkt een patroon in te komen met een regelmaat van 1 week. Als we binnen een maand nog steeds ieder weekend een storm over ons heen krijgen, dan kan je zeggen dat er echt iets niet klopt!

Maar over heel de wereld wordt het almaar extremer: elke dag zijn er wel ergens overstromingen of andere natuurrampen. Zo hadden de Canarische Eilanden onlangs te maken met een uitzonderlijk zware zandstorm waardoor de oogsten dreigen te mislukken.

En ondanks het warme winterweer, is het op de Noordpool bitter koud. Daar werd de grootste aangroei van pakijs in 11 jaar vastgesteld!

Het zal er niet op verbeteren: deze arme wereld moet gekastijd worden voor haar zonden.

Bereid u voor op de Grote Waarschuwing, want ze kan niet meer veraf zijn!