Jammer voor Bergoglio: niemand is tevreden met de exhortatie Querida Amazonía

Bergoglio zat reeds met het probleem dat het Finale Document dat hij “officieel voorstelde” in zijn exhortatie, géén deel is van zijn leergezag, omdat hij er zijn handtekening niet heeft onder gezet en het niet expliciet heeft goedgekeurd. Als klap op de vuurpijl lijkt iedereen ontevreden te zijn met zijn exhortatie: de modernisten zijn ontevreden en zwaar ontgoocheld omdat Bergoglio er niets zegt over de wijding van diaconessen en de toelating van gehuwde mannen tot het priesterschap; de traditionelen zijn ontevreden nét omdat Bergoglio er niets over zegt, en de deur niet duidelijk genoeg dicht doet voor diaconessen en gehuwde priesters.

Mgr. Kräutler en Paulo Suess

Bisschop Erwin Kräutler en Professor Paulu Suess, die beiden in 2014 met Bergoglio een privé-audiëntie hadden om te ijveren voor veranderingen in de Amazoneregio, inclusief de introductie van gehuwde en vrouwelijke priesters, hebben hun ontgoocheling geuit over de exhortatie Querida Amazonia. Beide mannen waren lid van de pre-synodale raad, en Kräutler was de hoofdauteur van de voorbereidende documenten, terwijl Suess een vooraanstaand lid was van het ontwerpcomité van de pre-synodale raad. Suess en Kräulter zijn beiden vertegenwoordigers van de Bevrijdingstheologie in Brazilië en hebben reeds jarenlang samengewerkt. In hun voorstellen riepen ze niet enkel op tot de wijding van vrouwen en gehuwde mannen, maar ook om expliciet heidense rituelen en symbolen in de Katholieke Kerk te verwelkomen.

Paulo Suess en Mgr. Kräutler op bezoek bij Bergoglio in 2014.

Beiden zien nu dat hun radicale agenda niet ten volle werd gesteund door Bergoglio in zijn post-synodale exhortatie. Suess en Kräutler waren beiden zeer tevreden met de uitkomst van de Amazonesynode en het Finale Document, en ze waren optimistisch over eventuele aanstaande veranderingen.

Toen de exhortatie werd vrijgegeven, kon Bisschop Kräutler zijn ontevredenheid en ontgoocheling niet onder stoelen of banken steken:

“De nieuwe exhortatie voldoet niet aan onze verwachtingen. Wij verwachtten de paus om het een stap verder te brengen, en hij deed dat niet.”

Verder zei hij:

“Ik zou zeggen dat wij verrast waren door het document, omdat meer dan tweederde van de bisschoppen op de synode stemden voor de wijding van gehuwde mannen.”

Kräutler benadrukte echter dat de discussie niet geëindigd is, en dat Bergoglio duidelijk zei dat dit niet het finale besluit was over deze kwestie. Hij verwacht dat dit in de nabije toekomst zal herzien worden:

“Ik geloof dat Paus Franciscus dacht dat het idee nog niet rijp was om in de praktijk te brengen.”

De vraag is dan: waarom zo’n synode organiseren, om dan uiteindelijk in een nietszeggend document niets te besluiten en deze kwesties op de lange baan te schuiven? Dat klinkt niet echt logisch. Maar kennelijk heeft de hele heisa rond het boek van Paus Benedictus XVI en Kardinaal Sarah dan toch gewerkt. Bergoglio begon naar verluidt bang te worden, en zou op het allerlaatste nippertje zijn exhortatie gewijzigd hebben. De enige man in de Kerk met de macht van een Paus is nog altijd Paus Benedictus XVI! Laten we God danken dat de echte Paus nog steeds in leven is!

“Hij trapte de bal niet in het doel. Ik verwachtte dit niet, het is te zeggen, ik dacht echt dat hij die bal in het doel zou trappen dat hij recht vóór zijn voeten had gezet.”

Suess zei tevens dat de aarzeling van Bergoglio wellicht te wijten is aan de “druk van conservatieven in het Vaticaan.” Voor Suess is dit nieuwe document “op momenten een nachtmerrie.”

Reacties van Duitse katholieken

De Duitse Kerk is eveneens ontgoocheld over de exhortatie. De president van het Centrale Comité van Duitse Katholieken, Thomas Sternberg, zei:

“Paus Franciscus vond de moed niet om echte hervormingen te introduceren betreffende de kwesties van de wijding van gehuwde mannen en de liturgische competenties van vrouwen, die reeds 50 jaar bediscussieerd werden.”

Vader Hubert Wolf, professor Kerkgeschiedenis in Münster zei over de exhortatie en Bergoglio’s verwijzing naar het Finale Document dat géén leergezag blijkt te zijn:

“Ik betwijfel het dat Franciscus zichzelf een plezier deed met dit gemanoeuvreer, dat ook als een zwakte kan gezien worden.”

Volgens Wolf is het document ook een “grote ontgoocheling, en is het onaanvaardbaar voor vele vrouwen.” Hij voegde eraan toe: “Het beeld van de paus over vrouwen is vandaag amper communiceerbaar.”

Een katholieke vrouwenorganisatie in Duitsland (kfd), met 450.000 leden, noemde de exhortatie:

“Een vreselijk resultaat voor iedere vrouw die had gehoopt op gelijke rechten binnen de Katholieke Kerk.”

Trojaans paard van Amazonehout

Vader Frank Unterhalt van de priestergroep Communio Veritatis zei dan weer dat het document een “Trojaans paard” is voor de introductie van gehuwde priesters en vrouwelijke diakens.

“De eerste verklaringen werden snel gemaakt, de meesten daarvan deels uit haast en deel uit wishful thinking – reden zich vast in de eerste indrukken. Er waren er een heel aantal die het bos niet door de bomen zagen. Het is te zeggen, het uiterlijk aantal woorden en de woordkeuzes hebben een Amazoniaanse mist gecreëerd. Om preciezer te zijn, er is iets in dit schrijven dat eerst in het geheel niet kon gezien worden. Er staat: “Ik zal niet ingaan op alle kwesties die uitvoerig in het Finale Document behandeld worden. Noch beweer ik die tekst te vervangen of te dupliceren.” (Nr. 2) Dus nadat de mist opgetrokken is, wordt het duidelijk: het Finale Document van de synode.

Indien een auteur iets niet wil vervangen, betekent dit logischerwijs dat hij het wil laten zoals het is. Deze intentie wordt bekrachtigd met de volgende woorden: “Tegelijk zou ik officieel het Finale Document willen presenteren, dat de conclusies van de Synode uiteenzet.” (Nr. 3)

Kenners zullen aandacht schenken aan het laatste hier. Deze strategie lijkt op die van Amoris Laetitia. […] Op dat moment was het een voetnoot; vandaag is het een Trojaans paard gemaakt van Amazonehout. De procedure is gelijkaardig.”

Het blijft uiteraard koffiedik kijken hoe dit verder zal uitgespeeld worden. Vast staat dat Bergoglio’s plannen deels gesaboteerd zijn geweest door Paus Benedictus XVI en Kardinaal Sarah. Ja, God is nog altijd de baas.

Bron: LifeSiteNews (1), (2), (3)