Over de overdreven beweringen en berichtgevingen over de eindtijd op “alternatieve websites”

Terwijl het goed is om de aandacht te vestigen op de crisis in de Kerk, de in katholieke profetieën voorzegde komst van de Antichrist, en de eindtijd met al z’n facetten,  moet men ook op z’n hoede zijn voor overdreven en fictieve berichtgevingen, die de mensen de angst om het hart kan doen slaan. We hebben het dan niet over de gewone media, maar over bepaalde “alternatieve media” die echter geen christelijke, maar New-Age wortels hebben. Zoals we in ons vorig bericht reeds stelden, moet men de vrede des Heren in het hart bewaren, op God vertrouwen en zich niet bang laten maken.

Reeds in het Boek der Waarheid werd in 2013 deze waarschuwende boodschap gegeven:

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer Ik de wereld wil voorbereiden op Mijn Tweede Komst, moet Ik vragen dat al Mijn volgelingen volkomen op Mij vertrouwen. Ik houd van jullie. Ik zal altijd gehoor geven aan jullie gebeden om de verdorven daden, die door de vijanden van God in de wereld gepland worden, in te perken.

Ik bescherm jullie, Mijn geliefde volgelingen. Terwijl Ik de waarheid nooit voor jullie zou kunnen verbergen, moet Ik jullie waarschuwen voor de onnauwkeurige profetieën die op dit ogenblik door valse profeten aan de wereld overgebracht worden en die in het hart van de zielen schrik teweegbrengen.

De hand van Mijn Vader zal, zoals Ik jullie al eerder verteld heb, op die goddeloze mensen neervallen wanneer zij proberen Gods kinderen van de aarde weg te nemen voordat ze in de goede conditie verkeren om Mijn Koninkrijk te betreden.

Jullie mogen nooit toestaan dat angst de hoop of terreur de liefde vernietigt. De liefde zal het kwaad vernietigen. De liefde zal toenemen in de wereld en door Gods genade zich verbreiden, als antwoord op de gebeden van Zijn kinderen. Luister niet naar overdreven beweringen die jullie wellicht over de eindtijd horen! Laat niet toe dat dergelijke verhalen, waarvan er vele neerkomen op fictie, jullie van streek brengen of jullie schrik aanjagen! Ik, Jezus Christus, zal in Mijn barmhartigheid het kwaad vernietigen, aangezien Ik nooit zielen zal opgeven. God is liefde. Gods macht is almachtig.

God is barmhartig. Vergeet dat nooit! Bid, bid, bid want jullie mogen niet toelaten dat jullie hart verontrust raakt wanneer gebed een groot deel van het kwaad in de wereld kan inperken. Geef jullie in liefde, hoop en vreugde aan Mij over en Ik zal al jullie angsten en onnodige zorgen wegnemen. Wanneer jullie je opmaken voor een groot feest, zullen jullie altijd blij en opgewekt zijn. En ook al kunnen voor de grote dag veel verstoringen en zware tegenslagen optreden, zal alles vergeten zijn wanneer op de langverwachte dag bij dageraad de zon opkomt. Zo moeten jullie Mijn Tweede Komst bekijken. Hoewel het kwaad – waarvan jullie in de aanloop getuige zullen zijn – jullie schrik zal aanjagen en jullie zal doen walgen, zal dat van korte duur zijn, want al snel zal het allemaal vergeten zijn.

Leef in vrede! Verlies nooit de hoop op Mijn grootse barmhartigheid! Ik zal diegenen, die van Mij houden, nooit in de steek laten.

Jullie Jezus (8 januari 2013)

Of men nu in de authenticiteit van deze boodschappen gelooft of niet, men kan niet ontkennen dat bovenstaande boodschap waarheid bevat.

Om de mensen nu te gaan waarschuwen omtrent websites waar berichtgeving wordt gegeven omtrent de “eindtijd”, en waar allerlei rare theorieën worden verkondigd, willen we er algemeen over zeggen: indien de website geen duidelijke katholieke of christelijke wortels heeft: blijf er dan best van af. Meestal hangen de auteurs van deze websites één of ander soort New-Age-geloof aan. David Icke, Mike Adams en consoorten, zijn van die complotdenkers die New-Age-ideeën aanhangen en dat vervolgens af en toe via een artikel ook promoten. De leugen verpakt in een omhulsel van schijnbare waarheid (het “alternatieve nieuws”).

Hoewel sommige berichten waarheid kunnen bevatten, bevatten ze vaak ook fictie, of onnodige paniekzaaierij. Alle natuurrampen die gebeuren (orkanen, aardbevingen enz.), zouden allemaal door de mens veroorzaakt worden via zogenaamde verborgen technologieën (‘HAARP’), en deze mensen houden er hun eigen apart geloof op na betreffende de bovennatuurlijke wereld. Ze geloven niet in zonde, gerechtigheid en oordeel. Ze geloven niet in Jezus Christus, die gekomen is om ons te verlossen. En ze geloven niet in God de Vader, die in staat is deze zondige wereld te kastijden. Ze leven ook niet in staat van genade, waardoor ze vaak waarheid niet van fictie kunnen onderscheiden. Deze mensen leven niet in vereniging met God.

Ook in Vlaanderen bestaat er een groep die regelmatig bijeenkomsten (lezingen) houdt over onderwerpen die ingaat tegen de heersende opinie, maar waar volop New Age wordt gepromoot.

Maak uzelf niet bang door zo’n websites te lezen of zo’n bijeenkomsten bij te wonen. Men maakt u eerst bang, om u dan een New-Age-geloof aan te praten en New-Age-producten aan te smeren om u dan zogezegd van uw neerslachtigheid af te helpen, maar waardoor u uw ziel in de klauwen van Satan werpt.

God is nog altijd de baas.

Stellen we ons vertrouwen dan ook volledig op Hem en lees enkel websites met christelijke inhoud of achtergrond. Dit is de raad die wij u wensen mee te geven.

Het Onbevlekt Hart van Maria zal zegevieren! Laat uzelf niet verontrusten.