Scalfari interviewt opnieuw Bergoglio: de Kerk moet aangepast worden “aan de moderne burgerlijke samenleving”

Na de hele hetze rond het boek van Paus Benedictus XVI en Kardinaal Sarah, vond Bergoglio het kennelijk nodig om tegen zijn beste vriend Eugenio Scalfari (uitgesproken atheïst en afkomstig uit een vrijmetselaarsfamilie) zijn hart te luchten. Scalfari werd dan ook op 14 januari, zeer spoedig na het uitbreken van de hetze naar Casa Santa Marta geroepen. Het resultaat van deze gesprekken verscheen recent in de Italiaanse krant La Republicca

Opnieuw is het artikel een “reconstructie” van het gesprek met Bergoglio. De bekende linkse journalist benadrukt vanaf het begin dat Bergoglio constant tegen hem praat. De titelpagina van Repubblica is ook ontworpen in de stijl van een grote proclamatie. De grote kop omvat alle vijf kolommen:

“Franciscus: Ik, Ratzinger en de aarde redden”

De twee ondertitels geven de inhoudsreeks aan:

” De planeet wordt bedreigd, het klimaat moet onze eerste zorg zijn. “

“Getrouwde priesters; na de solidariteit die hij van Benedictus had ontvangen, archiveerde de paus de polemiek. ‘De kerk wordt gedwongen moderner te worden: om bij de armen en de zwakken te zijn, niet bij de rijken en sterken.’

Het nieuwe boek van Benedictus XVI en kardinaal Sarah was blijkbaar ook de gelegenheid voor de recente ontmoeting tussen Francis en Scalfari. In de tijd van het gesprek met Bergoglio schreef Scalfari voor het eerst “na de polemieken over het celibaat van de priesters”. Het wordt nog preciezer.

Sommige uitspraken van Bergoglio zijn vooral gemarkeerd tussen aanhalingstekens en zijn ook bedoeld om de aandacht van de vluchtige lezer te trekken.

“In een organisatie met honderden miljoenen mensen over de hele wereld is er altijd iemand die ertegen is.”

en:

“Ik word alleen gedreven door het verlangen dat onze kerk overleeft door onze collectieve geest aan te passen aan de moderne burgerlijke samenleving.”

 

Scalfari schreef:

“Een paar dagen geleden belde ik paus Franciscus om een ontmoeting te regelen waarvan ik de inhoud vervolgens aan de lezers zou melden. Onze lezers weten dat ik al geruime tijd een zeer hechte relatie heb met Zijne Heiligheid.”

De toon van Scalfari is zeer gemoedelijk. Opmerkelijk, want tot vóór 2013 kon hij zijn afkeer voor Benedictus XVI niet onder stoelen of banken steken, en viel hij de Kerk aan met alle wapens die hij ter beschikking had.

Het lijkt Bergoglio ook niet te kunnen schelen wat Scalfari publiceert over deze gesprekken in La Republicca. De mogelijkheid is tweeërlei: ofwel citeert Scalfari Bergoglio correct, ofwel legt Scalfari Bergoglio woorden in de mond, maar heeft hij daar geen problemen mee – vermits er nooit een formele correctie kwam van de steevast problematische interviews (waarin Bergoglio het bestaan van de Hel, de goddelijkheid van Jezus Christus, de verrijzenis enz… heeft ontkend). Het gevolg is uiteraard één en dezelfde: Bergoglio gaat akkoord met wat Scalfari publiceert en laat toe dat er twijfel en verwarring wordt gezaaid, en blijft maar verder Scalfari uitnodigen voor gesprekken.

De twee begonnen hun gesprek op 14 januari over het boek van Benedictus en Kardinaal Sarah. Ze probeerden vanaf het begin het boek te “contextualiseren. Hij beschrijft eerst het gevaar dat het nieuwe boek voor Bergoglio vormt, en dat dit duidelijk de reden was voor de ontmoeting.

Hij schrijft over het boek:

“[Het] zou paus Franciscus in aanzienlijke moeilijkheden hebben gebracht. “

Bergoglio zou naar verluidt hebben gezegd tegen Scalfari:

“Ratzinger had laten weten dat hij geenszins de kant van Sarah had gekozen en nooit een boek met gezamenlijk auteurschap met hem had goedgekeurd.”

Bergoglio “onthulde” Scalfari nog meer:

“Benedictus gaf Franciscus daarom al zijn solidariteit.”

Dit zijn drie verklaringen die Scalfari achter elkaar aan zijn lezers geeft, maar geen van hen is, zoals nu bekend is, waar. Geen woord over een woedeuitbarsting, noch over bevelen aan Mgr. Gänswein.

Het artikel van Scalfari lijkt volgens Katholisches.info ook aan te tonen dat de informatie over het boek tégen Benedictus en Kardinaal Sarah (namelijk dat Benedictus er afstand van wilde doen enz.) rechtstreeks door Bergoglio zelf naar de pers werd doorgegeven.

Scalfari reconstrueerde vervolgens wat Bergoglio hem vertelde over wat hij dacht toen het boek uitkwam:

“Er is altijd iemand is die ertegen is [tegen de introductie van gehuwde priesters] in een organisatie met honderden miljoenen mensen over de hele wereld. De zaak met Ratzinger was daarom gesloten, en de weinige of vele overgebleven oppositieleden kunnen worden gezien als een enigszins normaal fenomeen in dit soort organisaties. “

In het Vaticaan wordt dezer dagen leugen op leugen gestapeld…

Bron: Katholisches.info