christenvervolging

Editoriaal: Zal de Notre Dame opnieuw worden geclaimd door de Vrijmetselarij?

Het lijkt er steeds meer op dat de brand in de Notre Dame aangestoken is. En het begint er ook steeds meer op te lijken dat de Notre Dame niet meer als een katholieke kathedraal zal herrijzen. Het katholicisme in Europa is op sterven na dood, we worden meer dan ooit gehaat door de wereld.

Op Pasen waren er verschillende aanslagen in kerken in Sri Lanka, waarbij honderden doden vielen. Toen figuren zoals Clinton en Obama hun “medeleven” betuigden, spraken ze niet over christenen, maar over “paasaanbidders” (letterlijk: “Easter worshippers”). Zelfs gewoon het woord “Christen” wordt zodanig gehaat dat de elite ze niet meer in de mond wil nemen. Op de koop toe verscheen er op Stille Zaterdag in de kranten in Vlaanderen weer een anti-christelijk artikel waarbij Jezus en Maria belachelijk werden gemaakt.

De Notre Dame die in de Goede Week afbrandde is een teken van de instorting van het Christendom en de overname van het ooit katholieke Europa door de heidenen. Tijdens de Franse Revolutie werd de Notre Dame voor even afgepakt van de katholieken en omgedoopt tot ‘Tempel van de rede.’ Het begint erop te lijken dat de vrijmetselarij dit gebouw opnieuw wil claimen. Eerst en vooral is de brand enorm verdacht. Er waren op het moment van de brand géén werkzaamheden aan de gang, en de elektriciteit was onlangs geheel vernieuwd (dus de bewering dat het kortsluiting was, is vrij ongeloofwaardig). Bovendien was er continu toezicht en bewaking en was er een geavanceerd brandalarmsysteem geïnstalleerd. Het “toeval” wil dat er die bewuste avond voor de eerste keer alarm afging rond 18u20 , waardoor een team naar het dak ging, maar er niets te zien was. Tot wel 20 minuten na dit eerste alarm was er rook noch vuur te zien, waardoor men dacht dat het vals alarm was. Toen het alarm daarna voor de tweede keer afging om 18u43 was het al te laat: het dak stond al in lichterlaaie. Achteraf bleek dat de computer de veiligheidsmensen de eerste keer naar het verkeerde deel van het dak zou hebben gestuurd…

Dan heb je de de toevallige aanwezigheid van Michelle Obama in Parijs, op een luxe-cruise op de Seine, op het moment van het afbranden van de kathedraal…. Op z’n minst vreemd te noemen.

Vervolgens zijn er de vele niet-katholieke miljardairs (sommige wellicht vrijmetselaars) die plots miljoenen doneren om de kathedraal herop te bouwen – vanwaar plots die interesse in een katholiek gebouw? En dan kondigt Macron aan dat er een wedstrijd zal worden gehouden voor het ontwerp van de nieuwe spits op het dak, zodat de kathedraal een “hedendaagse uitstraling” zou krijgen.  Een suggestie die reeds de ronde doet:

Opvallend is vooral dat men het kruis op de spits wil weglaten. En de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, een socialist en vrijmetselaar, zei in een Twitter-video (16 april) na de brand in de Parijse kathedraal: “De Notre Dame is geen kathedraal“. Hij voegde eraan toe: “Ze is ons algemeen welzijn. Ze is waar we samenkomen. Ze is onze kracht. Ze is onze geschiedenis”.

Het afbranden van de kathedraal van Notre Dame in Parijs is geen alleenstaand geval. Alleen worden de andere kerken die afbranden of worden gevandaliseerd niet belicht in de media. In Frankrijk worden er dagelijks kerken aangevallen, waarbij er brand wordt gesticht of er vernielingen worden aangebracht (beelden kapot gesmeten, uitwerpselen rond gesmeerd…). Zo werd er op 17 maart 2019 nog brand gesticht in de Eglise St. Sulpice in Parijs. En eergisteren was er opnieuw een brand in een kerk, dit keer de Eglise de Notre Dame de Grâce in Eyguières.

Het christelijk Europa is verder aan het afbranden. Wij kunnen enkel maar bidden en volharden in deze beproeving.

Categorieën:christenvervolging

13 antwoorden »

 1. Dit klinkt uiterst somber ! Is ons lot nu helemaal bezegeld of kunnen we het tij toch nog keren ? Ik wil in elk geval niet in zo’n Europa leven, waar wij christenen tot museumstukken gereduceerd worden !!

  • |
   @johan,
   vreest NIET !!… want Jezus zit ook niet stil — hij werkt aan de heiliging van zijn (moeder)KERK — maar, dan moeten dus wel, DE rotte appels uit deze mand verwijderd worden …

 2. Ze hebben inderdaad het geld om het herop te bouwen en de vrijmetselaars zitten overal in de politiek en bedrijfsleven en zelfs tot in het Vaticaan .

 3. Gij zult geen onwaarheid spreken geldt schijnbaar niet voor de haatzaaier die dit plaatste. Een tamelijk onchristelijk stuk dat mensen probeert tegen elkaar op te zetten in plaats van verbinding te zoeken.

