‘Nieuw humanisme’: een term uit de vrijmetselarij

Pope Francis shakes hands with United Nations Secretary-General Ban Ki-moon (L) during a meeting at the Vatican April 28, 2015. REUTERS/Osservatore Romano
Bergoglio en VN-Secretaris-Genraal Ban Ki Moon. REUTERS/Osservatore Romano

In ons vorig artikel hadden we het over Bergoglio die een nieuw humanisme wil. De term “nieuw humanisme” is uiteraard een vrijmetselaarsterm. Enkele citaten:

Pro:

“Er is een globaal onderwijspact is nodig om ons te onderwijzen in universele solidariteit en een nieuw humanisme“Jorge Bergoglio, 12 september 2019.

“Ze zijn de beginselen die in onze Grondwet staan geschreven en waarnaar ik – in mijn vele publieke interventies – vaak heb verwezen, hen samenvattend met de formule “nieuw humanisme.”” – Guiseppe Conte, Italiaanse Huis van het Parlement , 9 september 2019

“De Vrijmetselarij van de Italiaanse Groot-Oriënt stelt het opmaken van een project voor richting een “nieuw humanisme”, voor de renaissance van de waarden, als enige weg om het beschaven van de persoon te bereiken, gebouwd op de culturele funderingen van gelijkheid, vrijheid, broederlijkheid en tolerantie… “- Gustavo Raffi, Grootmeester van de Groot-Oriënt van Italië, 15 april 2017

Contra:

“Kijk zorgvuldig opdat de vijand niet in het veld van de Heer komt en onkruid zaait tussen de tarwe; […] laat geen zeker “gevaarlijk humanisme” zielen van de rechte weg afbrengen, noch een valse doctrine geïntroduceerd worden die het begrip van het Katholiek Geloof verwoest.”- Paus Pius XII, Encycliek Mediator Dei, 20 november 1947

Profetieën uit het Boek der Waarheid:

Mijn Kerk werd, net zoals Ik, vervolgd en zal nu een barbaarse afstraffing, een pijnlijke aanval en wat een verpletterende nederlaag lijkt te zijn, te verduren krijgen.En zodra deze gekruisigd werd en aan de kant geschoven, zal het lijken dat deze opgebrand en vergeten is. Het heidendom zal gedijen. Maar omdat het door de Boze beïnvloedt en geleid zal worden, zal deze er zorg voor dragen de ware aard ervan niet te tonen. Het zal aan de wereld voorgesteld worden als een nieuwe vorm van sociale rechtvaardigheid – een nieuwe vorm van humanisme waarbij aan alle behoeften van de mens tegemoetgekomen wordt. Deze behoeften zullen het recht om te zondigen omvatten, maar deze zonden zullen ook – in weerwil van God – gezien worden als het moreel recht van de mens. Hoe weerzinwekkend zal deze goddeloze ene-wereldreligie zijn voor Mij, Jezus Christus! Zij zullen niet enkel Mij de rug toekeren, maar zij zullen ook satanische symbolen opnemen waarbij Mijn kruis op een potsierlijke manier weergegeven zal worden.   Jezus Christus, 19 mei 2013

De vloek van het humanisme bestaat erin dat het de mens, in de ogen van de mensen, verheft. Alles wat er volgens de humanist gedaan moet worden, is ervoor te zorgen dat de noden van de mens op de eerste plaats komen. Veel mensen verwarren het humanisme met het Christendom. Wanneer men verkondigt dat de wereldse goederen in het leven van de mens belangrijk zijn om tegen elke prijs leed of armoede te vermijden, is het gemakkelijk aan te nemen dat dit een vorm van liefde tot de naaste is. Als jullie zeggen dat jullie een eind willen maken aan armoede, werkeloosheid en andere ellende, zullen velen denken dat jullie in naam van God spreken. Kijk achter het masker van het humanisme en jullie zullen geen sporen van God aantreffen, noch zullen jullie Zijn naam horen vernoemen. Diegenen die hun leven als humanisten leiden, houden niet van God. Zij houden enkel van zichzelf. Om hun doel te bereiken, zijn zij bovendien van mening dat het welzijn van de mensheid – doorgaans in de vorm van wereldse zaken – het enige is wat telt. Terwijl het menslievend kan lijken om zich zichtbaar te bekommeren om de noden van de mens, mogen jullie God nooit vervangen door de noden van de mens op de eerste plaats te stellen. Wanneer jullie dat doen, beledigen jullie God. Hoewel het humanisme al de uiterlijke tekenen van een liefde tot God bezit, is het niet wat het lijkt. Achter het masker van liefde verschuilt zich eigenliefde. De mens zal sterven, zijn lichaam zal tot stof vergaan, zijn ziel zal voortleven, maar het humanisme zou jullie willen laten geloven dat de mens onsterfelijk is. Pas ervoor op het humanisme te omhelzen, want wanneer jullie dat doen, zullen jullie je zelf van Mij afsnijden! – Jezus Christus, 27 juli 2013

Ze zullen de boodschap van het humanisme, van liefde voor elkaar inzake jullie vermogen om voor de armen, ongeschoolden en noodlijdenden te zorgen, gebruiken als een vervanging voor de waarheid, die jullie in de Evangeliën gegeven werd. Daarop zullen nieuwe, valse leerstellingen die op de waarheid lijken, door priesters omhelsd worden, en enkel diegenen die standvastig bij Mijn Woord blijven, zullen de waarheid levend houden. Mijn geliefde volgelingen, wanneer jullie merken dat maar zeer weinigen nog naar de waarheid – het Woord van God – zullen luisteren, dan moeten jullie elkaar troosten. Jullie moeten diegenen in Mijn Kerken, die de ketterijen – die ingevoerd zullen worden – zullen toejuichen, aan de waarheid blijven herinneren, want velen van hen zullen niets wijzer geworden zijn. Zij zullen Mij in zoverre afvallen, dat ze dergelijke veranderingen gewillig zullen accepteren. Voor de kleingelovigen zal het gemakkelijker zijn om het woord aan te nemen van diegenen die hervorming eisen, dan aan het Woord van God trouw te blijven. – Jezus Christus, 9 november 2013

 

Rorate Caeli