Paus Benedictus XVI richt een onafhankelijke stichting voor Katholieke journalistiek op: “Ik wil dat de Katholieke stem gehoord wordt”

Als afsluiter van 2019 nog eens goed nieuws. Paus Benedictus XVI heeft een stichting opgericht voor Katholieke journalistiek in Duitsland. Het project heet “Tagepost Stichting voor Katholieke Journalistiek” en het is verbonden met het Duitse Katholieke weekblad “Die Tagepost”. “Ik wil dat de Katholieke stem gehoord wordt,” zo zei Benedictus naar aanleiding van de oprichting van de stichting.

In Duitsland zijn katholieke media gewoonlijk verbonden met de bisdommen, de Duitse Bisschoppenconferentie of een ander “officieel” instituut dat gefinancierd wordt door de Kerkbelastingen. De meeste van deze media steunen de modernistische agenda van het normaliseren van homoseksualiteit, het toejuichen van de wijding van vrouwen, en het afschaffen van het celibaat.

De Sociëteit van Katholieke Journalisten in Duitsland (GKP) publiceerde een verklaring waarin ze het nieuwe initiatief van Benedictus zwaar bekritiseren. Terwijl ze het verlangen steunen om de Katholieke journalistiek te bevorderen, verklaarde de GKP “verbijsterd” te zijn dat Paus Benedictus een “privé stichting heeft opgericht, die met slechts één mediakanaal verbonden is.” De KGP wees naar de Katholieke School van Journalistiek (IFP) dat in München is gelokaliseerd. De school, die in 1968 werd gesticht, wordt gesteund door de Duitse Bisschoppenconferentie. De GKP zei ook at het “vreemd is” hoe Benedictus “als de oprichter van de stichting de financiering wil wegleiden van het IFP – en dus van de Duitse Bisschoppenconferentie – richting één enkel mediakanaal. Het is echter onduidelijk hoe dat kan geschieden sinds de nieuwe stichting geen toegang heeft tot de middels Kerkbelastingen gespijzigde rekening van de Duitse Bisschoppenconferentie. Wat Benedictus wil steunen is goede Katholieke journalistiek dat los staat van de modernistische mainstream media

Die Tagepost, waar de stichting van Benedictus mee verbonden is, dateert van het jaar 1948 en is sindsdien trouw gebleven aan de leer van de Kerk, zelfs toen na het Tweede Vaticaans Concilie vele media in Duitsland een meer ‘progressieve’ agenda begonnen na te streven. In 2017 dreigde ‘Die Tagepost’ financieel ten onder te gaan, maar sindsdien heeft het een solide financiële basis gekregen.

Oliver Maksan, hoofdredacteur van Die Tagepost, zei over de kritiek van GKP: “het idee dat de promotie van Katholieke journalistiek in Duitsland exclusief via de Katholieke School van Journalistiek (IFP) moet gaan, toont een bizar begrip van onafhankelijkheid en pluraliteit op gebied van Katholieke journalistiek. Monopolies zijn nooit goed.”

De Tagepost Stichting heeft drie belangrijke doelen:

  1. Het doel is jonge journalisten te promoten, bijvoorbeeld door de vorming van jonge journalisten te herstructureren. Verschillende katholieke mediakanalen, inclusief Radio Horeb, Vatican Magazin en het bisdom van Regensburg zijn hierbij betrokken.
  2. Paus Benedictus wil dat de stichting het bereik van de Katholieke journalistiek vergroot. De stichting wil financiële middelen voorzien om te betalen voor betere infrastructuur, alsook voor het werk van journalisten om artikelen te publiceren die voor ieder gratis toegankelijk zijn.
  3. De stichting moet totaal onafhankelijk worden en blijven. De stichting zoekt naar regelmatige donoren om het werk te financieren. De verwachting is om elk jaar zo’n €450.000 te spenderen. Dit komt op 4500 donaties van €100 op jaarbasis.

De stichting wordt voorgezeten door Dr. Norbert Neuhaus, één van de redacteurs van Vatican Magazin. Een andere vertegenwoordiger van de stichting is Bernhard Müller, manager van “fe-Medienverlag,” een Katholieke uitgeverij die o.a. de boeken van Kardinaal Sarah, Mgr. Georg Gänswein en Gabriele Kuby heeft gepubliceerd.

Bron: LifeSiteNews