  • ,??? Het kwaad bij naam noemen is dus haatzaaien ? Wat doe jij hier op deze site ?,,

   • Ja Yves, de gehersenspoelde politiek correcten kijken helaas ook mee… Vree zij de simpele zielen…

 4. |
  ZIELEN … zijn belangrijker dan gebouwen — ja overigens, zullen tenslotte : alle-! kerkgebouwen worden gevorderd door het religieus humanisme — immers, de Groote Verdrukking, is een kostbaar plus eenmalig examen — dus, zorg dat je alsnog slaagt …!!

  • Gaan we weer. Uw reactie is politiek correct om te kunnen wegkijken, wegwuiven en gladstrijken. Ongemakkelijke meningen in het hoekje zetten van haatzaaien. U vergat nog te noemen dat het stukje ‘xenofoob, racistisch en homofoob etc.’ was. ‘Verbinding zoeken’ is geen doel, maar een middel. Hitler ,Pol Pot en Profeet Mohammed deden ook aan verbinding zoeken! En hoe! Brrrrr.

 5. Beste lezers,

  Ik herhaal met klem, er is alvast 1 goed en daadwerkelijk antwoord op de brand van Notre Dame en tegen de slechte toekomstige wendingen:

  MASSAAL meedoen met de bedevaart Paris – Chartres op 8-9-10 juni 2019.

  Aan deze bedevaart deden vorig jaar 18.000 jongeren mee.
  – 3 dagen lang bidden tot Onze Hemelse Moeder.
  – Dagelijks plechtig en heilig te communie gaan ( Tridentijns ) .
  – aankomst en Tridentijnse mis in de de Kathedraal van Chartres.
  – prachtig en efficiënt georganiseerd door ´ Notre Dame de Chrétiennete ‘

  Men verwacht ( nu na dit drama/ criminaliteit ) een dubbele opkomst. Dwz ongeveer 25.000 biddende en zeer gelovige pelgrims die nu zullen opkomen!!!

  Voor diegenen ( zoals ik ) die niet meer zo lang en goed kunnen stappen ( 40 km per dag ) is er de formule ´voor de families’ —) 20 km per dag.

  BOVENDIEN ( en vooral ) voor diegenen die NIET kunnen meestappen is er de formule : ‘ ange gardiens – engelbewaarder’ . Inschrijving is vereist en dagelijks SPIRITUEEL meestappen & meebidden ook.

  Beste lezers, Ik herhaal met klem : MEEDOEN !

  Wakker worden en vooral OPKOMEN voor onze OLHeer en Onze Hemelse Moeder.

 6. Bedenkelijk is ook dat vlak voordat de brand uitbrak belangrijke schilderijen en buitenstandbeelden van brons ter reparatie weggehaald waren. Een hoogst toevallige omstandigheid.

 7. Waarom wordt altijd weer over de Vrijmetselarij gepraat als het over calamiteiten gaat? Ten eerste is de Vrijmetselarij in de Franse politiek een uiterst belangrijke factor. Ten tweede is de Vrijmetselarij de moeder van alle occulte bewegingen – ook destijds van het Communisme. Het wordt de tegenkerk genoemd. De Vrijmetselarij is geen geheime organisatie, maar hun doelstellingen zijn wel geheim en die zijn alleen bekend bij de kleine top, die Satanisme bedrijft met al zijn gruwelen. (De Vrijmetselarij kan herleid worden naar het Satanisch congres van 1546 in Venetië. De doge heeft er toen twee weten te pakken en gewurgd, wiens namen gebruikt zijn voor vrijmetselaarsloges/ontmoetingsplaatsen in Italië.) Hun eerste doel is de verspreiding van de aanbidding van Lucifer via menigvuldige heidense riten en symbolen en daar hoort natuurlijk de vernietiging bij van de Rooms Katholieke Kerk. Wat dat laatste betreft zijn ze al een heel eind op weg. Maar de kerk der ware gelovigen, Christus’ lichaam, kunnen ze niet aantasten. Dan ten derde is hun doel de vervloeking van God door in de nationale wetgevingen juist het tegenovergestelde voor te stellen van wat de Tien Geboden voorschrijven. Dat is een moeilijke taak, want die staan bij ieder mens bij diens geboorte in zijn geweten ingegrift. Maar ook daar hebben ze al veel bereikt, vooral bij het gebod “Gij zult niet doden”. De abortushecatombe is daar getuige van. De berijmde psalm 31,13 luidt: “Ik ben voor hen gelijk een dode, weg uit hun oog en hart. Om mij heeft niemand smart. O God, wie heeft mij nog van node? Ik ben door elk vergeten, als afval weggesmeten.” Om de kinderen van Rama, die door Herodus werden vermoord, was nog luid geween en zielesmart!

   • lunsius, om als tegenstander van de vrijmetselarij geloofwaardig te blijven is het van belang bij de feiten te blijven. Het communisme bijvoorbeeld komt niet voort uit de vrijmetselarij. Na de instelling van de Sovjet-Unie werd de vrijmetselarij direct verboden en werden. Tienduizenden vrijmetselaren kwamen om door de vervolging ervan. Ook in alle andere communistische landen herhaalde zich dit. Je kan wel zeggen dat in de vrijmetselarij de leerstellingen van het christendom niet verplicht zijn voor de leden. En daar kan men kritisch over zijn vanuit een christelijke achtergrond. Maar er is nog nooit iets aangetoond dat duidt op de zaken zoals die jij noemt. Kortom: wil je geloofwaardig blijven? Blijf dan bij de feiten.