Apostasie

Heidens ritueel in de Vaticaanse tuinen, in aanwezigheid van Jorge Bergoglio

Aan de vooravond van de start van de Amazonesynode, en op het feest van St. Franciscus van Assisi, vond op 4 oktober in de Vaticaanse tuinen een heidense boomplantingsceremonie plaats, waar naast ‘inheemsen’ uit de Amazoneregio ook enkele Kardinalen en niemand minder dan Bergoglio zelf aanwezig waren. Bergoglio zegende onder andere een afgodsbeeld van de godin ‘Gaia’ (voorgesteld als een zwangere vrouw). Het Vaticaan is, onder leiding van Bergoglio, met een rotvaart aan het wegglijden richting heidendom en afgoderij.

De inheemse ‘stammenleiders’ uit de Amazone offerden in de Vaticaanse tuinen gebeden voor de aarde en de deelnemers bogen neer voor een afgodsbeeld van een zwangere vrouw (de ‘aarde-godin Gaia). De deelnemers plantten ook een boom in aarde van de Amazoneregio en India. Er werd ook aarde aangevoerd als symbool voor de vluchtelingen en migranten die “gedwongen” worden om hun woongebieden te verlaten “omwille van oorlog, armoede en ecologische vernieling”, en nog meer aarde van de Amazone, “aarde ondergedompeld in het bloed van diegenen die gestorven zijn in hun strijd tegen diens verwoesting [van de Amazone].”

Bergoglio maakte van deze ceremonie gebruik om de Amazonesynode, die afgelopen zondag van start is gegaan, “toe te wijden aan St. Franciscus van Assisi.”

Hieronder enkele beelden van de heidense afgodendienst in het Vaticaan:

Bergoglio krijgt op rituele wijze ringen aan zijn vinger gestoken.

Bergoglio zegent een afgodsbeeld van de aarde-godin ‘Gaia’.

De hele ceremonie kunt u hier bekijken:

Moet er nog zand zijn?

LifeSiteNew;  Vaticannews

Categorieën:Apostasie

Getagd als:

11 antwoorden »

 1. Hoe verhoudt zich uw bijdrage tot de Vaticanum II documenten
  Lumen Gentium 21 en Nostra aetate 1-5

   • Het tweede vaticaanse concilie was doordrongen van een irrationeel optimisme over de wereld.

    Verschillende documenten hebben gezegd dat er in andere godsdiensten ook goede elementen kunnen zitten. Strikt genomen is dit waar voor de voor-Christelijke godsdiensten. Overigens is de Islam nieuwer dan het Christendom en daarom door de Apostelen bij voorbaat vervloekt (Galaten 1:6-9).

    Maar geen van deze godsdiensten brengt heil. Iedereen is geboren in de erfzonde (een dogma) en alleen Jezus Christus kan ons daaruit verlossen. En daarvoor heeft hij Zijn Kerk en Zijn Sacramenten ingesteld.

    De vijgeboom (symbool van het oud-testamentische jodendom) is verdord en dood. De beoefenaars zijn als witgekalkte graven, van binnen vol met allerlei onreinheid. (Mattheus 23:27-28)

    De andere ‘godsdiensten’ bevatten allemaal zeer slechte elementen, op theologisch, moreel en praktisch gebied. Een Christen mag hier NOOIT aan deelnemen.

    Het hiervoor genoemde irrationeel optisme heeft gezorgd voor oneindige ‘dialogen’ met ketters, godlasteraars, afgodendienaars en navelstaarders, en dan ook nog zonder de bedoeling om deze mensen te bekeren.

    Bijeenkomsten als die in Assisi onder Paus JPII hebben het nog erger gemaakt door de afgoden ook uiterlijk gelijk te stellen met de ware God, en ze letterlijk op de Christelijke altaren te verheffen.

    Nu gaat men nog een stap verder. De bisschop in het wit neemt actief deel aan het heidense ritueel en geeft zelfs de indruk het te zegenen. Maar dit kan niet gezegend worden, evenmin als moord, onkuisheid en diefstal gezegend kunnen worden.

    Met andere woorden: Hoewel de gebeurtenissen van 4 oktober schokkend zijn, zijn ze slechts de volgende stap in een langdurig proces van apostasie (geloofsafval).

    [Speculatief, geen leer van de Kerk: De volgende stap is waarschijnlijk een soortgelijk ritueel in de Sint Pieter, kort daarna gevolgd door de vernietiging van Rome]

    Wanneer de Zoon des Mensen komt, zal Hij dan geloof vinden?

    “Dus, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen waarin gij door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk zijt onderwezen.” (2 Thess. 2:15)

 2. Wat een r****k die Bergoglio ! Dit is werkelijk code rood voor de nog RKK…!!

  [we begrijpen uw frustratie, maar geen scheldwoorden a.u.b. – Mod.]

 3. Het nieuwe kolonialisme is geboren en heeft een naam: Amazone-synode. Immers, het heeft er alle schijn van dat de Amazone en de inheemse bevolking gewoonweg worden misbruikt om de bevrijdingstheologie er op mondiaal niveau koste wat kost doorheen te drukken:

  ‘An Amazon tribal chief told a Rome conference on Saturday that a “dictatorship” of missionary workers teaching liberation theology has sought to prevent development in the region, thus keeping indigenous people in poverty and misery.’

  ‘These liberation theologians are promoting the idea that the Indians who still live in a primitive way are very happy, living in paradise, etc., and wanting to promote this idea to everybody else.
  But that’s not true. It’s false. We are not living in paradise. It’s a very hard life; people have insects all over their feet, bats in their homes.’

