De uitbraak van allerlei ziekten en plagen

“Er zal hongersnood zijn, pest, en aardbeving, nu hier, dan daar. Dat alles is het begin van de weeën.” (Matt. 24,7-9)

We zijn nog maar een maand ver in 2020 en we horen verschillende berichten over de uitbraak van gevaarlijke ziekten en gigantische insectenplagen. Velen doen alsof dit allemaal opgezet is door mensen… Of zou Gods Kastijdende Hand toch zijn neergevallen?

Opvallend is dat het Coronavirus in China is uitgebroken, hetzelfde land waar al maanden de Afrikaanse varkenspest woedt, waarbij 2/3 van de varkens naar de verbrandingsoven gaat. Daarenboven is er in bepaalde gebieden nu ook weer de gevaarlijke H5N1 vogelgriep én de H1N1 Mexicaanse griep uitgebroken. In Saudi Arabië vond er onlangs dan weer een uitbraak plaats van de H5N8 vogelgriep: honderdduizenden vogels van pluimveekwekerijen moesten reeds worden vernietigd.

Hoe dit allemaal zal evolueren is momenteel koffiedik kijken.

Verder heb je naast de gevaarlijke ziekten her en der enorme sprinkhanenplagen. Zo hebben ze in Kenia momenteel de ergste plaag in 70 jaar. Een Keniaanse christelijke predikant zei dat dit “niet normaal is”, en dat dit een teken is dat Kenia “zich moet bekeren.” In Kenia worden de sprinkhanen inmiddels bestreden met vliegtuigen vol pesticiden… Zeer gezond voor de bevolking!

Ook in buurland Somalië werd de noodtoestand uitgeroepen. De zwerm breidde zich tevens uit richting Saudi-Arabië en Jemen. Daar zijn de zwermen zo gigantisch dat ze de hemel af en toe verduisteren.

Er is bovendien een nog grotere zwerm op komst, die in de komende maanden wordt verwacht. Men verwacht dat de omvang van de zwerm 500 maal zal vergroten tegen juni. Men spreekt over “nog nooit geziene” gebeurtenissen.

In Pakistan werd na de invasie van een sprinkhanenzwerm uit India, de nationale noodtoestand uitgeroepen. Ook daar is het de ergste plaag sinds lange tijd. De minister van voedselveiligheid sprak over een “ongeziene en alarmerende situatie.”

Wat China betreft: daar kunnen we enkel hopen dat de uitbraak van allerhande ziekten en plagen de val van het Communisme zal inluiden. De onderdrukking en de vervolging van de Christenen neemt almaar hardere vormen aan. Onlangs werden de begrafenissen aangepakt: de aanwezigheid van een priester is niet meer toegestaan. Men wil naar verluidt een “beschaafde, wetenschappelijke en economische” wijze van begraven. De uitbraak van het coronavirus in China heeft niets dan nadelen: heel wat buurlanden sluiten hun grenzen, de handel en economie valt stil, beurzen gaan in het rood etc… Mensen vermijden China als reisbestemming enz.

De Communistische Sovjet-dictatuur is na 74 jaar gevallen (1917-1991). En in China… daar is de Communistische dictatuur momenteel 71 jaar aan de macht (1949-…). Is het einde in zicht? De Joodse ballingschap duurde ook ca. 70 jaar.

Laten we vooral ook bidden voor de getroffenen van de ziekten en plagen.