Valse en Ware Hemelse Boodschappen

Pater Koopman zaliger heeft in de jaren tachtig een film helpen maken over het Mariale tijdperk met als onderwerp alle erkende en niet erkende maar geloofwaardige verschijningen van O. L. Vrouw. Om steeds dat onderscheid te kunnen maken moet men zoals Jezus tegen Marguerite van de Kleine Zielen zegt: “een zesde zintuig hebben of de geest van onderscheiding”. Alleen dan kan men de goede van de slechte boodschappen onderscheiden.

Daar zijn ook mensen en zelf priesters die boodschappen formuleren en zich uitgeven voor ziener door vanuit geloofwaardige boodschappen goede zaken te nemen en daar hun eigen visie aan toe te voegen. Maar dan worden ze vals. Men mag geen enkel woord of komma toevoegen of weglaten aan boodschappen van de hemel. Ze geven zich dan uit voor zieners en dat is dikwijls om in de belangstelling te staan. Dan is er ook nog het feit dat de duivel overal op inspeelt om de echte boodschappen ongeloofwaardig te maken en dat doet hij vooral door bij zogenaamde ingebeelde zieners valse boodschappen door te geven. Waaraan herkennen we die? Een eerste maatstaf is dat hemelse boodschappen NOOIT in tegenstrijd zijn met het Evangelie. Maar dat is helaas niet altijd zo eenvoudig vast te stellen. Daarom ook zegt O. L. Vrouwe van Montichiari dat elke ziener of zienster op zijn eigen terrein moet blijven en niet mag oordelen over andere boodschappen.

Wat de boodschappen van MDM betreft (Maria Divine Mercy of Maria van de Goddelijke Barmhartigheid) mag u priesters uitdagen om een boodschap of kruistochtgebed aan te wijzen waar de duivel belang bij heeft. Maar dan blijft het stil. Kan ook niet anders want die boodschappen zijn in overeenstemming met het Oude en Nieuwe Testament. Wel doet men soms aan muggenziften door sommige zaken uit de juiste context te halen. Ze struikelen over het probleem van de zogenaamde valse profeet omdat ze Daniël 12 en de Openbaring van St-Jan, alsook de boodschappen van Vassula Ryden en zoveel anderen, niet kunnen begrijpen of weten te situeren door te weinig onderscheiding oftewel een gebrek aan kennis, want dat is hen niet gegeven.

Het staat wel vast dat er geen twee pausen kunnen zijn en dat een paus die nog helder van geest is niet op pensioen mag gaan (zie daarvoor de boodschappen van Maria van Agreda). Ik stel vast dat de duivel alles op alles zet om de boodschappen van MDM ongeloofwaardig te maken. Valse zieners worden daartoe ingezet die sommige goede zaken uit hemelse boodschappen overnemen welke dan met hun eigen visie of foutief geïnspireerde dwalingen worden doorspekt.

O. L. Heer zegt tegen Marguerite dat men de echte boodschappen kent aan de tegenwerking van religieuzen. Pas op voor boodschappen die geen tegenwerking ondervinden! Alle profeten en ook Jezus zelf werd het hardst tegengewerkt door de toenmalige priesters en hogepriesters. En dat is nog steeds het geval. Zie Lourdes, Fatima, Banneux, Medjugorje en zovele andere: door de clerus werden en worden ze in eerste instantie niet geloofd. Op dat gebied is de mens nog niks veranderd. Het is nog steeds hetzelfde als toendertijd.

O. L. Heer zegt in het Evangelie dat de eer die de mensen van elkander trachten te verwerven in de ogen van God een gruwel is, en dat geldt ook voor de leider van de Kerk. Dus als een paus niet verguisd wordt, zoals altijd gebeurde bij de vorige pausen, moet men dat als een teken van valsheid zien. Terwille van de door God geopenbaarde waarheid moeten de oprechte gelovigen (en zeker de priesters) aan de eer ten overstaan van de mensen verzaken. Ook zegt Jezus in het Evangelie dat hemel en aarde voorbij zullen gaan maar dat Zijn woorden niet zullen voorbijgaan. We moeten dus niets veranderen of herinterpreteren aan de door God geopenbaarde waarheid.

God is met Zijn kerk en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Ze zal gehavend uit de strijd komen maar God zal ze doen herrijzen en van haar wonden genezen.