  ‘According to the traditional religion, when a child is born with a defect, he’s buried alive, and that continues. Those things were ending; but now, with the idea that you have to go back to primitivism, they remain.’

  bron: ncregister.com/daily-news/amazon-tribal-chief-hopes-the-synod-will-curtail-the-ideology-of-primitivis

 4. Paul:
  De chief zegt:
  “But that’s not true. It’s false. We are not living in paradise. It’s a very hard life; people have insects all over their feet, bats in their homes.”
  Haha. Met deze zin maakt de beste man zich ongeloofwaardig. Ze hebben last van insecten op de voeten en vleermuizen in hun huis? Ha ha. Wat is daar in hemelsnaam mis mee? Je kunt toch de ramen dicht doen om de vleermuizen buiten te houden?
  En ze zouden daar niet in het paradijs leven? En daarom moeten ze hun ‘economie’ laten groeien? Volgens hem? Hij weet niet wat hij zegt. Hij moest eens weten hoe bar en boos het in het westen is en hoe vervuilend en verdrietig economische groei kan zijn. En zo ontaard als hier sommige mensen zijn door al dat materialisme, is dat nou zo leuk?
  Echt, hij ziet het door een gekleurde bril en snapt niet in wat voor mooi land hij leeft en hoe heerlijk en zuiver het daar is. Of hij heeft een doel?
  Marcolino is a trained lawyer and mathematician. Een advokaat en wiskundige? En dan chief?
  Ik vind dat hij het argument van de ‘mismaakten’ misbruikt om op de emotie te spelen. Zoiets zeg je niet voor niets.
  Wat zou die man bezielen?
  En ik vond het een mooi filmpje. De paus dóet het toch maar. Zo een boom planten. Hij wordt oud.
  Het riep wel een begrafenissfeertje op, zo met al de geestelijken en die aarde en bloemen en zo.
  Ik wacht nog maar even af met mijn eindoordeel. Ik weet het niet.

  • Zou de antisoof zijn van ramen en deuren voorziene tochtvrije stekkie willen inruilen tegen de heerlijkheid en zuiverheid van Moeder Aarde in de Amazone? Nou, ik denk van niet.

   Natuurlijk, de mens is niet als heer en meester over de schepping aangesteld om haar uit hebzucht te vernietigen. Dat kan Gods plan niet zijn en daarover zijn wij het helemaal met elkaar eens. Waar het om gaat is dat Greta’s klimaatreligie noch de inheemse geesten de kern van het probleem (de uitbuiting van mens en natuur) raken.
   Waar de Schepper wordt genegeerd, zal uiteindelijk ook de schepping het onderspit delven. ‘Quand le regard sur Dieu n’est pas déterminant, tout le reste perd son orientation’, zei paus Benedictus XVI treffend. Het is onbegrijpelijk dat dat besef bij de synodevaders lijkt te ontbreken, althans vooralsnog in hun bewoordingen en geschriften niet tot uitdrukking komt.

   Laat ik een ander voorbeeld noemen: kardinaal Marx heeft inmiddels ook zijn zegje mogen doen op de Amazone-synode:
   “Wenn wir, wie es das Instrumentum laboris fordert, das Amazonasgebiet retten wollen (IL 56), brauchen wir eine ganzheitliche Ökologie und einen Perspektivwechsel, der uns zu einem neuen Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur sowie einem friedlichen Zusammenleben der Menschen führt.”
   Bron http://kath.net/news/69364

   Als woordvoerder van het Wereldnatuurfonds of als perschef van Greta Thunberg zou deze kardinaal het uitstekend doen, maar als alter-Christus die primair het zielenheil van de hem toevertrouwde kudde voor ogen heeft?? In zijn hele discours komt het woord ‘God’ niet eens voor. Hij doet enkel aan symptoombestrijding; zijn hele verhaal is net zo binnenwerelds als het materialisme dat u (terecht) aan de kaak stelt.

   In Christus leven wij, bewegen wij ons en zijn wij. Kennelijk is dat een andere planeet dan men in tegenwoordig in de Vaticaanse tuin vereert en bij deze synode voor ogen heeft.

   • Je neemt mij de woorden uit de mond : God wordt NERGENS genoemd ! En dat heet dan de Kerk te zijn ? Ik ben katholiek, maar allang niet meer rooms-katholiek ! Rome is een vloek geworden ! Ik verzet mij tegen dat soort ‘kerk’…

 5. De volgende stap is waarschijnlijk een soortgelijk ritueel in de Sint Pieter, kort daarna gevolgd door de vernietiging van Rome

  uh ?… de vernietiging van de citadel, is reeds voor(uit-ge)zien door paus Pius`X !? — maar, wat daar nu gebeurt, dat vervult mij met een diep medelijden — de United Nations echter, willen alle steden met een groot ANTIEK verleden (zoals Rome), terug brengen in de oude (heidense) staat van vroeger — het Vaticaan, staat daarbij zogezegd : “in de weg” …

  • Zes weken met de arme/rijke middenklasse meegeleefd in een zuid-amerikaans land (een hoofdstad). Ze zijn erg rijk met elkaar. Maar wie daar geen familie heeft is de sjaak. In NL kan men arm zijn met geld en met kinderen.

  • Dan is het maar zo ! Hoe rapper hoe liever ! Beter dit dan in een leugen te moeten leven als gelovige…