Diepgaande uitbreiding van abortuswet in België op handen: oproep tot gebed

Dit is de methode die gehanteerd wordt vanaf 13 tot 23 weken.

Enkele dagen geleden stuurde de organisatie Pro Life Europe een oproep de wereld in om te bidden dat de uitbreiding van de abortuswetgeving in België er niet komt. Volgende maand zal het opnieuw worden besproken in het Parlement. CD&V, Vlaams Belang, N-VA zijn tegen, maar Open VLD, sp.a, Groen, PS enz… zijn uiteraard vóór. Vandaar wordt opgeroepen tot massaal gebed op 1 februari. 

Zoals jullie weten, ligt bij het federale Parlement een wetsvoorstel op tafel dat een fundamentele hervorming en uitbreiding van de abortuswetgeving beoogt. In de voorbije maanden zijn er veel reacties geweest in de media tegen dit voorstel en vele protestmails aan onze volksvertegenwoordigers, wat zeer positief was. Maar na een onderbreking van enkele weken, zal het wetsvoorstel in februari opnieuw op de agenda staan van het Parlement, ditmaal echter nog véél verregaander.

Niet alleen wil men (1) de termijn verlengen van 12 naar 18 weken, maar ook (2) de bedenktijd verkorten tot 48 uur, (3) de verplichting van de arts om alternatieven te vernoemen, afschaffen, (4) abortus om medische redenen mogelijk maken tot aan de bevalling, (5) het ‘op enigerlei wijze’ verhinderen van abortus tot een misdrijf maken (drie maanden gevangenis), (6) het voor ziekenhuizen onmogelijk maken om abortussen binnen hun muren te verbieden, en (7) abortus helemaal depenaliseren, dus tot een gewone ‘medische handeling’ maken (alsof zwangerschap een ziekte is!).

Wie onder u de langere uitleg wil lezen: zie een degelijk en professioneel dossier van het Europees Instituut voor Bio-ethiek.

Wij willen als christenen echter niet stilstaan en passief afwachten. Er is een algemene oproep die uitgaat van Pro Life Europe en vele anderen om hiervoor gebedssamenkomsten te organiseren binnen zoveel mogelijk kerken, en dit op 1 februari! Wilt u a.u.b. binnen uw kerk hiervoor een initiatief nemen en oproepen tot dit gebed? Heel hartelijk dank bij voorbaat. En als u iets organiseert, kan u ons dit laten weten a.u.b.?

Gebedsonderwerpen:
– Bid dat de Belgen altijd de waarde van het leven zullen erkennen, ook van het ongeboren leven, zelfs in crisissituaties.
– Bid dat de Justitiecommissie de verwerping van dit wetsvoorstel op 13 februari zal aanbevelen.
– Bid dat het Parlement op 20 februari tegen het wetsvoorstel zal stemmen…
– Bid dat de Belgen hun roeping zullen erkennen om onze medemensen te helpen, vooral degenen die arm en weerloos zijn (Spreuken 31:8-9)

Er zullen ook acties plaatsvinden tussen 1 en 13 februari, zoals het aanschrijven van parlementsleden. En waarschijnlijk volgt ook een actie om op straat te komen op 13 februari.

Wat in België gebeurt, kan een repercussie hebben op vele andere landen. Er zijn gelukkig ook tegenbewegingen actief in de wereld: net gisteren heeft de gouverneur van Nebraska (VS) opgeroepen tot een dag van vasten en gebed om abortus helemaal te beëindigen in zijn staat.

Laten we de moed niet verliezen. Bij God zijn alle dingen mogelijk!

Namens Pray4belgium,
Ignace

Zie ook ProLife Europe: www.prolifeeurope.org
LIFE IS LIFE. No exceptions.

Bron: Pro Life Europe email – via Katholiek Forum