Oproep tot gebed voor de katholieke kardinalen

Kardinaal Burke, Brandmüller, Müller, Eijk, Sarah, Pell en Arinze.

In deze oktobermaand, de Rozenkransmaand, met de Amazonesynode die een bom dreigt te doen ontploffen in de Kerk, willen wij onze lezers oproepen om te bidden voor de katholieke kardinalen, dat zijn de kardinalen die trouw blijven en vasthouden aan de Leer van Jezus Christus en Zijn Kerk. Vooral Kardinaal Sarah heeft ons gebed nodig. Uit een recent interview blijkt nogmaals dat hij angst heeft – angst om kritiek te uiten op (het beleid van) Bergoglio. Laten we bidden opdat deze geestelijken durven opstaan, en van de Heilige Geest de leeuwenmoed van de Apostelen en de Martelaren mogen ontvangen. Dat ze mogen verwezenlijken wat hun Kardinaal-zijn hen voorhoudt: de rode kleur van hun ornaat moet hen eraan herinneren dat ze bereid moeten zijn hun bloed te vergieten voor de Waarheid – voor Christus en zijn Kerk. En wij hebben de plicht om voor hen te bidden – en de Rozenkrans is daarbij wellicht het beste gebed.

En voor de afvallige bisschoppen en kardinalen moeten wij ook bidden – voor hun bekering.