Katholieke traditie

Voor het eerst in ruim 300 jaar werd er weer een H. Mis opgedragen in de Elgin Cathedral in Schotland

Het afbranden en het vervallen tot een ruïne van de Parijse Cathédrale de Notre Dame ligt ons nog vers in het geheugen. In Elgin, Schotland, staat daar al sinds eeuwen een ruïne van een ooit majestueuze kathedraal, maar dat verhinderde een priester en een handvol gelovigen niet om in een gangpad, dat opnieuw overdekt werd, een H. Mis op te dragen – de eerste in ruim drie eeuwen.

De Kathedraal, die gebouwd werd in de 13de eeuw, ging verloren toen de Protestanten de baas werden in Schotland. Reeds vanaf 1560 werd de kathedraal niet meer gebruikt, en 8 jaar later beval het Privy Council dat het loden dak eraf moest. In 1637 stortte het dak van het koor in. Toen de hervormde ‘Kerk van Schotland’ in 1689 het bisschopsambt afschafte, werd de kathedraal, die reeds in verval was, totaal in de steek gelaten. Op Pasen 1711 stortte de centrale toren in, die een heel stuk van de middenbeuk meesleurde. Tot op vandaag is de kathedraal een ruïne.

Afgelopen weekend werd sinds eeuwen opnieuw een Mis opgedragen in de (ruïnes van) de Schotse kathedraal. De Mis, opgedragen in de Tridentijnse Ritus, werd bijgewoond door zo’n 30 mensen, waarvan velen deelnamen aan een retraite van het Broederschap van St. Ninian. De Kathedraal, die gesticht werd in 1224, was één van de meest prominente centra van de middeleeuwse Kerk in Schotland, en het gebouw werd om z’n indrukwekkende structuur ook wel de ‘Lantaarn van het Noorden’ genoemd.

De Elgin Cathedral zoals die eruit zag in 1538.

De liturgie werd voorafgegaan door een moment van Eucharistische aanbidding in de nabijgelegen kapel van het Klooster van de Grijze Broeders. De Mis zelf werd begeleid met Gregoriaanse gezangen, identiek aan deze die zouden gezongen geweest zijn in de kathedraal tijdens haar hoogdagen, en met liturgische vormen die praktisch niet te onderscheiden zijn van deze die daar vele eeuwen geleden werden gehanteerd. Het Broederschap van St. Ninian, die de Mis organiseerde, is een lekenvereniging en een Schotse liefdadigheidsorganisatie die de herbekering van Schotland tot het Katholiek Geloof wil promoten doorheen pelgrimages die de Tridentijnse Ritus van de Mis (de ‘Mis van de Tijdperken’) en traditionele devoties op de voorgrond stellen.

 

Bron: Rorate Caeli

Categorieën:Katholieke traditie

6 antwoorden »

 1. Luther, die tot priester was gewijd, beschouwde de Roomse Mis als een ontaarding, een afgodendienst, een belediging van God, en daarom zijn de Protestanten er gauw bij om de Katholieke kerken en altaren onwerkzaam te maken. Een Protestantse dominee daagde mij uit door te zeggen dat Luther de Heilige Mis een vervloekte afgodendienst noemde, waarop ik antwoordde dat cf. de brief aan de Kolossenzen (1:16) het universum een incarnatie is van Christus, net zo goed als Hij is geïncarneerd in een menselijk lichaam en tenslotte hetzelfde heeft gedaan in de Heilige Hostie. Zij die beweren dat ze Gods incarnatie in een menselijk lichaam begrijpen spreken geen waarheid, ging ik verder, want het is even moeilijk daarin te geloven als te geloven in Gods reïncarnatie in een stuk brood. Daarop viel het stil. Ik gaf dit antwoord omdat ik weet dat de Protestanten zeggen dat de transsubstantiatie op logische gronden onmogelijk is en dat de Katholieken daarom een stuk brood aanbidden, wat natuurlijk afgoderij zou zijn. Luther leerde de vreemde stelling dat het geloof supra rationem (boven de ratio) is, maar dat niets contra rationem (tegen de logica in) mag worden aanvaard. De juiste stelling is dat God super rationalistisch is, d.w.z. dat alles, ook wat het geloof betreft, op rationalistische gronden kan worden verklaard, maar omdat de mens onvolmaakt is en zondig is, is er veel dat de mens nog niet begrijpt.

 2. |
  zo’n ruine, geeft ten diepste aan, in welke staat DE KERK verkeert — echter ook daar, kan je prima : God aanbidden — zelfs in de open lucht trouwens — toen in nederland het RK geloof verboden was, werd voor de RK gelovigen : de open lucht, de plek waar God was — en het geloof, heeft ‘r niet onder geleden ….

 3. Als de essentie van het geloof is te geloven in de Incarnatie (menswording) en dat die ook bedoeld is m.b.t. => brood wordt Jesus
  dan roep ik u (meneer Luns) op dat:
  * te promoten
  * te bewijzen
  * van de daken te schreeuwen

  opdat:
  – andersgelovende ook van de hel gered kunnen worden
  – allen zullen weten dat ze verloren zouden gaan als ze niet (kunnen) geloven dat de Heer het zó heeft bedoeld.

  m.v.g.

  • Waarom ook niet ? In het noorden van Frankrijk, niet ver van de 2 Caps is er ook zo’n kerk uit dec5de eeuw in dezelfde staat. We kunnen zo misschien herbeginnen met zelfs in vervallen kerken H.Missen op te dragen. Dan zal er het bewustzijn groeien wellicht, dat die kerken ook daadwerkelijk heropgebouwd moeten worden…? Enfin, zo denk ik er toch over…

 4. Toch nog hoopvol nieuws in deze vooral voor ons katholieke christenen beroerde tijden ! Misschien nu het signaal om zoals de Heer Jezus aan Franciscus beval, de kerk herop te bouwen …?