RESTKERK TV: Het visioen van David Wilkerson over de politieke paus en de superwereldkerk

In deze nieuwe video van ons tv-kanaal willen we dieper ingaan op het eindtijdvisioen van de conservatieve Evangelische prediker David Wilkerson in 1973. Hij was een krachtig prediker die niet aarzelde om over de duivel, de zonde, en Gods gerechtigheid te prediken. Hij zag in het visioen dat hij in 1973 ontving het moreel verval van onze tijd, hij zag de natuur in barensweeën: bovennatuurlijke tekenen en veranderingen, de toenemende kastijdingen van God; hij zag de maatschappij overspoeld worden door onzedigheid en pornografie; hij zag toenemende rebellie van de kinderen tegen de ouders… En hij zag ook de opkomst van een superwereldkerk. Een superwereldkerk die bestaat uit een vereniging van liberale oecumenische protestanten en (het afvallige deel van) de Rooms-katholieke Kerk. Wat opvallend is, is dat een stukje van deze profetie reeds is vervuld. Dat tonen we in de video.