“Extreme weersomstandigheden en plotse temperatuursveranderingen van koud naar zeer heet zullen gezien worden.”

Op gebied van weer en temperatuur zitten we in West-Europa in 2019 in een ‘rollercoaster’. In de winter veel te warm, dan naar veel te koud in het voorjaar tot zelfs hier en daar nachtvorst begin juli, en dan weer extreme hitte… We vallen van het ene uiterste in het andere. In andere delen van de wereld is het niet anders. In de VS bijvoorbeeld, in de zogenaamde ‘Corn belt’, hebben ze sinds deze winter te kampen met de ene overstroming na de andere, terwijl het ook veel te koud was, totdat een orkaan voor een hittegolf zorgde, waarna er weer… overstromingen kwamen.

Extreme weersomstandigheden en plotse temperatuursveranderingen van koud naar zeer heet zullen gezien worden. De seizoenen zullen niet langer gezien worden op de manier zoals ze in het verleden te zien waren.

Profetie uit het Boek der Waarheid – 3 juli 2013

Dit voorjaar en deze zomer hebben we deze profetie zien uitkomen (en hoogstwaarschijnlijk zal het nóg extremer worden). Reeds eind februari was het hier in West-Europa veel te warm (op sommige plaatsen bijna 20°C), maar doken de temperaturen in Oost-Europa fel onder het vriespunt. Een zeer groot contrast tussen beide delen van Europa dus.

In mei waren de temperaturen in West-Europa dan weer veel te laag, met in sommige gebieden sneeuwval en nachtvorst. Dat zag er dan in veel delen van West-Europa zo uit:

Van de ene dag op de andere lag het begin mei weer wit in sommige delen van Europa. Dit hier is Duitsland.

Zelfs op het eiland Corsica viel er begin mei een dik pak sneeuw, tot verbazing en verrassing van vele inwoners. En dan, eind juni kwam de hitte, wat juni tot de “heetste junimaand sinds de metingen” maakte in heel wat landen. In Zuid-Frankrijk werd code rood afgeroepen, waar temperaturen tot boven de 45°C werden gemeten. Vervolgens weer afkoeling in juli. In de nacht van 9 op 10 juli werd zelfs nachtvorst waargenomen in Nederland en Duitsland; mensen moesten toen de rijm op de voorruit van hun auto wegschrapen. En dan, twee weken later, kwam een enorme hitte zoals we eerder zouden verwachten in Zuid-Spanje. Temperaturen gingen boven de 40°C. Het was toen warmer in Frankrijk en België dan in pakweg Spanje, Portugal, Turkije of Marokko. In het binnenland van Turkije bijvoorbeeld, werd het slechts 24°C op de ‘heetste dag’ van de hittegolf in West-Europa.

Deze kaart geeft de luchttemperatuur weer op 2m hoogte. Het was op donderdag 25 juli warmer in Frankrijk en België dan in Spanje, Tunesië of Marokko.

En na de hitte kwamen dan de onweders en hier en daar de daarbij gepaard gaande overstromingen… En in Moskou? Daar beleven ze momenteel de koudste zomer in 40 jaar.

Op RT verscheen onlangs een artikel dat deze weerfenomenen belichtte: er is geen trend van ‘opwarming’ in het weer te zien, maar we zien eerder ‘rollercoaster’-weer: van het ene extreme naar het andere. Dan veel te koud, dan weer veel te heet. Dan weer veel te droog, dan weer overstromingen… Van het ene extreme naar het andere. Verder wordt ook in het artikel belicht dat het klimaat aan schommelingen onderhevig is – zo hadden we in de Middeleeuwen een periode die duidelijk warmer was dan nu.

Maar wat belangrijker is, de menselijke impact wordt fel overdreven en enorm gepolitiseerd. Er wordt het Klimaatschandaal van 2009 genoemd als voorbeeld:

“Er zijn schandalen geweest. Herinner de gelekte e-mails van de Britse klimatologen, wanneer ze de klimaatdata manipuleerden? Heel wat mensen zijn gewoon een bevel aan het uitvoeren. ‘We moeten het onderwerp oververhitten, hier is het geld, ga maar.’ “

Manipulatie wordt makkelijker gemaakt door de enorme variatie aan klimaatprojectiemodellen, en het eindresultaat is praktisch onmogelijk te betwisten, want “hoe kun je nu een 50-jarige weersvoorspelling verifiëren?”

De aarde zal zoals voorzegd beven, en een derde ervan zal verschroeid worden als een rechtstreeks gevolg van de zonden van de mens. Gebed kan een groot deel van deze vlammen inperken, die uitgestort zullen worden over delen van de wereld waar goddeloze wetten Mijn Vader toornig maken. […] De zuivering is het enige middel om de mensheid wakker te schudden omdat zij daardoor naar berouw voor hun ziel zullen streven. Hoewel deze bekering teweegbrengen, zijn andere middelen niet voldoende gebleken. De mens zal een lange reeks kastijdingen ondergaan als zij het heidendom blijven omhelzen en elkaar blijven vermoorden. Gods ingrijpen is noodzakelijk. Zonder zouden jullie aan jullie lot overgelaten zijn. […] Extreme weersomstandigheden en plotse temperatuursveranderingen van koud naar zeer heet zullen gezien worden. De seizoenen zullen niet langer gezien worden op de manier zoals ze in het verleden te zien waren. Overstromingen en zeestormen zullen gezien worden in delen van de wereld waar men deze tot nu toe nooit heeft meegemaakt. In de landen die verdorven wetten tegen God aannemen, zullen aardbevingen de grond doen trillen en diegenen die Mij kennen, zullen weten waarom deze plaatsvinden. Terwijl de kastijdingen plaatsvinden, zal er een tweede straf komen, die opgelegd zal worden aan ontrouwe kerken die de waarheid opzettelijk blokkeren. Want zij zullen het meeste te lijden hebben vanwege de zielen die ze Mij ontnomen hebben. Naarmate Ik meer onthul over de profetieën, die in de Zegels vervat liggen, zal de mens uiteindelijk de waarheid inzien. En hoewel God liefde is en hoewel Hij rechtvaardig is, zullen Zijn straffen op de mensheid neerregenen om deze te ontdoen van haar ijdelheid, ego en eigenliefde zodat de mens waardig kan worden om Zijn Nieuw Paradijs te betreden. Enkel diegenen met een zuiver en nederig hart zullen dit geschenk krijgen.

(Boek der Waarheid – 3 juli 2013)

Het is nog lang niet gedaan. Hou u maar vast voor nog méér extreem en nóg extremer weer! De profetie spreekt letterlijk over “neerregenen” van de weersextremen en natuurrampen. Deze mensheid moet op haar knieën gebracht worden. En ze ZAL op haar knieën gebracht worden.